Підбиття підсумків на зборах трудового колективу агробіологічного факультету

19 грудня 2023 року

   Кожен рік ставить перед нами нові випробування, нові завдання, нові можливості, а наші рішення та дії ведуть нас до успіху. Аналіз, прогнозування, планування та контроль можна назвати запорукою успіху. Тому завершуючи перший семестр 2023 - 2024 навчального року на агробіологічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України 19 грудня 2023 року відбулося розширене засідання Вченої ради та трудового колективу за участі ректора університету Станіслава Ніколаєнка.

  В президію одноголосним рішенням обрали Станіслава Ніколаєнка, ректора університету,  Оксану Тонху, декана агробіологічного факультету, Віталія Коваленка, заступника декана. Секретарем засідання обрали Юлію Дмитренко, доцента кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.

   Розпочала засідання згідно порядку денного Оксана Тонха з підведення підсумків діяльності колективу агробіологічного факультету за 2023 рік та висвітлення завдань на 2024 рік. З її слів, незважаючи на складні умови організації освітнього процесу в період воєнного стану, колектив факультету діяв організовано, виконував покладені на нього державою освітньо-виховні, науково-інноваційні, соціально-економічні функції. Вона зазначила виклики, які постали перед нами в умовах сьогодення, але і розповіла про успіхи факультету на противагу їм.

   Оксана Тонха доповіла, що на агробіологічному факультеті функціонують 10 кафедр, 22 навчальні лабораторії, 15 навчально-наукові лабораторії, 11 навчально-науково-виробничі лабораторії, міжкафедральна навчально-наукова лабораторія, «Дослідне поле» з 5 науково-дослідними лабораторіями, науково-навчальна лабораторія «Демонстраційне колекційне поле с.-г. культур», навчальна лабораторія «Плодоовочевий сад». Факультет здійснює підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та «Магістр» для аграрної галузі економіки за спеціальностями: освітнього ступеня бакалавр – «Агрономія», «Садівництво та виноградарство», освітнього ступеня «Магістр» – за освітніми програмами «Агрономія», «Садівництво та виноградарство», «Агрохімія і ґрунтознавство», «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»«Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві». Вона зазначила, що в 2023 році агробілогічний факультет за кількістю вступників за державним замовленням на спеціальність 201 «Агрономія» посідає перше місце в Україні, а за спеціальністю 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» – друге місце.

   Контингент студентів становить 1928 осіб, у тому числі за державною формою навчання – 1197 осіб, за контрактом – 730 особи. Факультет має достатню чисельність професорсько-викладацького складу, необхідну для забезпечення
освітянської діяльності. Навчальний процес забезпечують 175 особи, з яких 123 науково-педагогічні працівники, із них – 23 доктори наук, 95 кандидати наук.

   Факультетом організовано та успішно проведено вступну кампанію. За кількістю вступників за державним замовленням на спеціальність 201 «Агрономія» факультет посідає перше місце в Україні, а за спеціальністю 203 «Садівництво,
плодоовочівництво та виноградарство» – друге місце. Факультет отримав 260 місць державного замовлення на освітній ступінь «Бакалавр» та 115 місць на ОС «Магістр».

   Попри складні умови та фінансові обмеження, зумовлені воєнним станом, упродовж 2023 року науковці факультету виконували 4 бюджетних та 35 ініціативних тематик на загальну суму 2385,00 тис. грн. Надходження від госпрозрахункових підрозділів факультету до спеціального фонду університету на сьогодні складають 6091139,85 грн, співвідношення зароблених коштів бюджетних до госпрозрахункових становить 1:2,55. Науково-педагогічними працівниками факультету опубліковано 36 статтей у виданнях, що індексуються у Scopus та Web of Science. Науковцями факультету подано 6 наукових проєктів на 2024 р. до МОН України. Окрему частини науокової та навчальної роботи становить діяльність наукових студентських гуртнів.

   У сфері міжнародної діяльності: на факультеті виконується міжнародний проєкт; стажування за кордоном пройшли 8 НПП; науковці факультету приймали участь у 8 міжнародних конференціях; здійснено 9 візити у закордонні університети; подано 3 заявки на участь у міжнародних проєктах. Спільними зусиллями кафедр і благодійників факультетом створено ННВЛ «Моніторингу якості грунтів»; оновлено лабораторні меблі в НЛ «Біологічних досліджень в агрономії», на базі НЛ «Плодоовочевий сад» створено демонстраційний сучасний інтенсивний виноградник, площею насаджень 0,2 га; відремонтовано, облаштовано 8 кімнат у гуртожитку №11 та 37 кімнат у гуртожитку №8.

   Важливим завданням науково-педагогічного колективу залишається створення максимально сприятливих умов навчання (зокрема, індивідуальні графіки навчання, дистанційний доступ до навчальних занять тощо) для здобувачів вищої освіти, які зі зброєю в руках стали на захист України, а також тих, хто перебуває на тимчасово окупованих чи особливо небезпечних територіях, є переміщеними особами.

   Анатолій Балаєв, професор кафедри грунтознавства та охорони грунтів ім. проф. М.К. Шикули, виступив з підтримкою звіту декана. Димтро Літвінов, директор НДІ рослинництва і грунтознавства, підтвердив окремі пункти звіту та предствави статистичну інформацію щодо наукової діяльності працівників факультету. Окрему увагу звернув на підготовку аспірантів.

   Олександр Цизь, відповідальний за профорієнтаційну роботу на факультеті, виступив з доповненням щодо вступної кампанії в 2024 році, наголосив на необхідності злагодженої роботи всіх працівників у проведенні профорієнтаційної роботи та підтримав звіт декана. З підтримкою виступив і представники ССО факультету. Він коротко розповів про діяльність студентів в 2023 році та про плани на новий рік.

 

   Олександр Гаврилюк, завтупник декана з виховної роботи, виступив з підтримкою звіту. Він наголосив на активністі діяльності ССО факультету та відзначив декілька з перемог студентів.

 

   Станіслав Ніколаєнко виступив з підтримкою звіту, але в свою чергу наголосив на необхідності залучення невикористаних резервів. Окремо підняв дискусійне питання вступної кампанії 2024 року. Звернув увагу на питання, які постають першочерговими перед аграріями і поставив завдання пошуку ефективних рішень.

   Проект рішення:  

nubip.edu.ua/sites/default/files/u394/proekt_rishennya_zboriv_trudovogo_kolektivu_gruden_2023.pdf

 

 Ірина Шпакович,
асистент кафедри генетики, селекції і
насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook