Публікаційна активність

 

№ з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Заван-тажити

Автор/и

1

2

3

4

5

6

2022

1

Правова свідомість молоді

тези доповіді

Проблеми законодавства в умовах світової кризи. Матеріали науково-практичної конференції (м. Дніпро, 9-10 грудня 2022 р.).
Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2022. С.5-10.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg 

Віталій Русін

 

  

№ з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Заван-тажити

Автор/и

1

2

3

4

5

6

2021

1

Ціннісно-правові аспекти принципу добросусідства: до постановки питання

тези доповіді

Проблеми юридичної науки очима молодих науковців: зб. наук. пр. ХІV Всеукр.наук.-практ. онлайн-конф. (м.Київ, 11 березня 2021 р.). К., 2021. С.19-20.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg 

Волянюк Денис

 2

Свобода як правова цінність: теоретико-правовий аналіз

тези доповіді

Проблеми юридичної науки очима молодих науковців: зб. наук. пр. ХІV Всеукр.наук.-практ. онлайн-конф. (м.Київ, 11 березня 2021 р.). К., 2021. С.20-23.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

Грігалашвілі Дмитро

3. 

Роль правової культури у забезпеченні ефективної діяльності державного апарату.

тези доповіді

Проблеми юридичної науки очима молодих науковців: зб. наук. пр. ХІV Всеукр.наук.-практ. онлайн-конф. (м.Київ, 11 березня 2021 р.). К., 2021. С.24-26.

 

 https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

Гузик Аліна

4.

Ціннісно-правові аспекти функціонування системи безоплатної правової допомоги в Україні.

тези доповіді 

Проблеми юридичної науки очима молодих науковців: зб. наук. пр. ХІV Всеукр.наук.-практ. онлайн-конф. (м.Київ, 11 березня 2021 р.). К., 2021. С.36-38.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

Кокотун Антон

5.

До питання про правовий статус особи.

тези доповіді

Проблеми юридичної науки очима молодих науковців: зб. наук. пр. ХІV Всеукр.наук.-практ. онлайн-конф. (м.Київ, 11 березня 2021 р.). К., 2021. С.44-45.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg 

Нанюк Юлія

6.

Ціннісні орієнтири суддів при прийняті судових рішень.

тези доповіді

Проблеми юридичної науки очима молодих науковців: зб. наук. пр. ХІV Всеукр.наук.-практ. онлайн-конф. (м.Київ, 11 березня 2021 р.). К., 2021. С.49-50

 

 https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg 

Проневич Вікторія

7.

Актуальні питання притягнення до юридичної відповідальності в Україні.

тези доповіді

Проблеми юридичної науки очима молодих науковців: зб. наук. пр. ХІV Всеукр.наук.-практ. онлайн-конф. (м.Київ, 11 березня 2021 р.). К., 2021. С.70-72.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg  

Тарасова Аліна

8.

Юридична структура правової норми.

 тези доповіді

Проблеми юридичної науки очима молодих науковців: зб. наук. пр. ХІV Всеукр.наук.-практ. онлайн-конф. (м.Київ, 11 березня 2021 р.). К., 2021. С.73-74

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

Ухаль Данило

9.

Ціннісно-правові аспекти функціонування системи безоплатної правової допомоги в Україні.

тези доповіді

Сучасні вектори розвитку юридичної освіти та науки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 жовтня 2021 р.) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. С.40-42.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

 

Антон Кокотун

10.

Ціннісно-правові аспекти реалізації землекористувачами принципу добросусідства.

тези доповіді

Сучасні вектори розвитку юридичної освіти та науки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 жовтня 2021 р.) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. С.29-32.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

Денис Волянюк

11.

Роль правової культури у забезпеченні сталого розвитку суспільства

тези доповіді

Сучасні вектори розвитку юридичної освіти та науки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 жовтня 2021 р.) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. С.33-36.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

Дмитро Грігалашвілі

12.

Роль теорії держави і права в формуванні правової культури майбутніх юристів

тези доповіді

Сучасні вектори розвитку юридичної освіти та науки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 жовтня 2021 р.) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. С.43-45.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

Іванна Красносільска

13.

Чесність як правова цінність: до постановки питання.

тези доповіді

«Реформування правової системи країни в умовах світової інтеграції» (м. Дніпро, 10-11 грудня 2021 р.). Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2021. С.18-22.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

Сергій Ілларіонов

14.

До питання про необхідність дослідження категорії «правова дійсність» як чинника, що визначає рівень правової культури суспільства

тези доповіді

«Реформування правової системи країни в умовах світової інтеграції» (м. Дніпро, 10-11 грудня 2021 р.). Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2021. С.7-9.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

Марія Бойцова

15.

 Місце свободи в ієрархії фундаментальних правових цінностей

 наукова стаття

 Молодий вчений. No 12 (100). 2021. С.70-74

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

Дмитро Грігалашвілі

  

№ з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Заван-тажити

Автор/и

1

2

3

4

5

6

2020

1

Роль соціологічної структури правової норми у забезпеченні ефективності правового регулювання

тези доповіді

Пріоритетні напрями модернізації системи права. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2020 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. С.18-21.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

Пушкарьова Є.В.

 2

До питання про правову поведінку та її види

тези доповіді

Пріоритетні напрями модернізації системи права. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2020 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. С.25-28.


 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

Ярошенко О.О.

3. 

Набуття та втрата нормативно-правового акта як показники його дії часі

тези доповіді

Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

Іванець І.  

4.

До питання про правове виховання в теорії права

тези доповіді 

Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

Неділько А.

5.

Верховенство права як цінність

тези доповіді

«Реформування правової системи держави» (м. Ужгород, 26-27 червня 2020 р.). Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2020. С. 6-8.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

 

Іванець І.О.

6.

До питання про місце правових цінностей у праві

тези доповіді

«Реформування правової системи держави» (м. Ужгород, 26-27 червня 2020 р.). Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2020. С. 19-22

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

 

Шита А.В.

7.

До питання про правову культуру

тези доповіді

«Реформування правової системи держави» (м. Ужгород, 26-27 червня 2020 р.). Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2020. С. 22-24

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

 

Ярошенко О.О.

8.

 Реалізація правових цінностей у практиці ЄСПЛ

 тези доповіді

 «Сучасні погляди на реформування законодавства» (м. Вінниця, 23-24 жовтня 2020 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2020. С.8-11.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg 

Слижук Р.В.

9.

 Правова цінність як фундамент правової культури

тези доповіді

 «Сучасні погляди на реформування законодавства» (м. Вінниця, 23-24 жовтня 2020 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2020. С.11-15.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/icono-pdf.jpg

 Ткаченко В.В.

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook