Кафедра нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну

Обуховські читання

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ «ОБУХОВСЬКІ ЧИТАННЯ»: ПЕРЕБІГ ПО РОКАХ

       «Обуховські читання» присвячені академіку АН ВШУ, доктору технічних наук, професору Обуховій Віолетті Сергіївні, яка пропрацювала на кафедрі 50 років (1955 – 2005). З її приходом на кафедру активізувалася наукова робота, почалася підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. Під керівництвом Обухової В.С. було захищено 9 кандидатських дисертацій. Двоє її аспірантів (Пилипака С.Ф. і Несвідомін В.М.) зрештою стали докторами наук під науковим консультуванням проф. Обухової В.С. Завдяки її науковій діяльності на кафедрі була створена наукова школа. Рішенням вченої ради університету креслярській залі в 11 навчальному корпусі було присвоєно імя проф. Обухової В.С.

       Вперше  «Обуховські читання» відбулися 26 лютого 2006 року – рівно через рік, як її не стало (23.02.1926 – 26.02.2005). В наступні роки вони відбувалися в лютому, або в березні, причому інколи вони підлаштовувалися до засідань спеціалізованої вченої ради в Київському національному університеті будівництва і архітектури. Це робилося для того, щоб фахівці із прикладної геометрії, молоді науковці та аспіранти, які приїжджали на захист, могли попасти на конференцію.

       Завдяки цьому в креслярській залі ім. проф. Обухової В.С., в якій проводяться конференції, побували фахівці та зацікавлені особи із багатьох міст України. Стало доброю традицією заслуховувати матеріали по кандидатських та докторських дисертаціях або по закінчених роботах. Від заснування читань всі аспіранти кафедри і докторант в обов’язковому порядку роблять апробацію своїх досліджень на «Читаннях» аж до їх захисту.

        Збірники тез "Обуховські читання" за роки (вимоги до оформлення тез):

1 березня 2006 року

Перед відкриттям меморіальної дошки при вході до креслярської зали

 

Біля меморіальної дошки професори В.Є. Михайленко (КНУБА) і Д.Г. Войтюк (НУБіП України)

 

Виступ проф. Підгорного Олексія Леонтійовича – чоловіка Обухової В.С. (Київ, КНУБА)

 

Професори (зліва направо): В.М. Найдиш (м. Мелітополь), Л.М. Куценко (м. Харків), Г.С. Іванов (повернутий спиною, м. Москва), О.Л. Підгорний (м. Київ), І.А. Скідан (м. Донецьк)

 

 

Учасники конференції

 

Жваве обговорення в перерві

 

 

Зліва направо: О.Т. Дворецький (м. Сімферополь), К.О. Сазонов, В.О. Плоский (м. Київ)

 

Виступ проф. Іванова Г.С. (м. Москва)

 

Зліва направо: Мартин Є.В. (м. Львів), Скідан І.А. (м. Донецьк). Спілкування професорів з протилежних кінців України

 

Виступ проф. Найдиша В.М. (м. Мелітополь)

 
 

26 лютого 2007 року

Учасники зібрання

 

Виступ проф. Михайленка В.Є. (м. Київ, КНУБА)

 

Виступ проф. Ковальова С.М. (м. Київ, КНУБА)

 

Виступ проф. Ковальова Ю.М. (м. Київ, НАУ)

 
 

          26 лютого 2009 року

Учасники зібрання

 

Виступ проф. Підгорного О.Л. (м.Київ, КНУБА)

 

За матеріалами кандидатської дисертації доповідає аспірант Муквич М.М.

 

Вся увага присутніх – на доповіді здобувача наукового ступеня

 
 

          2 березня 2010 року

Перед початком роботи

 

Наукову доповідь за матеріалами кандидатської дисертації виголошує асистент кафедри Бабка В.М.

 

Фрагмент кандидатської дисертації доповідає аспірантка Коровіна І.О. 

 

Завершену кандидатську роботу доповідає аспірант Пилипака Т.С.

 

«Весела доповідь»

 

На конференцію завітало керівництво Навчально-наукового технічного інституту

 

 

          24 лютого 2011 року

Учасники зібрання

 

Виступ проф. Михайленка В.Є. (м. Київ, КНУБА)

 

Виступ проф. Юрчука В.П. (м. Київ, НТУ «КПІ»)

 

 

Виступ проф. Найдиша А.В. (м. Мелітополь)

 

Завершену кандидатську роботу доповідає Коровіна І.О. – колишня аспірантка кафедри (м. Ніжин).

 

Матеріал кандидатської дисертації доповідає аспірант Бойко Л.С. (м. Луцьк)

 

Зауваження за результатами своєї доповіді записує аспірантка кафедри Кресан Т.А.

 

Фото на згадку перед від’їздом

 

28 лютого 2012 року

Перед початком роботи

 

Учасники зібрання

 

Доповідь за фрагментом кандидатської дисертації робить аспірант Ройко О.Ю. (м. Луцьк)

 

Запитання задає проф. Найдиш А.В. (м. Мелітополь)

  

Закінчену кандидатську роботу доповідає Бойко Л.С. (м. Луцьк)

 

Виступ проф. Опальчука А.С. (м. Київ, КНУБА)

 
 

26 лютого 2013 року

Спогадами ділиться представник Національного технічного університету «КПІ» професор Володимир Петрович Юрчук.

 

Доповідь свого аспіранта коментує наук. керівник проф. Несвідомін Віктор Миколайович.

 

Представники вишів Харківщини та Полтавщини

 

Наукову доповідь робить аспірантка Захарова Т.М. (наук. керівник проф. Пилипака С.Ф.).

 

Доповідає асп. Несвідомін А.В. (наук. керівник проф. Пилипака С.Ф.)

 

Доповідає асп. Кремець Т.С. (наук. керівник проф. Несвідомін В.М.)

 

Компактна компанія аспірантів

 
 

4 березня 2014 року

Перед початком роботи

 

Учасники зібрання

 

Доповідає аспірантка Кремець Т.С.

 

Дискусія після доповіді

 

Доповідає аспірант Вірченко В.Г. (НТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»)

 

Доповідь аспіранта Вірченка В.Г. коментує науковий керівник проф. Ванін В.В. (НТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»)

 

Виступ проф. Войтюка Д.Г. (НУБіП України)

 
 

26 лютого 2015 року

 

Перед початком роботи

 

Учасники зібрання

 

Гості із Рівного – аспіранти Літніцький С.І. і Гарбарук Ю.В. (наук. керівник проф. Пугачов Є.В.)

 

Доповідь робить к.т.н. Нікітенко О.А. (м. Одеса)

 

Доповідає здобувач наукового ступеню к.т.н. Табакова І.С. (м. Харків)

 

Свою монографію «презентує» для кафедри проф. Ковальов Ю.М. (НАУ, м. Київ)

 
 

1 березня 2016 року

  

Перед початком роботи

 

Наш почесний гість – проф. Підгорний О.Л. (м. Київ, КНУБА)

 

Учасники зібрання

 

Доповідає докторант Муквич М.М. (наук. консультант проф. Пилипака С.Ф.).

 

Доповідь аспірантки із КНУБА (м. Київ)

 

Доктори технічних наук (зліва направо: Сазонов К.О., Куценко Л.М., Вєтохін В.І., Аушева Н.М.).

  

21 березня 2017 року

 

Перед початком роботи

 

Конференцію відвідав ректор НУБіП України Ніколаєнко С.М., який слухав лекції проф. Обухової В.С.

 

Учасники зібрання

 

Спогадами ділиться проф. Лисенко В.П. (НУБіП України), який теж був учнем проф. Обухової В.С.

 

Дисертаційну роботу із технічної естетики доповідає Калашнікова В.В. (м. Київ, НАУ)

 

Доповідь за темою докторської дисертації робить к.т.н. Авдоньєв Є. О. (м. Запоріжжя)

 

Виступ проф. Кузнєцової І. О. (м. Київ, НАУ)

 
 

6 березня 2018 року

 

Перед початком роботи

 

Учасники зібрання

 

Колишній учень проф. Обухової В.С. декан факультету конструювання та дизайну доц. Ружило З.В.

 

Начальник навчального відділу НУБіП України доц. Зазимко О.В. теж є ученицею проф. Обухової В.С.

 

Спогадами ділиться декан фізико-математичного факультету НТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» проф. Ванін В.В.

 

Доповідь виголошує докторант Муквич М.М. (наук. консультант проф. Пилипака С.Ф.)

 

Доповідь робить здобувач докторського ступеню Запольський Л.Л. (наук. консультант проф. Куценко Л.М., м. Харків)

 

Доповідає аспірант заочної форми навчання Чепіжний А.В. (м. Суми). Наук. керівник проф. Пилипака С.Ф.

 

Доповідь робить здобувач кандидатського ступеню Козак Ю.В. (м. Київ, КНУБА). Наук. керівник проф. Підгорний О.Л.

 

Доповідь виголошує аспірантка Несвідоміна О.В. (м. Київ, НУБіП України). Наук. керівник – проф. Пилипака С.Ф.

 

29 березня 2019 року

Учасники зібрання