Бережанський агротехнічний інститут звітує про діяльність закладу у 2022 році й визначає перспективи розвитку на 2023 рік

18 грудня 2022 року
   15 грудня 2022 року у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» відбулись збори трудового колективу, на яких заслухали та обговорили звіт директора Мирона ЖИБАКА про результати роботи колективу інституту за 2022 рік та перспективи розвитку на 2023 рік.
    На зборах були присутні:
  • Сергій КВАША, проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку НУБіП України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
  • Віктор КАПЛУН, директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП України, доктор технічних наук, професор, голова наглядової ради інституту;
  • Володимир ЦЕПЛІЦЬКИЙ, керуючий відділенням ТВБВ №10019/032 ПАТ «Державний ощадний банк України», заступник голови ради роботодавців;
  • Степан КУХАРУК, заступник міського голови Бережанської міської територіальної громади.
   Розпочинаючи звіт, Мирон ЖИБАК насамперед відмітив важкі наслідки воєнного стану в державі. Мільйони людей змушені були покинути Батьківщину, свої домівки, інші взяли зброю в руки на захист своєї країни або протягнули руку допомоги біженцям. У нас є чимало студентів, котрі воюють на передовій проти воїнів держави-агресора. Від початку повномасштабного вторгнення росії загинуло наших 5 студентів і випускників.
 
   Уже в перші дні війни ми розмістили кілька сотень переселенців у гуртожитку нашого інституту. Близько 40 осіб зі зруйнованих війною регіонів Україні досі живуть у гуртожитку. Наші викладачі, співробітники та студенти брали участь у різноманітних акціях допомоги ЗСУ. Для потреб переселенців безкоштовно виділялись приміщення інституту.
   У своїй доповіді директор детально проаналізував досягнення колективу за звітний період, а також зупинився на проблемах і завданнях, які потрібно вирішувати на перспективу.
   До основних здобутків слід віднести: у 2022 році набір склав 100% ліцензійних обсягів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр»; до інституту вступило 1018 осіб, що у 3,3 рази більше у порівнянні з 2021 роком; проведено перший набір бакалаврів на нову спеціальність 201 «Агрономія»; продовжує свою роботу міжкафедральна лабораторія з підготовки фахівців ОС «Магістр» зі спеціальності 205 «Лісове господарство».
   Кадровий склад, навчальна, науково-методична, матеріально-технічна, інформаційна та соціально-побутова сфери відповідають ліцензійним вимогам. Оновлено ради роботодавців факультетів та інституту.
   Значна увага була акцентована на організації освітнього процесу та його якості в умовах воєнного стану. Зокрема, оновлена єдина база навчальних матеріалів на основі платформи Мооdle для всіх спеціальностей; за довгостроковими програмами у ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України підвищили кваліфікацію 51 НПП, пройшли стажування на провідних підприємствах України 11 НПП; навчальні плани, вибіркові компоненти освітніх програм формуються спільно із студентами та представниками рад роботодавців; для проведення лекційних та практичних занять із здобувачами вищої освіти залучались провідні фахівці та роботодавці. В інституті продовжує вдало функціонувати запроваджена змішана форма навчання, розроблено гнучкий алгоритм освітнього процесу.
  З метою розширення баз практик укладено 6 договорів про співпрацю між інститутом та профільними підприємствами різних форм власності. Проводиться систематичне наповнення репозиторію DSpace науково-методичними матеріалами.
   Науково-дослідна робота НПП інституту проводилася за 13 ініціативними кафедральними тематиками. Незважаючи на воєнний стан, у 2022 році науково-інноваційна діяльність як викладачів, так і здобувачів вищої освіти представлена певними здобутками: захист кандидатської дисертації з присвоєнням наукового ступеня доктора філософії; отримання наукового звання доцента; проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів; висока публікаційна активність НПП і здобувачів вищої освіти; участь в олімпіадах, в т.ч. і в міжнародній олімпіаді з програмування. Для виконання спільних наукових проєктів науковцями інституту реалізуються угоди про співпрацю із закладами вищої освіти, науковими установами та провідними підприємствами.
   Виховна робота в інституті спрямована на національно-патріотичне виховання та формування лідерських якостей студентської молоді. Важливою складовою національно-патріотичного виховання є залучення студентів до заходів, які виховують шанобливе ставлення до воїнів АТО, Героїв Майдану, ЗСУ та збереження світлої пам’яті загиблих Героїв, які віддали своє життя за Україну. Протягом звітного року викладачі та студенти постійно брали участь у волонтерській діяльності і благодійних акціях, за що відзначені Подякою Бережанської міської ради.
   Міжнародна діяльність направлена на програми академічної мобільності ERASMUS+. 6 студентів проходило стажування у Німеччині. Розширюються міжнародні зв’язки, зокрема підписано угоду про співпрацю з Університетом торгівлі і послуг в Познані (Польща).
   Проведено значну роботу щодо покращення матеріально-технічної бази інституту, зокрема: облаштування споруд цивільного захисту, укриттів в головному корпусі, гуртожитку, лабораторному корпусі, спортивному залі; поточні ремонти лабораторій, аудиторій та місць загального користування у всіх навчальних корпусах закладу; підготовка енергетичного господарства до роботи в осінньо-зимовий період; проведення значного обсягу робіт з реконструкції кімнат під готель в гуртожитку №4, ремонту внутрішніх приміщень; придбання сучасного лабораторного обладнання.
  Також очільником закладу представлено детальний аналіз фінансового стану інституту. Слід відзначити, що впродовж звітного періоду вчасно виплачувалися обов’язкові платежі до державного бюджету, заробітна плата, стипендія та інші соціальні виплати працівникам та студентам інституту.
   В обговоренні звіту взяли участь: завідувачка навчального відділу Галина ХРИСТЕНКО, декан факультету енергетики та електротехніки Василь БУНЬКО, завідувачка відділу навчально-науково-інноваційної діяльності Світлана СУДОМИР, заступниця голови студентської ради Діана ЛУЖНА, завідувач кафедри гуманітарної освіти і туризму Богдан ЛУГОВИЙ, головна бухгалтерка Дарія МИГДАЛЬ, завідувач підрозділу навчально-виробничої діяльності та професійно-технічної освіти Іван ЛОГУШ, які позитивно оцінили роботу колективу за звітний період. Виступаючі зупинялися на основних аспектах вступної кампанії, наголошували не збавляти темпи, акцентували увагу на постійне підвищення якості освітнього процесу; забезпеченні його новітнім лабораторним обладнанням, матеріалами, програмним забезпеченням; посилення інформаційно-технологічної складової в організації і проведенні занять; залученні роботодавців та провідних фахівців підприємств й організацій до змістового наповнення освітніх програм та проведення занять; підтриманні та зміцненні взаємозв’язків із навчально-науковими інститутами, факультетами і кафедрами базового університету.
 
   Заступниця голови студентської ради інституту Діана ЛУЖНА зазначила, що студентська рада є повноправним представницьким органом, який працює злагоджено та об’єднано разом з відділом гуманітарної освіти та студентських справ, деканатами факультетів та адміністрацією інституту, займається волонтерською діяльністю, а також висловила слова вдячності адміністрації закладу за всебічну підтримку та співпрацю.
  Заступник міського голови Степан КУХАРУК схвально оцінив роботу колективу закладу, подякував за співпрацю та волонтерську діяльність і запевнив колектив у подальшому підтриманні партнерських відносин.
  Заступник голови ради роботодавців Володимир ЦЕПЛІЦЬКИЙ відзначив успішну діяльність колективу інституту в 2022 році, свою участь у раді роботодавців та побажав плідної роботи у 2023 році.
 
   Заслухавши звіт директора та співдоповідачів, до колективу інституту звернувся Сергій КВАША, який передав вітання від ректора НУБіП України Станіслава НІКОЛАЄНКА. У своєму виступі Сергій Миколайович зупинився на викликах, які стоять перед навчальними закладами в умовах воєнного стану, високо оцінив роботу інституту за звітний період. Надалі закцентував увагу на основних завданнях, зокрема: збільшення контингенту здобувачів вищої освіти за рахунок урізноманітнення підходів до проведення профорієнтаційної роботи; пошук нових ідей покращення освітнього процесу; підвищення вимог до кожного працівника; приділення особливої уваги виховному процесу; активізація міжнародної діяльності. На завершенні виступу відмітив, що наша зброя – якісне навчання. Проректор зупинився на питанні підготовки до святкування 125 річниці НУБіП України, запевнив колектив у подальшій всебічній підтримці Університетом.
 
   Зборами трудового колективу затверджені основні завдання на 2023 рік в плані реалізації Програми розвитку Університету «Голосіївська ініціатива-2025», Програми розвитку ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»: подальша реалізація взаємозв’язків у всіх напрямах діяльності інституту з НУБіП України; провадження на високому рівні освітньої діяльності; покращення матеріально-технічного і методичного забезпечення; проведення наукових досліджень та використання отриманих результатів в освітньому процесі; забезпечення органічного поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності; налагодження міжнародних зв'язків та розширення міжнародного співробітництва; збільшення надходження коштів до спеціального фонду; об`єднання інститутської спільноти довкола важливих цінностей задля миру та майбутнього розвитку нашої держави, активна участь у зміцненні країни під час воєнного та післявоєнного періоду.
 
   Учасники зборів трудового колективу одноголосно схвалили звіт директора інституту та підтримали перспективи розвитку закладу на 2023 рік.
  Делегатами на звітну конференцію трудового колективу Національного університету біоресурсів і природокористування України одноголосно обрано директора Мирона ЖИБАКА та голову профспілкової організації Володимира ЗАЙЧУКА.
 
 
Володимир ЗАЙЧУК,

голова профспілкової організації 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook