Кафедра транспортних технологій та засобів у АПК

Співробітники кафедри

   


 Савченко Лілія Анатоліївна

Кандидат технічних наук, доцент
 
Освіта та трудова діяльність: 2001р.- закінчила Львівський державний аграрний університет; 2008р.– закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; 2002-2005-аспірантка кафедри експлуатації та технічного сервісу Львівського державного аграрного університету.
З 2003-2007р.-викладач Ладижинського аграрного коледжу ВДАУ;
З 2007-2008р.-викладач охорони праці ТЕК КНТЕУ;
З 2008р.-старший викладач кафедри транспортних технологій НУБіП України; 2014 р.-доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК НУБіП України.
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему:"Розробка системи стабілізації руху машинно-тракторного агрегату з боковою навіскою жниварки" за спеціальністю 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
У 2014 р.-присвоєння вченого звання доцента кафедри транспортних технологій та засобів у АПК НУБіП України.
Викладає дисципліни: Логістика, Вантажознавство, Транспортно-експедиторська діяльність.
Гурткова діяльність: керівник гуртка Логістика.
Сфера наукових інтересів:
- Логістика;
- Моделювання транспортних потоків за допомогою імітаційного моделювання із використанням PTV VISSIM

Гарант освітньої програми Транспортні технології на автомобільному транспорті для ОС Бакалавр
Персональні ідентифікатори:

https://orcid.org/0000-0002-4336-4416?lang=ru

www.scopus.com/authid/detail.uri 

publons.com/researcher/5089507/liliia-savchenko/

https://scholar.google.com/citations?user=hKaTpGoAAAAJ&hl=uk
 Загурський Олег Миколайович

Доктор економічних наук, професор
Освіта та трудова діяльність. У 1988 р. закінчив з відзнакою Тбіліське вище артилерійське командне училище і до 1997 р проходив службу у лавах збройних сил.
По закінченню у 2001 р. Білоцерківського державного аграрного університету працював на науково-педагогічних посадах. У 2009 р захистив кандидатську дисертацію, а у 2011 отримав вчене звання доцента. У 2015 р. закінчив докторантуру ДННУ «Академія фінансового управління» і захистив докторську дисертацію на тему «Інституціональне забезпечення підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України».
З 2017 р. професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК НУБіП України. У 2020 отримав атестат професор кафедри «Транспортних технологій та засобів у АПК»
За період науково-педагогічної діяльності опубліковано понад 200 наукових та науково-методичних праць з яких 17 підручників і навчальних посібників, 14 монографій, 8 статей у виданнях Scopus та Web of Science
Викладає дисципліни: Дослідження операцій у транспортних системах, управління ланцюгом постачань.
Напрямки наукових досліджень: теорія ризиків, інституціональний аналіз, оптимізація транспортних процесів, інформаційні та цифрові технології в транспортних системах, ланцюги постачань АПК.
Гарант освітньої програми Транспортні технології на автомобільному транспорті для ОС Магістр
Персональні ідентифікатори:
https://orcid.org/0000-0002-5407-8466
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56607287000
https://publons.com/researcher/1905723/oleg-om-zagurskiy/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=AzpckLcAAAAJ&hl=uk
https://www.researchgate.net/profile/Oleg-Zagurskiy

 Мацюк Вячеслав Іванович
  
 

Доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України 
Освіта та трудова діяльність. У 2001 р. закінчив із відзнакою Державний економіко-технологічний університет транспорту. Спеціальність «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)».
У 2009 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Тема дисертації «Удосконалення системи розвозу місцевих вагонів в залізничному вузлі». У тому ж році отримав підтвердження відповідності диплому про науковий ступні к.т.н. міжнародному науковому ступеню Ph.D. (Technical science, “Transport system”).
У 2011 р. отримав атестат доцента кафедри «Управління процесами перевезень».
У 2012 р. прийнятий до складу Транспортної Академії України у якості постійного Члена-кореспондента залізничного відділення.
З 2014 р. прийнятий до складу міжнародної наукової спілки «Gnedenko Forum» (США), що спеціалізується на наукових проблемах, пов’язаних із надійністю техніки www.gnedenko.net/Personalities/Matsiuk/Matsiuk_vizitka.htm.
У 2018 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Тема дисертації «Розвиток наукових основ організації залізничних транспортних процесів та систем».
У 2019 р. обраний до складу Транспортної Академії України у якості постійного Академіка залізничного відділення.
У 2019 р. отримав атестат професор кафедри «Технологій транспорту та управління процесами перевезень».
Автор більше ніж 80 наукових праць з проблем організації транспортного виробництва залізничного та інших видів транспорту, монографій, посібників та інших навчально-методичних розробок. Відповідальний виконавець та виконавець у десятьох науково-дослідних роботах із проблематики функціонування транспортної галузі України.
Постійний член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт по спеціальності 05.22.01 – транспортні системи у Державному університеті інфраструктури та технологій та Харківському державному університеті залізничного транспорту.
Проходив стажування та має досвід викладання у Берлінському технічному університеті, Варшавській політехніці та Технічному університеті Валансьєна (Франція).
Сфера наукових інтересів:
-        Теорія транспортних процесів та систем.
-        Оптимізація логістичних процесів засобами імітаційного моделювання.
-        Технології транспортного виробництва на залізниці.
-        Модальні (мульти, інтер, сінхрно ті ін.) перевезення. Взаємодія видів транспорту.
-        Організація вантажних та пасажирських перевезень.
-        Технологічна надійність транспортних процесів та систем.
Персональні ідентифікатори.
http://orcid.org/0000-0003-2355-2564
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193438758
https://scholar.google.com.ua/citations?user=IwQ6NmwAAAAJ&hl=uk
https://publons.com/researcher/2266061/viacheslav-i-matsiuk/
https://www.researchgate.net/profile/Viacheslav-Matsiuk
 
   Бондарєв Сергій Іванович

 Кандидат технічних наук, доцент
Освіта та трудова діяльність: У 1996 році з відзнакою закінчив Харківський державний технічний університет сільського господарства, присвоєно кваліфікацію інженера-механіка.
1996-1999рр. – замісник голови фермерського господарства та головний інженер (за сумісництвом).
1999-2002рр. аспірант Національного аграрного університету.
2001 -2005 рр. – фізична особа підприємець (внутрішні та міжнародні автомобільні перевезення вантажів)
2002-2007 рр.-асистент кафедри експлуатації техніки та інженерного менеджменту Національного аграрного університету.
2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування оптимального міжремонтного наробітку стрілчастих лап культиваторних агрегатів».
2007–2009рр. асистент кафедри транспортних технологій НУБіП України.
2009-2013рр. старший викладач кафедри транспортних технологій та засобів у АПК НУБіП України. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України у 2013 році отримав вчене звання Доцента кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
З 2013 року по даний час працює доцентом кафедри транспортних технологій та засобів у АПК НУБіП України.
За період науково-педагогічної діяльності опубліковано 45 наукових робіт, у т.ч., 24 статті у профільних журналах, що індексуються у науково метричних базах у тому числі Web of Science, Scopus, CrossRef, IndexCopernicus, American Chemical Society, РИНЦ, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE та ін.(h-індекс за Google scholar-4; Scopus-1), 18 навчально-методичних розробок, чотири навчальних посібників, дві монографії.
Викладає дисципліни: Організація міжнародних автомобільних перевезень, пасажирські перевезення, управління якістю автотранспортних послуг та організація транспортного забезпечення сільських територій.
Напрямки наукових досліджень: підвищення ефективності оперативного управління пасажирськими перевезеннями та міжнародними перевезеннями вантажів на автомобільному транспорті.
Персональні ідентифікатори:
https://orcid.org/0000-0002-9626-6633

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199177349

https://scholar.google.com.ua/citations?user=zg5D9NwAAAAJ&hl=ru

   Дьомін Олександр Анатолійович
 
 
 Доктор педагогічних наук, доцент
Освіта та трудова діяльність. 1988 р. закінчив факультет механізації сільського господарства Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії (УСГА) за спеціальністю «Механізація сільського господарства», присвоєно кваліфікацію інженера-механіка. 1988–1992рр.–інженер–конструктор ІІІ категорії ЕП НВО НДІ «Цукробуряк». 1992–1993 рр.–навчався на стаціонарному відділенні педагогічного факультету УДАУ, який закінчив з відзнакою у 1993 році. 1993-1997 рр.–асистент кафедри виробничого навчання НАУ, паралельно навчався на заочному відділенні аспірантури на кафедрі педагогіки. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Наочність як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів аграрних ВНЗ». Отримав диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04–«Професійна педагогіка». 1997-2001 рр.–старший викладач кафедри виробничого навчання НАУ. 2001-2002 рр.-старший викладач кафедри технічного сервісу у АПК. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України у 2002 році Дьоміну Олександру Анатолійовичу присвоєно вчене звання Доцента кафедри сільськогосподарських машин. З 2002-2013р. – доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка Національного університету біоресурсів і природокористування України. З 2013р. і до теперішнього часу–доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України
За період науково-педагогічної діяльності опубліковано понад 100 наукових та науково-методичних праць з яких 1 підручник з грифом МОН і 2 навчальних посібників, 6 монографій, 2 статі у закордонних виданнях.
Викладає дисципліни: Вантажні перевезення, Взаємодія видів транспорту, Транспортні технології в аграрному виробництві.
Напрями наукових досліджень: 1) «Теоретичні основи професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» - ініціативна тема № держреєстрації 0120U104620;
2)«Розробка адаптивних транспортно-технологічних процесів перевезення врожаю сільськогосподарських культур, заснованих на принципах логістики»-подача на конкурс проекту НДР на 2018 рік (разом із професором Фришевим С.Г.).
3) Патент на корисну модель №135168 "Спосіб транспортування зерна від комбайнів". Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.06.2019.
Гурткова діяльність: керівник наукового студентського гуртка «Транспортні технології». За результатами участі у «Фестивалі студентської науки» гурток 2 рази займав перші місця (20015 і 2016 рр) і один раз друге місце (2018 рік, доповідь Крамар В.) на факультетських етапах змагань (МТФ і КД) і виходив у фінальну частину фестивалю, де у 2015 році виборов ІІ місце (доповідь Татаренка Д.), а у 2016 році – V місце (доповідь Куряти А.). За результатами участі у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Транспортні технології» на базі Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського у травні 2020 року, студент Корчак Юрій Володимирович- відзначений дипломом ІІ ступеню.
Активно займається спортом – тенісом настільним. Входить до збірної команди викладачів механіко-технологічного факультету з настільного тенісу. Постійно бере участь у змаганнях на першість НУБіП з цього виду спорту від механіко-технологічного факультету.
Персональні ідентифікатори:
https://orcid.org/0000-0002-3907-0992
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=9GlBuGAAAAAJ

Колосок Ігор Олександрович

  Кандидат педагогічних наук, доцент
Освіта та трудова діяльність. У 1988 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю механізація сільського господарства.
По закінченню навчання з 1988 р. працював на посаді інженера-конструктора в експериментальному державному підприємстві «Бурякотехніка». З 1995 р. розпочав науково-педагогічну діяльність на кафедрі виробничого навчання національного аграрного університету. У листопаді 2004 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Методика практичної підготовки майбутніх агрономів з механізації сільськогосподарського виробництва в умовах вищого навчального закладу» та рішенням спеціалізованої вченої ради Національного аграрного університету присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності теорія та методика навчання. З 2007 року працює на кафедрі транспортних технологій та засобів у АПК. 18 квітня 2008 року отримав вчене звання доцента кафедри «Транспортних технологій».
За період науково-педагогічної діяльності опубліковано понад 180 наукових та науково-методичних праць з яких 5 навчальних посібників, 6 монографій, стаття у виданнях Scopus. У 2019 р. за заслуги перед НУБіП України та з нагоди 90-річчя заснування МТФ нагороджений почесною грамотою.
Викладає дисципліни: правила дорожнього руху, організація дорожнього руху, технічні засоби організації дорожнього руху, організація та безпека руху автомобільного транспорту.
Напрямки наукових досліджень: підвищення безпеки руху транспортних засобів і пішоходів на ВДМ, удосконалення методики практичної підготовки студентів-транспортників.
Персональні ідентифікатори:
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-9543-8782

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57218105388&zone=

https://scholar.google.com/citations?user=muHafvcAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Опалко Вікторія Григорівна

Кандидат технічних наук, доцент
Освіта та трудова діяльність: 1989 р. закінчила факультет механізації сільського господарства Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії (УСГА) за спеціальністю «Механізація сільського господарства»;
1989 р. - інженер в групі переробки рослинної сировини Українського науково-дослідного інституту механізації та електрифікації сільського господарства (УНДІМЕСГ);
1989 -1992 р. – аспірант УНДІМЕСГ;
1993 -2007 р. – асистент кафедри експлуатації машинно-тракторного парку Українського державного аграрного університету;
2007-2015 р. - старший викладач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБІП України;
2018-2021 р. - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБІП України;
2022 р. - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК НУБіП України.
В 2018 році захистила дисертацію «Обґрунтування експлуатаційних показників різьбових з’єднань зернових сівалок» за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва».
Автор понад 180 друкованих праць, серед них 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 14 навчальних посібників, 1 монографія, 36 методичних вказівок, 2 статті у журналі бази даних Scopus.
Викладає дисципліни: технологічно-транспортні процеси у сільськогосподарському виробництві, основи європейських стандартів на автомобільному транспорті, транспортне планування територій.
Напрямки наукових досліджень: ефективність транспортного забезпечення технологічних процесів в сільському господарстві, дослідження систем технічного регулювання на транспорті, аналіз технічного стану та обґрунтування методів оцінки якості сільськогосподарської техніки та її складових.

 Персональні ідентифікатори:

 https://orcid.org/0000-0002-4209-1073
 
 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195134331
 
 https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=ayZGwuUAAAAJ
Прокудін Георгій Семенович

Доктор технічних наук, професор

 

Завідувач кафедри міжнародних перевезень та митного контролю, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, академік Української Академії Економічної кібернетики, Відмінник освіти України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України та Почесною відзнакою АсМАП України, автор понад 450 наукових та навчально-методичних праць, з яких 3 монографії, 5 навчальних посібників, 33 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Має 7 захищених кандидатів технічних наук, 1 доктора технічних наук.
Є головою спеціалізованої вченої ради Д 26.059.03 та членом спеціалізованої вченої ради Д 26.059.02 з захисту кандидатських і докторських дисертацій при НТУ, членом експертної ради з проведення експертизи НДР 13 секції “Авіаційно-космічна техніка і транспорт” Наукової ради МОН України, членом спеціалізованої науково-технічної ради МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги ЄС для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”.
Напрямки наукових досліджень:

розробка теорії транспортного процесу автомобільних перевезень пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні;

формування високоефективної контейнерної транспортної системи міжміських та міжнародних автомобільних та змішаних перевезень;

розробка наукових основ управління пасажиропотоками і формування раціональних маршрутних систем;

розробка загальної теорії транспортних накопичувальних систем;

підвищення ефективності функціонування інтегрованих транспортних систем у міжнародному сполученні;

математичне моделювання транспортних процесів і систем;

розробка теоретичних основ і методів системного керування магістральними автомобільними вантажними перевезеннями;

 

Сліпуха Тетяна Іванівна
 

    Асистент кафедри
 
Освіта та трудова діяльність. 2008р.-закінчила навчання у магістратурі за спеціальністю" Менеджер-економіст", 2009р.-аспірантка 4 року навчання кафедри менеджменту ім. Проф. Й.С. Завадського. Тема кандидатської дисертації "Формування комплексів інтегрованих маркетингових комунікацій молокопереробних підприємств".
З 2018 року - асистент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Викладає дисципліни: Загальний курс транспорту, Транспортне планування сільських територій
Персональні ідентифікатори:
 www.scopus.com/authid/detail.uri
scholar.google.com/citations

 

 Гразіон Тетяна Михайлівна


Завідувачка лабораторією

На кафедрі працює з 2008 року

 

 

 

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook