ХІ Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 117-ї річниці від дня народження д.т.н., професора, віцепрезидента УАСГН, Володимира Савовича КРАМАРОВА (1906-1987) «КРАМАРОВСЬКІ ЧИТАННЯ»

28 лютого 2024, 13:55

 

22 лютого 2024 року на факультеті конструювання та дизайнуза активної участі співробітників кафедри надійності техніки відбулася ХІ Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 117-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, віцепрезидента УАСГН Володимира Савовича Крамарова (1906-1987) України «КРАМАРОВСЬКІ ЧИТАННЯ». 
На відкритті конференції з вітальним словом виступивдоктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, начальник науково-дослідної частиниНУБіП України Володимир Отченашко. 

 

Декан факультету конструювання та дизайну, доцент Зіновій Ружилопредставив учасників конференції та оголосив напрями її роботи.

 

 Тематика конференції:
 • історична постать академіка В. С. Крамарова;
 • історичні витоки розвитку ремонтного виробництва;
 • надійність технічних систем у рослинництві;
 • надійність технічних систем у тваринництві;
 • надійність технічних систем в лісовому комплексі;
 • надійність технічних систем переробного виробництва;
 • надійність технічних систем у будівництві;
 • надійність транспортних систем;
 • надійність технічних систем ремонтного виробництва;
 • трибологічна ефективність машин та обладнання;
 • економічна ефективність технічних і технологічних систем;
 • конструювання машин і обладнання;
 • дизайн технічних систем;
 • новітні матеріали в сільськогосподарському машинобудуванні;
 • новітні технології в сільськогосподарському машинобудуванні.

 

Виступи розпочав кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент НААН Дмитро Григорович Войтюк, з темою «ПРОФЕСОР В. С. КРАМАРОВ – ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ ТА ОРГАНІЗАТОР В НАУЦІ ТА ОСВІТІ». 

 

Роботу конференції продовжив кандидат технічних наук, доцент, декан факультету конструювання та дизайнуНУБіП УкраїниЗіновій Ружило з темою «НАУКОВИЙ ДОРОБОК ПРОФЕСОРА В.С. КРАМАРОВА». 

 

З доповіддю на тему «ВПЛИВ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ НА ГОТОВНІСТЬ ТЕХНІКИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ДО ВИКОРИСТАННЯ»виступив Валерій Адамчук, доктор технічних наук, академік НААН, директор Інституту механіки та автоматики АПВ НААН України;

 

 
На пленарному засіданні виступили закордонні гості:
Адольф Русінш,професора, Латвійський технологічний університет (Латвійська республіка);

 

Хйосан Хванг, менеджер з післяпродажної підтримки, HD Hyundai Infracore Co., Ltd. (Республіка Корея).

 

До роботи пленарного засідання долучилось близько 70 учасників. 
Виступили:
Володимир Булгаков,доктор технічних наук, професор, академік НААН, завідувач кафедри механіки з доповіддю на тему «ДО ПИТАННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ДІЙСНОСТІ ЩОДО ЗАРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СИСТЕМИ ВИПРОБУВАНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ТА ЗНАРЯДЬ»;
 

 

Володимир Надикто, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН, професор, Таврійський державний агротехнічний університет імені Дмитра Моторного з доповіддю «МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В АГРОІНЖЕНЕРІЇ»;
 
Віктор Мельник, доктор технічних наук, професор, професор кафедри оптимізації технологічних систем в рослинництві, Державний біотехнологічний університет з темою «ФУНКЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ»;

 

Геннадій Голуб, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені  М. П. Момотенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України. 
У своїй доповіді «НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОІНЖЕНЕРІЇ» професор Г. Голубдоповів про тісні зв’язки у провадженні освітньої та наукової діяльності у рамках виконання проєкту HEI-TREATY «Nurturing deep tech talents for clean and sustainable energy transition» Розвиток глибоких технологічних талантів для переходу на чисту та стійку енергію. Він детально розкрив власне бачення ролі університету у процесі підготовки наукових кадрів, генерації нових знань та реалізації цих результатів у процесі підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів, зокрема, для виробничих галузей сільськогосподарського виробництва України. Важливість цієї роботи чудово розуміють закордонні партнери нашої держави, саме через це українські освітяни й вчені відчувають їхню постійну увагу і підтримку;
Про тісні зв’язки у провадженні освітньої та наукової діяльності у рамках виконання проекту HEI-TREATY “Nurturing deep tech talents for clean and sustainable energy transition / Розвиток глибоких технологічних талантів для переходу на чисту та стійку енергію” доповів професор, доктор технічних наук Генадій ГОЛУБ. Він детально розкрив власне бачення ролі університету у процесі підготовки наукових кадрів, генерації нових знань та реалізації цих результатів у процесі підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів, зокрема, для виробничих галузей сільськогосподарського виробництва України. Важливість цієї роботи чудово розуміють закордонні партнери нашої держави, саме через це українські освітяни і вчені відчувають їхню постійну увагу і підтримку.

 

Олександр Захарчук, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач відділу ринку матеріально-технічних ресурсів, ННЦ "Інститут аграрної економіки" з темою «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА»;
;

 

Вячеслав Братішко, доктор технічних наук, професор, декан механіко-технологічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України з темою «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІГНОЦЕЛЮЛОЗНОЇ СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЯХ БІОПАЛИВ ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ»;

 

 Андрій Новицький, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри надійності техніки, Національний університет біоресурсів і природокористування України з темою «ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ І РОЗДАВАННЯ КОРМІВ»;

 

Олександр Сиволапов, директор ТОВ «Індустрія Техногруп», з доповіддю на тему: «ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ DEVELON (Південна Корея) В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ»;
Тетяна Воліна, кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії комп’ютерної графіки та дизайну, Національний університет біоресурсів і природокористування України з темою «ГЕОМЕТРО-КІНЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ЧАСТИНОК ПО ПОВЕРХНЯХ ПІД ДІЄЮ ПРИКЛАДЕНИХ СИЛ»;

 

Руслан Кульпін, асистент кафедри надійності техніки, Національний університет біоресурсів і природокористування України з темою «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУСКУ СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА»;

 

 

Катерина Квасницька, асистентка кафедри технологій конструкційних матеріалів і матеріалознавства, Національний університет біоресурсів і природокористування України з темою «ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОГНЕТРИВКИХ СУСПЕНЗІЙ НА ОСНОВІ РІЗНИХ ВИДІВ ЗВ'ЯЗУВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ»;

 

Катерина Винарчук, аспірантка кафедри технологій конструкційних матеріалів і матеріалознавства, Національний університет біоресурсів і природокористування України з темою «ОТРИМАННЯ ТА АТЕСТАЦІЯ  НАНОЧАСТИНОК БІОГЕННИХ МЕТАЛІВ».
   
Обговорювалось широке коло питань, які стосувались міжнародного співробітництва, проблем та шляхів їх подолання в аграрній та машинобудівній галузях України. Окремим важливим аспектом роботи конференції була проблематика формування висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів у системі соціогеоекономічних координат.
На конференції було розглянуто історичні аспекти розвитку ремонтного виробництва, особистий внесок доктора технічних наук, професора, віцепрезидента УАСГН В. С. Крамаровау забезпечення надійності сільськогосподарської техніки, формування наукового потенціалу інженерної галузі.
Участь у конференції взяли відомі вчені, дійсні члени Національної академії аграрних наук України, представники науково-дослідних установ, вітчизняних та закордонних закладів вищої освіти й передових підприємств України. 
Слід відзначити, що в роботі конференції та обговоренні доповідей  взяли участь представники ради роботодавців факультету конструювання та дизайну, кафедри надійності техніки: Олег Продеус, заступник голови ради роботодавців факультету, керівник відділу збуту ТОВ «Манн+Хуммель ФТ Україна»; Олександр Сиволапов, директор ТОВ «Індустрія Техногруп»; Михайло Василенко, завідувач відділу надійності робочих органів сільськогосподарських машин Інституту механіки та автоматики АПВ НААН;Валерій Бистрий,керівник відділу сервісу та запасних частин ТОВ «ЕНЕРДЖІ КАРЗ».
В роботі заходу взяли активну участь студенти магістратури факультету конструювання та дизайну, які навчаються за спеціальностями «Галузеве машинобудування» та «Будівництво і цивільна інженерія», освітніми програмами «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва», «Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва», «Обладнання лісового комплексу», «Робототехнічні системи і комплекси сільськогосподарського виробництва».
Загалом у роботі конференції, яка забезпечувалась функціонування дев’яти  секцій долучилось понад 150 доповідачів, що подали тези доповідей, які будуть опубліковані у щорічному електронному збірнику.
За результатами конференції було висунуто ряд пропозицій та побажань щодо наукової співпраці між установами наукового, навчального та виробничого профілю.
Співробітники кафедри надійності техніки факультету конструювання та дизайну висловлюють слова вдячності всім учасникам конференції.

 

Декан факультету
 конструювання та дизайну, Зіновій Ружило,
Завідувач кафедри 
надійності техніки, Андрій Новицький,
 Секретар організаційного комітету конференції,
Валентина Мельник

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook