Обговорення проєктів освітньо-професійних програм кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського зі стейкхолдерами

22 квітня 2021 року
Задля удосконалення якості підготовки магістрів 13 квітня на кафедрі менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського відбулася зустріч проєктної групи з оновлення та супроводу освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» у складі гаранта програми к.е.н., доцента кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Ольги Гогулі та членів проєктної групи: завідувача цієї ж кафедри професора Тетяни Балановської, доцентів Ганни Харченко та  Олександра Новака зі  стейкхолдерами. Також під час зустрічі були присутні декан факультету аграрного менеджменту Анатолій Остапчук та професори кафедри Василь Горьовий і Надія Резнік.
 
  
Цілком обґрунтованим було те, що окрім членів проєктної групи до обговорення ОПП долучились бізнесмени-роботодавці, які вже мають досвід співпраці з випускниками програми; колеги з інших провідних навчальних закладів, які також здійснюють підготовку управлінців; безпосередньо випускники зазначеної програми; представники наукової спільноти, громадських організацій та інші стейкхолдери. Активними учасниками зустрічі для оновлення і покращення змісту, окреслення перспектив розвитку ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» були: 
Олена Гудзь - д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій;
Ольга Ходаківська д.е.н., професор, член-кореспондент НААН, заступник директора з науково-проєктної роботи ННЦ  «Інститут аграрної економіки», експерт ФАО;
Зоряна Борецька - к.е.н., співвласник ТОВ «Віндпласт»;
Марія Ярошко - заступник керівника проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог» при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України «Дорада».  
Першою з вітальним словом до учасників звернулась завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Тетяна Балановська. Вона анонсувала виступи своїх колег та звернулася до гостей з проханням щиро та відкрито обговорити зміст освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» та напрацювати пропозиції щодо її вдосконалення.
 
 
Наступною доповідачкою була гарант освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» Ольга Гогуля, яка детально зупинилась на основних складових освітньої програми: її меті, особливостях, програмних компетентностях та результатах навчання, ресурсному забезпеченню реалізації програми тощо. Для презентації освітніх компонентів та в цілому навчального плану програми Ольга Петрівна передала слово своєму колезі, члену проєктної групи Олександру Новаку
 По черзі розглядаючи кожен освітній компонент, доповідач коротко характеризував його зміст та основні компетентності, якими він озброює студентів. Серед переваг навчального плану було обґрунтовано наявність дисциплін не лише управлінського спрямування, а й, до прикладу,  юридичного  «Договірне право», маркетингового – «Маркетинговий менеджмент» та інші. Було зазначено також, що на основі аналізу планів провідних університетів Європи та України в цьогорічний план було додатково внесено нову дисципліну «Сучасні концепції управління». Також Олександр Новак як член проєктної групи  з оновлення та супроводу освітньо-професійної програми «Менеджмент» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» охарактеризував особливості підготовки бакалаврів управлінського профілю на факультеті аграрного менеджменту, зокрема за спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування». 
 
 
В рамках обговорення почутого першою висловила свої враження заступник директора з науково-проєктної роботи ННЦ «Інститут аграрної економіки» д.е.н., професор, член-кореспондент НААН Ольга Ходаківська, яка зокрема підкреслила: 1) наявність чітких акцентів в самій програмі і обґрунтованість кожного освітнього компонента, що вказує на високий рівень опрацювання представленої інформації; 2) різносторонню підготовку менеджерів за цією програмою, де в рамках представлених дисциплін розглядаються вкрай важливі питання, починаючи від розвитку лідерського потенціалу здобувача до освоєння ним сучасних digital-технологій в управлінні; 3) високий рівень підготовки викладачів, їх тісний зв’язок з виробництвом, вітчизняною та світовою наукою. Ольга Василівна зазначила, що є безпосереднім свідком тих зусиль, які докладають науковці кафедри й університету для забезпечення свого професійного розвитку. 
 
3_Ходаківська  
 
Ділячись враженнями від презентації освітньо-професійної програми, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій д.е.н., професор Олена Гудзь висловила захоплення від можливостей студентів НУБіП України загалом та розглянутої ОПП, зокрема, брати участь у програмах навчання та стажування в закордонних вузах-партнерах університету. Висловлюючи побажання, гостя зазначила, що для вдосконалення своїх навчальних планів, вони також цікавились у роботодавців найбільш затребуваними знаннями і вміннями, які бізнес очікує від молоді по завершенню навчання в ЗВО. Тому ініціатива проведення подібних зустрічей з колегами і роботодавцями є важливим шляхом удосконалення ОПП.   
Далі до обговорення долучилась випускниця кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, роботодавець для нинішніх випускників обговорюваної освітньої програми, співвласниця ТОВ «Віндпласт» к.е.н. Зоряна Борецька. Вона підтвердила озвучені попередніми спікерами висновки і запропонувала для розгляду декілька запитів на підсилення підготовки магістрів за такими важливими для сучасного бізнесу напрямами: уміння працювати у команді, покращення комунікативних навичок (ораторське мистецтво і копірайтинг), ефективна робота з клієнтами (прямі продажі, робота з запереченнями тощо), готовність випускників працювати в умовах змін (по-новому, самостійно, проявляти ініціативу). Зважаючи на те, що Зоряна Петрівна за останні роки поповнила свій колектив трьома випускниками розглянутої ОПП, її пропозиції до змісту освітньої програми звучали особливо переконливо і, як запевнила завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Тетяна Балановська, будуть обов’язково враховані.
 
   7_Ярошко
 
Не залишилась осторонь дискусії заступник керівника проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог» Марія Ярошко. Вона також висловила позитивні враження про підготовку магістрів кафедрою менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, адже постійно з ними контактує під час організації і проведення зустрічей іноземних експертів зі студентами, викладачами кафедри та факультету аграрного менеджменту. Відмітивши освітній компонент «Управління проектами в організації», Марія Сергіївна висловила готовність поділитись власним досвідом і провести студентам заняття в межах даної дисципліни.  
В цілому високі оцінки змісту та забезпечення ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування», висловлені науковцями та роботодавцями під час зустрічі,  узгоджуються з високою оцінкою нинішніх студентів зазначеної програми, які в ході анонімного анкетування поділилися своїми враженнями після засвоєння теоретичного блоку освітніх компонентів 1-го і 2-го семестрів. 
 
 
Організатори зустрічі завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Тетяна Балановська та гарант ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» Ольга Гогуля щиро подякували гостям за відгуки, пропозиції щодо змісту освітньої програми та запросили до подальшої співпраці.
 
Новак О.В., 
доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook