Навчально-методична комісія механіко-технологічного факультету розглянула проєкт оновленого положення про підготовку і захист кваліфікаційної роботи бакалавра в НУБіП України

26 січня 2021 року
   Вектор січневого засідання навчально-методичної комісії механіко-технологічного факультету, був спрямований на оновлення підходів підготовки випускних кваліфікаційних робіт бакалавра і магістра до захисту перед ЕК, визначенні основних критеріїв та вимог до їх оформлення і, найголовніше, підвищення якості матеріалу наповнення. На порядку денному, комісією детально розглянутий запропонований проєкт оновленого положення про підготовку і захист кваліфікаційної роботи бакалавра в НУБіП України.

   В результаті обговорення документа, комісія запропонувала внести ряд суттєвих правок, які стосуються виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти інженерних та інших спеціальностей.
   Зокрема, на думку комісії:
  1. Кваліфікаційна робота бакалавра − самостійна індивідуальна робота аналітично-розрахункового характеру, що містить узагальнені рішення завдань.
  2. Згідно Стандарту вищої освіти спеціальності «Агроінженерія», кваліфікаційна робота бакалавра, для студентів вказаної спеціальності, виконується у вигляді дипломного проекту.
  3. За прийняті у кваліфікаційній роботі рішення і за достовірність усіх даних відповідає, лише, її автор, адже, при сумісній відповідальності студента і керівника – кваліфікаційна робота не є самостійною та індивідуальною.
  4. Кваліфікаційна робота бакалавра не спрямована на проведення наукових досліджень та експериментів, натомість, її основні завдання - розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методами дослідження, пов’язаних з темою роботи, уміння проводити аналіз теоретичних передумов, здійснювати розрахунки запропонованих рішень.
  5. Пропонується, дозволити виконувати кваліфікаційну роботу кільком студентам однієї академічної групи чи курсу з однієї й тієї ж теми, якщо ця тема є комплексною.
  6. Під час виконання кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту) здобувач вищої освіти вчиться самостійно приймати не оптимальні, а раціональні рішення.
  7. Кваліфікаційна робота повинна відображати сучасний стан та тенденції технологічного, інформаційного, економічного розвитку України, враховувати досвід світової економіки.
  8. Кваліфікаційна робота повинна, обов’язково, містити розділ «Охорона праці і безпека життєдіяльності», з аналізом стану нормативної бази, що регулює питання охорони праці і безпеки життєдіяльності працівників підприємства, ергономічні вимоги до організації праці тощо, згідно «Методичних вказівок щодо написання розділу з охорони праці у кваліфікаційній роботі бакалавра НУБІП України», 2021 р.
  9. Старі стандарти у проекті положення, слід замінити на ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація) Зазначений стандарт набув чинності 01.07.2016.
  10. Для детального вивчення об’єкту роботи і збирання фактичного матеріалу – не пізніше, ніж за місяць до початку проходження виробничої практики, студент повинен знати тему та керівника майбутньої кваліфікаційної роботи.
 

   Навчально-методична комісія, також, розглянула пропозиції завідувачів випускових кафедр, щодо якості розробок, досліджень, структури, об’єму розділів основної частини пояснювальних записок кваліфікаційних робіт магістрів та бакалаврів. Наразі, комісія працює над рекомендаціями про підготовку і захист кваліфікаційних робіт студентами інженерних спеціальностей, у відповідності до університетських положень, з врахуванням всіх конструктивних пропозицій.

Ігор Сівак, заступник декана механіко-технологічного факультету

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook