Рекомендована послідовність проведення екзаменів та заліків, захисту курсових робіт, проектів за дистанційною формою під час зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. для студентів НУБіП України

4 грудня 2020 року
     З 14 по 30 грудня 2020 року згідно графіка освітнього процесу у студентів НУБіП України денної форми навчання усіх спеціальностей та освітніх програм бакалаврату та 1 року навчання магістратури розпочнеться зимова екзаменаційна сесія 2020-2021 н.р., а залікова на даний час уже стартувала. 

     Тож, для успішного проведення зимової сесії наказом ректора Станіслава Ніколаєнка від 4 листопада 2020 року № 839 в Університеті введено в дію документ, яким регламентується порядок проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. в умовах адаптивного карантину «Тимчасовий порядок проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року в НУБіП України в умовах адаптивного карантину», схвалений ректоратом. Зазначений Порядок, як і всі інші документи, що регламентують освітню діяльність, розміщено на офіційній веб-сторінці університету в рубриці «Освітня діяльність», підрубриці «Положення» https://nubip.edu.ua/node/12654 і регламентує умови та функції усіх учасників освітнього процесу для організації дистанційної форми проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. у період адаптивного карантину.


     Рекомендована послідовність проведення екзаменів та заліків є ІНСТРУКЦІЄЮ покрокової дії усіх учасників освітнього процесу – деканів факультетів і директорів ННІ, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти (студентів) – які беруть участь у проведенні та складанні екзаменів і заліків, захисті курсових робіт (проектів) за дистанційною формою і є доповненням до наказу ректора від 04.011.2020 року №839 «Тимчасового порядку проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року в НУБіП України в умовах адаптивного карантину».

1. Розклад екзаменів, не пізніше як за місяць до початку зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р., складається деканатом факультету чи дирекцією ННІ та доводиться до відома науково-педагогічних працівників (НПП) і здобувачів вищої освіти (студентів) через його оприлюднення на офіційній веб-сторінці факультету та ННІ.

2. За день до початку складання екзамену (заліку), захисту курсової роботи (проекту) НПП, які забезпечували викладання навчальних дисциплін протягом осіннього семестру 2020-2021 н.р. і проводять підсумкову атестацію, отримують в деканаті факультету чи дирекції ННІ або на особисті електронні поштові скриньки відомість обліку успішності. У разі необхідності - розсилка екзаменаційних (залікових) відомостей проводиться деканатом факультету та дирекцією ННІ.

3. За результатами навчання у поточному осінньому семестрі (враховуючи результати аудиторного навчання, в Elearn, вайбер-групах, на електронних поштах, месенджерах тощо) НПП виставляють здобувачу вищої освіти (студенту) у графу «Навчальна робота» відомості обліку успішності відповідні оцінки (рейтингові бали) з навчальної роботи.

4. Відповідно до пункту 4.18 «Положення про екзамени і заліки в НУБіП України» екзамени для здобувачів вищої освіти університету проводяться у письмовій (електронній) формі за екзаменаційними білетами, форма яких наведена у додатку 2 зазначеного Положення.

5. НПП – лектор потоку розробляє та розміщує в електронному навчальному курсі дисципліни на платформі Elearn (чи на інших електронних платформах (Google Classroom тощо)) відповідну форму атестації здобувачів вищої освіти:

  • на екзамені – у вигляді завдань в екзаменаційному білеті, де передбачено комбінацію екзаменаційних запитань (екзаменаційні запитання типу «есе» в системі «Elearn») – відповіді письмові (відповідь може бути введена у полі для введення безпосередньо після тексту запитання або написана від руки і вкладена як фото у поле відповіді файлом), і тестових завдань різних типів (відкритих, закритих, вибіркових, на відповідність) – відповідно до пункту 4.20 «Положення про екзамени і заліки в НУБіП України»;
  • на заліку – у вигляді 30-ти тестових завдань;
  • доступ до яких відкрито впродовж однієї пари (дві академічні години), у визначені та затверджені у «Розкладі екзаменів (заліків)» деканатом факультету чи дирекцією ННІ дату та час, доведені до НПП та через старосту академічної групи до усіх студентів.

6. У випадку технічної неможливості окремих здобувачів вищої освіти увійти в систему Elearn (відсутності електронного навчального курсу дисципліни), НПП – лектор потоку розробляє для кожного здобувача вищої освіти ті самі форми перевірки знань, що зазначені в пункті 5, та надсилає їм на особисту електронну пошту (viber, telegram тощо). Упродовж однієї пари (дві академічні години) з моменту відправлення, здобувач вищої освіти повинен виконати письмово екзаменаційне чи залікове завдання, написати розбірливим почерком відповідь на них, вказати своє прізвище ім'я, спеціальність, курс, групу та назву дисципліни і надіслати чітку фотографію відповіді на вайбер (електронну пошту) НПП.

7. Два НПП організовують для здобувачів вищої освіти дистанційне написання та перевірку письмової частини екзаменаційних (залікових) завдань, захисту курсових робіт (проектів), використовуючи можливості Elearn, і як виняток, електронних пошт, вайберів, месенджерів тощо.

8. Після перевірки та оцінювання отриманих відповідей НПП повідомляють здобувачів вищої освіти через розсилку в Еleаrn (чи електронну пошту, вайбер) про результати оцінювання письмових відповідей чи відповідей на тестові завдання і надсилають їм графік проведення співбесід (із зазначеним часом кожної співбесіди), а також повідомляють їм технічні умови проведення такої відеоспівбесіди з використанням сучасних засобів відео- та аудіо комунікації (Cisco Webex Meeting, Zoom, скайп вайбер, месенджер тощо). Графік таких онлайн співбесід погоджується з деканатом факультету чи дирекцією ННІ.

9. Згідно з визначеним графіком НПП проводять із здобувачами вищої освіти кожної академічної групи відео-співбесіду, за результатами якої виставляють в електронну відомість обліку успішності екзаменаційну (залікову) оцінку чи оцінку захисту курсової роботи (проекту) та повідомляють результати підсумкової атестації здобувача вищої освіти.

10. Після завершення підсумкової атестації з дисципліни НПП - лектор потоку оформлює відомість обліку успішності та своєчасно (не пізніше трьох днів після проведення контрольного заходу) здає її в деканат чи дирекцію ННІ або надсилає її скановану копію на адресу електронної пошти деканату факультету, дирекції ННІ. Друкований примірник екзаменаційної відомості НПП подає у деканат відповідного факультету, дирекцію ННІ, а її копію, завірену деканом факультету (директором ННІ) – на відповідну кафедру.

 

Віктор Шевчук,
начальник навчального відділу
Оксана Зазимко,
заступник начальника навчального відділу

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook