Перелік спеціальностей (освітніх програм) підготовки магістрів

Підготовка магістрів здійснюється за 42 спеціальностями, у рамках яких налічується 70 освітніх програм.
 

Галузі знань

Спеціальність (спеціалізація)

Освітні програми

Освітньо-професійні програми

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

03 Гуманітарні науки

035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Англійська мова та друга іноземна мова

035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)

Німецька мова та друга іноземна мова

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економічна кібернетика

Економіка підприємства

053 Психологія

Психологія

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси і кредит

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Адміністративний менеджмент

Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю

Управління туристичним і готельно-ресторанним бізнесом

Управління навчальним закладом

Управління персоналом

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08 Право

081 Право

Право

10 Природничі науки

101 Екологія

Екологічний контроль та аудит

Екологія та охорона навколишнього середовища

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення інформаційних систем

122 Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи і мережі

Комп’ютерні системи захисту інформації

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Обладнання лісового комплексу

Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Робототехнічні системи і комплекси сільськогосподарського виробництва

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 Теплоенергетика

Інженерія відновлювальних джерел енергії та енергоменеджмент

16 Хімічна інженерія та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

17 Електроніка та телекомунікації

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

175 Інформаційно-вимірювальні технології

Якість, стандартизація та сертифікація

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

Нутриціологія

187 Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

Агрономія

Агрохімія і ґрунтознавство

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві

202 Захист і карантин рослин

Захист рослин

Карантин рослин

203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205 Лісове господарство

Лісове господарство

206 Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

207 Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

208 Агроінженерія

Агроінженерія

21 Ветеринарія

211 Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціально-психологічна реабілітація

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанний бізнес

242 Туризм і рекреація

Міжнародний туристичний бізнес

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології на автомобільному транспорті

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносин, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносин, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітньо-наукові програми

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Управління навчальним закладом

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

17 Електроніка та телекомунікації

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

Нутріціологія

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

20 Аграрні науки та продовольство

208 Агроінженерія

Агроінженерія

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook