Наукова школа «Прикладна геометрія та інженерна графіка»

Обухова Віолетта Сергіївна

(1926-2005)  

Доктор технічних наук, професор,

академік Академії наук вищої школи України 

 

Назва наукової школи: наукова школа «Прикладна геометрія та інженерна графіка».Рік заснування: 50-ті роки ХХ ст.

Засновник наукової школи: народилася Обухова В.С. 23 лютого 1926 р. у м. Томську (Росія). У 1949 р. закінчила Уральський політехнічний інститут (м. Свердловськ). До 1952 р. працювала асистентом кафедри нарисної геометрії цього ж інституту. У 1955 р. закінчила аспірантуру при Київському інженерно-будівельному інституті.

Після захисту кандидатської дисертації у 1955 р. Обухова В.С. була прийнята на роботу на кафедру нарисної геометрії та машинобудівного креслення нинішнього Національного університету біоресурсів і природокористування України, на якій пропрацювала все життя. Завідувачем кафедри на той час був к.т.н., доц. (пізніше професор) Розов Серафим Васильович (1905–1992). Він прийшов на кафедру за оголошеним конкурсом у 1950 р. і в цьому ж році її очолив.

Народився Розов С.В. 18 липня 1905 р. в селі Богородському під Череповцем. Після навчання в Череповецькому педагогічному технікумі (1921–1926 р.р.) працював учителем у школі. У 1932 р. закінчив Архангельський лісотехнічний інститут і працював викладачем креслення й геодезії Вологодського будівельного технікуму. У 1935-1941 рр. – в.о. завідувача кафедри Рибінського авіаційного інституту, в 1942 р. – інженером-конструктором науково-дослідного інституту «Механобр» (м. Свердловськ), викладачем Київського електромеханічного технікуму (1942–1944 рр.), згодом асистентом (1944-1947 рр.) і доцентом (1947-1950 рр.) кафедри нарисної геометрії і графіки Київського технологічного інституту. Кандидатську дисертацію захистив у 1947 р. в Московському інженерно-будівельному інституті.

З 1950 р. до 1980 р. незмінно керував кафедрою нарисної геометрії і креслення спочатку сільськогосподарського інституту, а потім Української сільськогосподарської академії. Слід зазначити, що з приходом Розова С.В. кафедра отримала потужний імпульс у розвитку науково-методичної роботи. У цей період основна увага викладачів кафедри була звернена на видання підручників і навчальних посібників. Щорічно видавався написаний С.В. Розовим «Курс черчения» (у 1951 р. – українською мовою), у 1952 р. – «Практичний курс креслення», му 1954 р. – «Сборник заданий по черчению». На момент приходу Обухової В.С. на кафедрі панувала творча атмосфера й були створені всі передумови для розвитку наукової роботи.

60-і і 70-і роки у в розвитку кафедри характеризуються значним піднесенням науково-методичної роботи. За цей час професором Розовим С.В. видано чотири книги: «Курс черчения» (10-е видання), «Сборник по черчению» (4-е видання), «Руководство к преподаванию черчения» и «Занимательные задачи по практическому черчению» (у співавторстві). Усього професором Розовим С.В. опубліковано понад 50 праць, із них сім підручників і навчальних посібників та посібників для викладачів. Його «Курс черчения» видавався 19 разів шестьма мовами. Двічі він був учасником Виставки досягнень народного господарства колишнього СРСР, нагороджений орденом «Знак пошани» і медалями. За підручниками С.В. Розова вчаться студенти інших навчальних закладів несільськогосподарського профілю. У 1961 р. йому було присвоєно вчене звання професора.

На цей період припадає становлення й розвиток наукової школи з прикладної геометрії. Була відкрита аспірантура із наукової спеціальності 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка. В аспірантурі навчаються представники як свого, так і інших вишів держави. Починає працювати науковий семінар спільно з аспірантами Київського інженерно-будівельного інституту. Поєднання наукової й методичної роботи сприяло її успішному розвитку. Кафедра нарисної геометрії та машинобудівного креслення стає визнаним науково-методичним центром серед сільськогосподарських вишів країни.

Очоливши кафедру у 1980 р., В.С. Обухова двічі перебувала на цій посаді (1980-1991 рр., 1994-1999 рр.). У 1991 р. вона успішно захистила докторську дисертацію. Обухова В.С. була членом редколегії республіканської науково-технічної збірки «Прикладна геометрія та інженерна графіка», предметної науково-методичної комісії при Міністерстві освіти України, спеціалізованої докторської Ради зі спеціальності 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка», Всесвітньої організації геометрів і графіків (ISGG), семінару загальнотехнічного відділення Академії наук вищої школи України (АН ВШУ), Президії Української асоціації з прикладної геометрії.

Нагороджена медалями «Ветеран праці», «В пам’ять 1500-річчя Києва», нагрудним знаком МВО СРСР «За відмінні успіхи в роботі», почесною грамотою Міністерства освіти України.

Керівник наукової школи: доктор технічних наук, професор Пилипака Сергій Федорович. У 1981 р. закінчив факультет механізації сільського господарства тодішньої Української сільськогосподарської академії й був залишений для роботи на кафедрі нарисної геометрії й машинобудівного креслення. Навчався в аспірантурі (1982–1985 рр.), докторантурі (1995–1998 рр.). Кандидатську дисертацію захистив у 1987 р., докторську – у 2000 р. Працював на кафедрі асистентом, доцентом, а з 1999 р. – завідувачем.

Пилипака С.Ф. є членом редколегії республіканської науково-технічної збірки «Прикладна геометрія та інженерна графіка» і «Технічна естетика», членом двох захисних рад (в Національному університеті біоресурсів і природокористування України та Київському національному університеті будівництва і архітектури). У 2002-2008 рр. представляв наукову спеціальність «Прикладна геометрія, інженерна графіка» у ВАК України.

Нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України та нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Послідовники: Пилипака С.Ф., Несвідомін В.М. та інші.

Загальна кількість учнів: 3 доктори та 17 кандидатів наук.

Напрям дослідження: геометричне моделювання технічних форм та автоматизації їх проектування.

Основні здобутки школи. Обухова В.С. – автор понад 150 наукових праць, серед яких 2 монографії та навчальний посібник (у співавторстві), мала 13 авторських свідоцтв на винаходи. Серед авторитетних публікацій у співавторстві: Драганов Б.Х., Круглов М.Г., Обухова В.С. Коструирование впускных и выпускных каналов двигателей внутреннего сгорания. – К.: Вища школа, 1987. 175 с.; Михайленко В.Е., Обухова В.С., Подгорный А.Л. Формообразование оболочек в архитектуре. – К.: Будівельник, 1972. – 207 с.

За участю Пилипаки С.Ф. видано монографію «Академік П.М. Василенко – яскравий погляд у майбутнє. За загальною редакцією В.М. Булгакова, Г.М. Калетніка – Київ: Хай-Тек Пресс, 2012». У ній опубліковані його теоретичні дослідження «Тригранник і формули Френе: теорія складного руху матеріальної точки та задачі на кінематику та динаміку при її русі по шорстких поверхнях».

NesvidominПродовжувачем наукового напрямку досліджень професора Обухової В.С. є доктор технічних наук, професор Несвідомін Віктор Миколайович. Він розвинув методи синтетичної геометрії, якою займалася професор Обухова В.С., вперше створивши комп’ютерні моделі цієї геометрії і піднісши її на новий сучасний рівень. У 1983 р. закінчив факультет автоматизації сільського господарства Української сільськогосподарської академії й був залишений для роботи на кафедрі нарисної геометрії та машинобудівного креслення. Навчався в аспірантурі (1986–1989 рр.), докторантурі (2001–2004 рр.). Кандидатську дисертацію захистив у 1995 р., докторську – у 2008 р. Працював на кафедрі асистентом, доцентом, а з 2011 р. – на посаді професора.

Несвідомін В.М. є членом двох захисних рад (у Національному університеті біоресурсів і природокористування України та Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара).

У різні роки кафедра вела роботу за договорами з ВО «Одесагрунтомаш», ВО «Завод ім. Малишева», Білоцерківським заводом сільгоспмашинобудування. Зокрема, від університету (академії) у 1981 р. був направлений на завод представник кафедри Сластієнко С., який допомагав впроваджувати у виробництво наукові розробки кафедри щодо проектування полиць плугів. За останнє десятиліття для Ніжинського агротехнічного інституту на кафедрі було підготовлено чотири кандидати технічних наук.

Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи. Визнанням наукової школи, яка створена на кафедрі зусиллями Обухової В.С., є те, що університет був одним із співорганізаторів серед п’яти провідних вузів Києва 10-ої Всесвітньої конференції геометрів і графіків, яка відбулася у Києві 28.07-2.08.2002 р., вперше на теренах колишнього Радянського Союзу.

Сьогодні наукові традиції школи продовжує понад 20 науковців, причому деякі із них працюють не тільки у сфері науки й освіти, але й на виробництві. Представники школи вшановують пам'ять професора Обухової В.С., щорічно проводячи «Обуховські читання» та конференції. На них виступають із спогадами про Обухову В.С. і науковими повідомленнями відомі вчені, а також роблять свої доповіді аспіранти як на початку навчання, так і по завершенню роботи. Зокрема, на конференції, яка відбулася 26 лютого 2013 р., були присутні професори, доценти, аспіранти з різних вузів Києва й України (загалом більше як 30 чол.). Найбільше представників було із Київського національного університету будівництва і архітектури та Таврійського державного агротехнологічного університету. Були також представники із НТУ «КПІ», Національного авіаційного університету, Відокремленого підрозділу НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», з вишів м. Харкова (Університету цивільного захисту України і Харківського національного університету радіоелектроніки). Науковці школи та аспіранти щорічно беруть участь у конференціях із прикладної геометрії, які відбуваються в різних містах України.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook