МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄДИНЕ ЗДОРОВ’Я – 2022»

26 вересня 2022 року
НДІ здоров’я тварин

   22-24 вересня 2022 року в очно-дистанційному форматі відбулась Міжнародна наукова конференція «Єдине здоров’я – 2022», присвячена 100-річчю утворення 5 кафедр факультету ветеринарної медицини, зокрема: анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка; ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька; епізоотології, мікробіології і вірусології; терапії і клінічної діагностики; фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
   Згідно наказу ректора НУБіП України № 586 від 01 вересня 2022 року конференція відбувалась у вигляді пленарного та секційних засідань на базі факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України.

   У роботі конференції прийняли участь більше 250 учасників представників закладів вищої освіти України та зарубіжжя, роботодавці, представники бізнесу, студенти.

 

   З вітальним словом до учасників конференції звернувся декан факультету ветеринарної медицини, доктор біологічних наук, професор, академік НААН Цвіліховський Микола Іванович, який акцентував увагу на проблемах та викликах сьогодення в забезпеченні здоров’я людства та наголосив на відповідальності, яка покладена на лікарів ветеринарної медицини. А також привітав кафедри факультету із 100-річним ювілеєм.

   Центровою була доповідь доктора ветеринарних наук, професора Нєдосєкова Віталія Володимировича на тему «БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЄДИНЕ ЗДОРОВ’Я», яка об’єднала ризики, з якими стикається людство щодо розповсюдження найбільш небезпечних зоонозних хвороб, шляхи запобігання їх поширенню та прогнозування методів запобігання, що й включає в себе елементи біологічної безпеки.

   Результати наукових досліджень щодо збудника небезпечного зоонозу, який може міститися у харчових продуктах Echinococcus multilocularis і бути надзвичайно небезпечним для людини у своїй доповіді представила Caroline Frey Marreros Canales, Prof. Dr. med. vet., директор Інституту паразитології Університету Берну (м.Берн, Швейцарія)

   З не менш актуальними доповідями до учасників конференції звернулись доктор ветеринарних наук, професор, Голова наглядової ради НВФ «Бровафарма» Березовський А.В., кандидат ветеринарних наук, доцент, провідний фахівець ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» Розумнюк А.В., заступник директора, керівник випробувального центру ДНДІ лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Курята Н.В., доктор ветеринарних наук, професор Поліського національного університету Галатюк О.Є., президент бізнес-об’єднання «Органічна Україна» Корогод О.М.

 

   Щодо сторічного шляху кафедр ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька доповів доктор біологічних наук, професор, член-кор. НААН Захаренко М.О.; кафедри фармакології - доктор ветеринарних наук, професор Духницький В.Б., терапії і клінічної діагностики - доктор ветеринарних наук, професор Грушанська Н.Г., епізоотології, мікробіології і вірусології - кандидат ветеринарних наук, доцент Сорокіна Н.Г., патологічної анатомії - доктор ветеринарних наук, професор Борисевич Б.В.

 

   Доктор ветеринарних наук, доцент Галат Марина Владиславівна представила доповідь на надзвичайно актуальну тему «Токсоплазмоз тварин: поширення в Україні і небезпека зараження». Адже близько 300 видів тварин і 60 видів птахів можуть бути носіями цього небезпечного захворювання. В той же час, людина може заразитися від них, якщо буде вживати в їжу недостатньо «оброблене термічно» м’ясо, пити некип’ячену воду з відкритих джерел, їсти погано помиті фрукти і овочі, вживати їжу брудними руками. Токсоплазмоз це особливо небезпечне захворювання для вагітних жінок, тому обов’язковим є аналіз на особливо небезпечні для плода інфекції (так званий TORCH-комплекс), який включає в себе і це внутрішньоутробне захворювання.

   Таким чином, доповіді, які були представлені на пленарному засіданні, надзвичайно влучно підкреслювали тематику «Єдиного здоров’я», розкриваючи її з різних сторін і пропонуючи шляхи вирішення та напрямки подальшої діяльності науковців усього світу.
   Секційні засідання проходили у 6 секціях протягом двох днів. Було заслухано більше 50 доповідей з актуальних проблем ветеринарної освіти, науки і практики.

 

   Зокрема, тематика у Секції № 1 «Діагностика хвороб і терапія тварин в сучасній освіті, науці і практиці», окрім 100-літнього ювілею кафедри клінічної діагностики, була присвячена не менш важливій події – 100 років з Дня народження великого вченого-терапевта Миколи Олександровича Судакова, який протягом 19-ти років був завідувачем кафедри терапії і клінічної діагностики, створив потужну наукову школу і присвятив своє життя вивченню мікроелементозів у сільськогосподарських тварин у різних біогеохімічних зонах України.

 

Учні М.О.Судакова (з права на ліво) - к.вет.н., доцен Січкар В.С.(перший), д.вет.н, проф. Долецький С.П.(другий), асистент Левищенко Т.І.(третя).

   Секція № 2. «Сучасний стан і перспективи розвитку ветеринарної фармакології та токсикології» та Секція № 5. Конференція до 100-річчя кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології «Століття на захисті епізоотичного благополуччя» працювали у онлайн-форматі, однак це не зменшило активності участі, доповідей та обговорення актуальних проблем.

 

   Натомість Секція № 4. «Гігієна ‒ основа ветеринарної профілактики та безпечності продукції» зібрала когорту науковців із різних куточків України й активно працювали в змішаному форматі, обговорюючи проблеми цієї галузі.

 

   У Секції № 6. «Студентська наука» свої перші наукові кроки представляли студенти факультетів ветеринарної медицини різних ЗВО. Загалом було виголошено 21 студентську доповідь, охоплено безліч цікавих тем, а головне – створено атмосферу наукового спілкування студентства.

 

   Загалом, у пленарному та секційних засіданнях взяли участь представники Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Одеського НАУ, Сумського НАУ, Білоцерківського НАУ, Поліського державного університету, Подільського державного університету, Державного біотехнологічного університету, Полтавського ДАУ, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Інституту продовольчих ресурсів НААН, Інституту мікробіології і вірусології ім. А.К. Заболотного НАН України, Національного університету водного господарства та природокористування, Національного фармацевтичного університету, Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», ДНДІ лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, ДУ "Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України", Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти МОН України, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», Рівненського державного гуманітарного університету, Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Волинського національного університету імені Лесі Українки та ТОВ «Експертний центр «Біолайтс». А також в онлайн форматі доєднались колеги із зарубіжних країн (Італія, Естонія, Швейцарія, Болгарія, Молдова, Польща, Ізраїль, США, Данія, Індія, Франція).

Секретар організаційного комітету конференції
Тетяна Немова

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook