Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму

Історична довідка

    Історія кафедри розпочалась у 2001 р. як кафедри аграрного консалтингу, яку очолив д-р екон. наук, професор, академік НААН України М.Ф. Кропивко. З 2003 р. завідувачем кафедри призначено д-ра екон. наук, професора Т.П. Кальну-Дубінюк. У 2004 р. в результаті об’єднання із кафедрою економіки аграрного сервісу, яку очолював з 1996 р. по 2004 р. д-р екон. наук, професор П.О. Мосіюк, кафедру перейменовано на кафедру агарного консалтингу та сервісу. У 2015 р. кафедра одержала ліцензію МОН України на підготовку фахівців за спеціальністю 242 «Туризм», та у 2017 р. була змінена назва на кафедру аграрного консалтингу і туризму. У 2021 р. відбулась реорганізація за наслідками якої кафедру було перейменовано на кафедру готельно-ресторанної справи та туризму, яка здійснює підготовку фахівців виключно для готельно-ресторанної та туристичної сфери.
     Серед головних завдань діяльності кафедри є створення сучасного науково-методичного комплексу, інформаційного забезпечення дисциплін. Наявність належної матеріально-технічної бази та широка мережа зв'язків з суб’єктами туристичної індустрії дозволяє забезпечити якісну підготовку фахівців ОС «Бакалавр» спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»; ОС «магістр» спеціальностей 073 «Менеджмент» ОП «Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом» та 242 «Туризм» ОП «Міжнародний туристичний бізнес». Основою засвоєння набутих знань є виробнича практика, яка відбувається у готелях та ресторанах України, а також Словаччини, Туреччини, Болгарії, Греції, Італії, Німеччини та інших країнах ЄС.
У різні роки в складі кафедри працювали викладачі, які зробили значний внесок в її становлення та розвиток.
     Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 14 штатних викладачів, із яких 4 – доктори наук, професори та 9 – кандидатів наук, доцентів і 1 – старший викладач. Загальна частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та вченими званнями становить 93 %.

       Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня, що є одним із центральних елементів стратегії і тактики удосконалення організації і змісту професійної діяльності сфери обслуговування, усунення економічних і структурних диспропорцій в рівнях освітньої та професійної підготовки. Про результати своєї роботи члени кафедри щорічно доповідають на різноманітних заходах, зокрема, міжнародних конверенціях, вебінарах, круглих столах підтримуючи професійні та дружні зв’язки з колегами з інших вищих навчальних закладів Києва, України, та ЄС.
    Викладачі кафедри постійно працюють над створенням посібників та методичних розробок для студентів різних спеціальностей та форм навчання.
    Напрямки науково-дослідної роботи кафедри обираються відповідно до сучасних вимог науки і практики та присвячені вирішенню актуальних проблем в сфері туризму, готельно-ресторанного господарства. Так на кафедрі проводяться дослідження за ініціативними НДР, зокрема:
    1) «Розвиток туристичних дестинацій територіальних громад на засадах сталості в умовах логістичних обмежень», науковий керівник д.е.н., проф. Левицька І.В.;
     2) «Теоретичні засади і механізми реалізації рекреаційно-туристичного потенціалу територій», науковий керівник к.е.н, доц., доцент кафедри Кудінова І.П.;
    3) «Адаптаційні моделі розвитку підприємств готельного господарства в умовах нестабільного бізнес-середовища», науковий керівник д.е.н., доцент кафедри Гопкало Л.М.
    При організації наукових досліджень беруть до уваги актуальність проблеми та пріоритетність її вирішення в ринкових умовах з урахуванням специфіки та потреб регіону.
     На кафедрі активно працюють чотири наукових студентських гуртки: студентські наукових гуртка:
    - «Агротурист» (керівник к.е.н., доц. Кудінова І.П.)
    - «Ресторатор» (керівник, к.т.н, доц. Гопкало Л.М.),
    - «Студентський науково-дослідний дискусійний клуб «Туризм & Рекреація» (науковий керівник д.е.н., проф. Бардаш С.В.),
   - «Студентський науково-дослідний дискусійний клуб «HoReCa & Tourism SPACE» (науковий керівник д.е.н., проф. Левицька І.В.)
    В лабораторіях кафедри, регулярно проводяться майстер-класи, де студенти ознайомлюються з унікальним досвідом фахівців у сфері ресторанного господарства, вивчають технологічні процеси приготування страв. Щорічно викладачі кафедри готельно-ресторанної справи та туризму разом із студентами, відзначають свої професійні свята, беруть участь в організації та проведенні Всесвітнього дня туризму.
     При кафедрі функціонує Туристично-екскурсійного центр НУБІП України, метою якого є сприяння розвитку туристично-екскурсійної діяльності в НУБІП України, розробка та просування туристичних продуктів НУБІП України на внутрішньому та міжнародному ринках з метою підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу НУБіП України. Цікавими є розроблені нашими студентами туристичні маршрути «Відлуння віків», «Легендарними місцями», «Наукова спадщина», «Стежками Ботанічного саду», які презентуються майбутнім абітурієнтам.
   Якість підготовки сучасних фахівців забезпечується активною науково-дослідною роботою НПП кафедри за участю студентів та практиків.
   Основним завданням кафедри готельно-ресторанної справи є підготовка висококваліфікованих фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи, формуванні кваліфікованих працівників сфери обслуговування, спроможної забезпечити туристичну галузь фахівцями належного професійного рівня, сприяти більш ефективному використанню людських ресурсів у рекреаційно-туристичному та готельно-ресторанному господарстві з урахуванням світових тенденцій та національних інтересів Україні.

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook