Підсумки року у ВСП «Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого НУБіП України»

17 грудня 2020 року
     Щорічні звіти дирекції про роботу за минулий рік та накреслення основних завдань, які стоять перед колективом на рік майбутній стали традиційними в Заліщицькому коледжі. Особливістю цьогорічних зборів стало те, що вони проходили з використанням дистанційних технологій. Колектив було розділено на декілька аудиторій із забезпеченими засобами комунікації, частина учасників взяла участь у зборах дистанційно. А об’єдналися всі учасники зборів на платформі Google Meet, до якої долучились представники НУБіП України в Києві.

     Відкриваючи збори, директор В.С. Глова представив членів наглядової ради коледжу: М.М. Долотко – голова наглядової ради, директор ПОП «Золота нива», Т.І. Джумага – начальник Заліщицького відділення АТ «Райфайзен банк Аваль», О.Л. Тонха – декан агробіологічного факультету НУБіП України, доктор с.-г. наук, професор, С.Б. Миронюк – директор Національного парку «Дністровський каньйон».

     В роботі зборів взяли участь представники ректорату НУБіП України: С.М. Кваша – проректор з навчальної і виховної роботи, доктор економічних наук, професор, академік НААН, В.І. Лопушняк – начальник відділу регіонального розвитку та заочного навчання, професор, доктор с.-г. наук, В.П. Коваленко – заступник декана агробіологічного факультету, доктор с.-г. наук.

     На порядок денний виносилось питання: «Звіт про діяльність колективу ВСП «Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого НУБіП України» за 2020 рік та основні завдання на 2021 рік».

     У звіті, який представив директор коледжу В.С. Глова, розкрито основні результати роботи колективу у звітному році. Увага була зосереджена на виконанні програми «Голосіївська ініціатива-2020» та сформульовано завдання, які стоять перед колективом згідно програми «Голосіївська ініціатива – 2021». Серед досягнень колективу було відзначено повне виконання державного замовлення та збільшення прийому студентів за умов договору на 58 осіб; успішне проведення акредитації спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» з ліцензійним обсягом 35 осіб; своєчасне проведення організаційно-нормативних заходів, пов'язаних із зміною назви коледжу та виконанням вимоги Закону України «Про фахову передвищу освіту»; освоєння різних форм дистанційної та змішаної освіти та успішне завершення 2020 року; придбання та оновлення навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення коледжу з використанням 775027 грн. із спеціального фонду коледжу (комп’ютери, насіння, добрива, сівалка, меблі, матеріали для ремонту і т.п.).

     Основні завдання, які стоять перед колективом на 2021 рік, в доповіді В.С. Глови були згруповані в 9 напрямів:

  1. Активізація та диверсифікація міжнародної діяльності.
  2. Підвищення рівня якості навчання, розширення можливостей доступу до освітянських послуг.
  3. Студентське самоврядування та виховна робота, інтелектуальний та особистісний розвиток молоді.
  4. Розвиток наукової та інноваційної діяльності.
  5. Оновлення матеріально-технічної бази та покращення соціального благополуччя співробітників та студентів.
  6. Організаційні заходи і морально-етичні цінності та суспільні орієнтири коллективу.
  7. Демократизація управління, розвиток самоврядування.
  8. Забезпечення фінансової стійкості коллективу.
  9. Участь колективу в реалізації державних завдань в галузі АПК, освіти і науки та програми розвитку галузей економіки.

     Учасники зборів взяли активну участь в обговоренні звітної доповіді. Заступник з навчальної роботи М.В. Сопилюк зупинився на діяльності навчальної частини по організації освітнього процесу. Зокрема, йшлося про особливості дистанційного навчання в умовах адаптивного карантину. Для цього у коледжі створено освітній портал з використанням вебсервісу Google Classroom на платформі G Suite for education. Тут розміщено і функціонує 297 навчальних курсів з різних дисциплін для студентів 7 спеціальностей.

     М.М. Долотко акцентував увагу на тому, що перед державою стоять великі виклики. Ще не завершено процес децентралізації, результатом якого повинно стати повернення землі в територіальні громади. Це дасть можливість створювати додаткові робочі місця для випускників коледжу. Наскільки успішними будуть вони, настільки успішним буде суспільство. Микола Михайлович підкреслив значення не тільки теоретичних але й практичних знань майбутніх спеціалістів. Як виробничник, він висловив готовність до співпраці з навчальним закладом.

     С.М. Кваша відзначив, що директором коледжу Гловою В.С. був проведений глибокий всебічний аналіз роботи колективу за звітний період. Акцентував увагу на місії освіти в складних умовах сьогодення, особливостях профорієнтаційної роботи. Ним було звернуто увагу на важливості дуальної освіти та необхідність викладачів володіти сучасними знаннями, використовуючи досягнення науки та досвід передових господарств регіону.

     Ю.Л. Гірчак, завідувач навчально-виробничої практики детально охарактеризував впровадження та використання ІКТ в освітньому процесі. Була зосереджена увага на розширенні мережевої інфраструктури, оновлення комп’ютерного парку. Він зупинився на елементах практичного навчання студентів.

     В.П. Коваленко подякував колективу коледжу за співпрацю, яка на протязі багатьох років склалася з агробіологічним факультетом. Він відзначив, що керівництво університету надає постійної уваги розвитку структурних підрозділів та наголосив на необхідності постійного оновлення матеріально-технічної бази. Було висловлено також побажання збільшити кількість вступників-заліщан на навчання на спеціальність «Агрономія» університету.

     Слободян О.П., методист коледжу, наголосила, що основне завдання колективу – покращення якості освітнього процесу над чим і працює педагогічний колектив. Зазначила, що викладачі плідно працювали над підвищенням своєї кваліфікації. Особливих результатів у вдосконаленні професійної майстерності досягли: Леоненко Н.В., Глова Г.Р., Перит В.В., Глова В.С., Галайдіда О.В. і Руснак С.Г.

     Хомів Н.Й., методист по роботі зі студентами заочної форми навчання, зазначила що 2019 року у коледжі розпочала роботу міжкафедральна навчальна лабораторія Національного університету біоресурсів і природокористування України. Студентами, столичного закладу вищої освіти агробіологічного та економічного факультетів заочної форми навчання в 2020 році стали 40 випускників Заліщицького коледжу. Загалом в міжкафедральній навчальній лабораторії навчається 73 особи.

    В ході обговорення, звіт директора коледжу В.С. Глови дістав одностайне схвалення учасників зборів, а роботу колективу в 2020 році було визнано задовільною. Одноголосно було підтримано рішення зборів про проведену роботу та завдання колективу на 2021 рік.

Юрій Війтик
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook