На кафедрі фармакології та токсикології відбулося заняття-семінар «Особливості зберігання ветеринарних товарів та терміни їх придатності»

14 травня 2016, 7:00

         Вивчення дисципліни «Фармацевтичне та медичне товарознавство» для магістрантів спеціалізації «Ветеринарна фармація» 2-го року навчання завершилося лабораторним заняттям у вигляді семінару. Під керівництвом старшого викладача кафедри фармакології та токсикології, к. вет. н. Деркач Ірини Михайлівни кожен студент підготував наукову доповідь на обрану ним тему та презентував свою роботу.

         Акцентувалась увага  на особливостях зберігання ветеринарних товарів та термінах їх придатності згідно чинної нормативно-законодавчої документації, зокрема «Правил транспортування та зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, їх структурних підрозділах, на базах, складах тощо».

         Виступи магістрантів були на такі теми: «Загальні правила зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, їх структурних підрозділах, на базах, складах» (Тищенко А.П.), «Лікарські засоби і особливості їх зберігання. Терміни придатності» (Петрова Д.П.), «Зберігання ветеринарних товарів, які потребують захисту від світла» (Кузьменко В.А.), «Зберігання ветеринарних товарів, які потребують захисту від вологи і вивітрювання (випаровування)» (Скурська О.В.), «Зберігання ветеринарних товарів, які потребують захисту від дії підвищеної та пониженої температур» (Метанчук Х.Р.), «Зберігання пахучих та барвних ветеринарних препаратів, субстанцій» (Коваль С.С.), «Зберігання їдких речовин» (Сулейманов Р.Р.), «Вимоги до зберігання вогненебезпечних (легкозаймистих) та вибухонебезпечних речовин» (Мальцева А.А.), «Зберігання та транспортування ветеринарних імунологічних засобів» (Гавренкова Г.О.), «Вимоги до тари, закупорювальних засобів і пакувальних матеріалів для ветеринарних препаратів, їх зберігання» (Юринець О.В.).

         Кожна доповідь після виступу обговорювалась, були зроблені відповідні доповнення, зверталась увага на рівень опрацювання матеріалу та належну підготовку презентації.

         Вкінці заняття викладачем Деркач Іриною Михайлівною було підведено підсумки семінару Вона висловила подяку студентам за їх роботу і відзначила кращі доповіді, а також побажала успіхів при здачі колоквіуму й іспиту з даного предмету, який нині тільки апробовується для магістрантів кафедри.

 

Завідувач кафедри фармакології та токсикології,

професор В.Б. Духницький


Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій