Кафедра цивільного та господарського права провела Навчальний вебінар по написанню магістерських робіт

22 жовтня 2021, 23:58

      Магістерська кваліфікаційна робота – це самостійна індивідуальна робота з елементами дослідництва та інновацій, яка є підсумком теоретичної та практичної підготовки в рамках обов’язкової та вибіркової складових освітньо-професійної чи освітньо-наукової програми підготовки магістрів. Кваліфікаційна робота є формою контролю набутих студентом або слухачем магістратури у процесі навчання інтегрованих знань, умінь, навичок, компетентностей необхідних для виконання професійних обов’язків. Основне завдання її автора – продемонструвати рівень своєї теоретичної підготовки та готовність до самостійної роботи за фахом.                                                     

    З метою своєчасного та успішного проходження захисту магістерських робіт студентами заочної форми навчання ОС Магістр кафедрою цивільного та господарського права був проведений Навчальний вебінар, на якому було надано декілька порад щодо написання такої роботи та ознайомлено із порядком та процедурою заходів, передбачених Положенням про підготовку магістрів у НУБіП України та Положенням про підготовку і захист кваліфікаційної магістерської роботи. 

                                               

     Основна мета зустрічі полягала у методичній допомозі при підготовці кваліфікаційної магістерської роботи, формуванні та чіткому розумінні кваліфікаційних вимог до їх виконання, написанні та оформлені. Доцент Юлія Канарик зазначила, що у Положення передбачає посилення участі в науковій діяльності та обов'язкове винесення на захист результатів кількох власних аналітичних досліджень (тези, наукова стаття або акт впровадження на виробництві), про що має бути зазначено у вступі магістерської роботи.               

     До складу використаних джерел в обов’язковому порядку включаються законодавчі та інші нормативні документи, наукові статті (у т.ч. не менше двох джерел із наукометричних баз Scopus та Web of Science - у списку використаних джерел виділити жирним курсивом), публікації результатів дослідження студента магістратури, керівника чи представників наукової школи університету із теми дослідження, а також практичні публікації, монографії, підручники, вебсайти.                                                          

     Професор Олександр Світличний при зустрічі акцентував особливу увагу на Положенні про академічну доброчесність в університеті, яке закріплює етичні принципи та визначені законом правила, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.    

                                               

     Згідно вимог оновленого Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських і інших робіт на наявність плагіату -

     п. 6.1. розділу 5. Максимальний збіг за однією роботою студента не повинен перевищувати 40%.

     Студентам було наголошено, що у разі перевищення максимального відсотку збігу чи виявлення фактів порушення академічної доброчесності, зокрема наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату робота повертається студенту на доопрацювання ним змісту в десятиденний термін і надсилається на повторну перевірку.                                                                 

     У разі виявлення в роботі підміни формату, фабрикації, фальсифікації, а саме використання макросів, автозаміни символів, тексту що не відповідає темі роботи – автор роботи позбавляється права доопрацьовувати роботу і не допускається до захисту перед екзаменаційною комісією.                                           

     Загалом зустріч пройшла у діловій атмосфері. Магістри одержали відповіді та рекомендації щодо написання кваліфікаційних магістерських робіт.                                                                                                              

     Нагадуємо, що до 15 листопада 2021 року кваліфікаційна магістерська робота має пройти перевірку на наявність плагіату та попередній захист на кафедрах.

             Юлія Канарик 

доцент кафедри цивільного

та господарського права

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook