Світличний Олександр Петрович

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 01.10.1957 року
ОСВІТА: 1991 рік – Київська вища школа МВС СРСР, спеціальність «Правознавство»
2002 рік – Київський національний економічний університет, спеціальність «Магістр з правового регулювання економіки»
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: У Національному університеті біоресурсів і природокористування України працює з 01.12.2012 року на посаді професора кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА:
Основні навчальні дисципліни:
- проводить лекції та семінари для студентів юридичного факультету, зокрема «Господарський процес» студентам денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» 3, 4 та 5 курсу; «Проблеми господарського судочинства» для магістрів юридичного факультету першого року навчання; «Інтелектуальна власність» для магістрів дорадників; керує навчальними та виробничими практиками, випускними магістерських робіт, здійснює керівництво аспірантами.

НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА:

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:
• Курило В.І., Світличний О.П. Господарське законодавство: навчальний посібник. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – 360 с.
• Світличний О.П. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Господарське законодавство» студентами очної та заочної форми навчання аграрного менеджменту та економічних спеціальностей / О.П. Світличний. - К: «Ірідіум», 2009. – 50с.
• Аграрне право України: підручник / З.П. Білошкурська, О.М. Браницький, С.І. Бурлака, І.В. Гиренко, О.П. Світличний . - Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2011, - 494 с.
• Основи права інтелектуальної власності: навчальний посібник / В.І. Курило, І.В. Гиренко, О.П. Світличний // Донецьк: видавництво «Донбас», 2012. – 262 с. Гриф МОН України (лист №14/18-Г-2652 від 10 грудня 2008 р.)
• Транспортне право: навчальний посібник / М В. Гаєвець, І. В. Горіславська, Ю. С. Канарик, Л. О. Панькова, Н.А. Поліно, О. П. Світличний – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015. – 368 с.
• Право інтелектуальної власності» / О.П. Світличний. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2015. - 355 с.
• Господарський процес: підручник / О.П. Світличний. - К.: НУБіП України, 2016. - 338 с. 

НАУКОВІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:
Монографії:
• Адміністративно-правова охорона прав на торговельну марку: стан та шляхи удосконалення правового регулювання : монографія / За заг. ред. В.І. Курила. – К.: Магістр ХХI – сторіччя. - 2008.– 124 с.
• Світличний О.П. Адміністративні правовідносини у сфері земельних ресурсів України: проблеми теорія та практики правозастосування / О.П. Світличний. - Донецьк: Донбас, 2011. – 410 с.
• Світличний О.П. Правова охорона торговельної марки: монографія / О.П. Світличний. - Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2013. – 286 с.
• Актуальні проблеми господарського законодавства: монографія / Гаєвець М.В., Горіславська І.В., Канарик Ю.С., Панькова Ю.С., Поліно Н.А., Світличний О.П., Черкашин Д. К. К: «ЦП» КОМПРИНТ», 2013. – 678 с.
• Державний контроль у сфері охорони інтелектуальної власності: / О.П. Світличний, С.В. Слюсаренко, О.В. Кульчицька; за заг. ред. д.ю.н. Світличного О.П. - К: ЦП "Компринт", 2015. - 135с.
• Захист прав суб`єктів права інтелектуальної власності адміністративним законодавством / Світличний О. П., Слюсаренко С. В.,Тандир О. В.; за заг. ред. д. ю.н., О. П. Світличного. – К. : НУБіП України, 2015. – 180 с.

• Світличний О.П., Гаврилюк О.М. Сучасний стан та основні напрями державного регулювання поводження з побутовими відходами : монографія. - К. : НУБіП України, 2018. -194 с.

•Світличний О.П., Майданевич О.Г. Незаконне використання обєктів права інтелектуальної власності : проблеми теорії та правозастосування : монографія. - Компрінт, 2017. - 259 с.

•Світличний О.П., Рибак О.С. Інститут іноземного судовго доручення у цивільному процесі України : монографія. - Ірідіум, 2017. - 184 с. 

• Світличний О.П., Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку : колективна монографія, за заг. ред. Коломоєць Т.О., Колпаков В.К. - Запоріжжя. - Гельветика, 2017. -326 с.

• Світличний О.П. Адміністративне право України. Повний курс  / за ред. Галунько В., Демський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. - Херсон. - Олді плюс. - 2018. - 446 с.

• Світличний О.П., Башкатова В.В. Роль адміністративного права України у захисті прав і законних інтересів людини і громадянина. - Компрінт, 2016. - 203 с.

Статті:
• Світличний О.П. Раціональне використання земельних ресурсів – важливий напрямок соціально-економічної політики держави / Світличний О.П. // Сучасні проблеми аграрного і природо ресурсного права: міжнародна науково-практична конференція: зб.наук.пр. / за загальною редакцією В.М. Єрмоленка та інших. – К.: ІРІДІУМ. – 2009. – С.2-5-208.
• Світличний О. П. Правові аспекти застосування терміна «самовільне зайняття земельної ділянки» / О. П. Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. –С. 100–103
• Світличний О. П. Про розмежування адміністративної відповідальності посадових та службових осіб у сфері земельних правовідносин / О. П. Світличний // Право України. – 2010. – №3. – С. 204-209.
• Світличний О. П. Щодо систематизації норм адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства / О. П. Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №6 (174). – С.139-141
• Курило В.І. Земельна реформа в Україні: думка юристів / В.І. Курило, О.П. Світличний //Землеустрій і кадастр. –2011. – №2. – С. 28-33
• Світличний О.П. До питання юридичної відповідальності за порушення самовільно зайнятої земельної ділянки/ О.П. Світличний // Публічне право. – 2015. №2 . – С.179-187

•Світличний О.П. Права і свободи особи у світлі євроінтеграційних вимог / О. П. Світличний// Публічне право. – 2016. №2 (22). – С.27-32.

•Світличний О.П. Захист прав людини і громадянина нормами адміністративного права/ О. П. Світличний// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право»/ Ред. кол. : С. М. Ніколаєнко (голова) – К., та ін., 2016. – Вип. 243. – С. 143 –149.

•Світличний О.П. Охорона інтелектуальної власності у світлі судової реформи в Україні / О. П. Світличний// Публічне право. -2017. - №4. - С.88-94. Світличний О.П., Гуд А.М. Адміністративний договір в аграрному секторі економіки України/ О. П. Світличний, А.М. Гуд // Приватне та публічне право. - 2017. - №4.

•Світличний О.П. Адміністративна відповідальність посадових осіб та фізичних осіб – підприємців за незаконне використання об’єктів права інтелектуальної власності / О. П. Світличний// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2017. –№1. – С. 45–49.

Світличний О.П. Метод як один із елементів змісту управлінської діяльності у сфері інтелектуальної власності/ О. П. Світличний// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право». -2017. №264. С. 33-38.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ: вівторок, 1-2 пара (знаменник), четвер 2 пара
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: провідний фахівець відділення аграрної економіки Національної академії аграрних наук України

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook