Кафедра нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну

Історія кафедри

Кафедра створена в 1938 році при Київському сільськогосподарському інституті. З моменту заснування вона знаходилася в складі факультету електрифікації сільського господарства, з 1986 року - в складі факультету механізації сільського господарства, а з 2001 року - в складі факультету конструювання і дизайну машин та обладнання сільського і лісового господарства.
В 1950 році на посаду завідувача кафедри було обрано доцента С.В.Розова (з 1961 року професор), який перебував на цій посаді до 1980 року. У наступні роки кафедру очолювали: доцент В.С. Обухова (1980-1991 р.р.), доцент І.І. Коваленко (1991-1994 р.р.), професор В.С. Обухова (1994-1999 р.р.). З 1999 р., після закінчення докторантури на посаду в.о. завідувача було призначено доцента С.Ф.Пилипаку (з 2000 р. обраний на посаду завідувача за конкурсом).

Кафедра в 1956 р. Зліва направо: Розов С.В., Ткаченко З.І., Кучерова А.Л., Обухова В.С., Чуб Г.Я., Пітюх Й.В., Беркута А.Д., Уарова Г.М., Сушницький О.П., Марченко П.С., Зубенко В.О., Кравченко О.М.  

Визначним для становлення і розвитку кафедри був 30-річний період завідування професора С.В. Розова, який приділяв велику увагу створенню навчальної та методичної літератури. Він підготував і видав книги: "Преподавание черчения в техникуме", "Курс технического черчения" (для вузів), "Техническое черчение" (19 видань шістьма мовами), "Сборник заданий по черчению" (в 5 виданнях), "Руководство к преподаванию черчения", "Занимательные задачи по практическому черчению".

Кафедра в 1985 р. На передньому ряду в центрі сидять проф. Розов С.В. і доц. Обухова В.С., які внесли найбільший вклад в становлення кафедри і розвиток методичної та наукової роботи.
 Стоять (зліва направо): доц. Шепельський В.А., доц.Коваленко І.І., ас. Морозова О.Я., асп. Пилипака С.Ф., ас. Зайцева Т.П., ас. Василевський О.В., стажист Несвідомін В.М.
 Сидять (зліва направо): лаб. Притикіна Т.І., ст. викл. Уарова Г.М., доц. Обухова В.С., проф. Розов С.В., ст. лаб. Чуб Г.Я., лаб., Герой Радянського Союзу Пономаренко О.Н.

Вісім співробітників кафедри були учасниками Великої Вітчизняної війни. Серед них Герой Радянського Союзу, колишній військовий льотчик, ст. лаб. кафедри Пономаренко О.Н., доц. Залевський А.М., ст. викладачі Коваленко В.В., Сидорко В.С., Ковальчук Л.П., Павлюченко М.А., лаборанти Марченко П.С., Чуб А.Я. Всі учасники війни були нагороджені орденами і медалями.

Відкриття меморіальної дошки 26 лютого 2006 року.

 

Великий внесок в розвиток наукових досліджень на кафедрі зробила проф. Обухова В.С. На кафедрі було захищено 3 докторські (1991 р. – Обухова В.С., 2000 р. – Пилипака С.Ф., 2008 р. – Несвідомін В.М.) і 25 кандидатських дисертацій (9 із них під керівництвом проф. Обухової В.С., 12 – під керівництвом проф. Пилипаки С.Ф., 4 - під керівництвом проф. Несвідоміна В.М.). Визнанням наукової школи, яка створена на кафедрі зусиллями академіка АН ВШУ проф. Обухової В.С. є те, що університет був одним із співорганізаторів серед п’яти провідних вузів Києва 10-ої Всесвітньої конференції геометрів і графіків, яка відбулася в Києві 28.07 - 2.08.2002 р. вперше на теренах колишнього Радянського Союзу. Серед 212 учасників конференції із 28 країн світу були представники кафедри – професори Обухова В.С. і Пилипака С.Ф. – члени оргкомітету, доц. Несвідомін В.М. – доповідач, асист. Дзюба В.В. – відповідальний за комп’ютерне забезпечення.

Кафедра є однією з провідних серед споріднених кафедр аграрних вузів України. Її представники беруть участь у щорічних всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях з прикладної геометрії та геометричного моделювання. Застосування сучасних електронних технологій в педагогічній і науковій практиці кафедри поставило на порядок денний питання про перейменування кафедри, що і було зроблено наказом №8 ректора від 12.04.2001 р. (з моменту заснування назва „Кафедра нарисної геометрії та машинобудівного креслення” не змінювалася понад 60 років).

Колектив кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну. 2008 рік.

Сидять (зліва направо): д.т.н., доц. Несвідомін В.М., к.т.н., в.о. доц. Грищенко І.Ю., зав. кафедри, проф. Пилипака С.Ф., зав. лабораторіями Олійник В.О., к.т.н., доц. Василів П.А.
Стоять (зліва направо): асп. Муквич М.М., ст. лаб. Булах Т.О., асп. Пилипака Т.С., асп. Коровіна І.О., асист. Бабка В.М., лаб. Самсонова І.В., ст. викл. Барцихівський С.Б.


Розвиток комп’ютерних технологій значною мірою вплинув на методи навчання на кафедрі нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну. Традиційний ручний інструмент замінили програми комп’ютерної графіки для виконання 2-Д креслень. Після 2000 року на кафедрі була розпочата активна робота із освоєння графічних систем з 3-Д моделювання. Згодом на часі стало освоєння технології віртуальної і доповненої реальності, у вивчення якої першим включився доц. Несвідомін А.В. В 2021-2022 навчальному році ця дисципліна вперше була включена у число вибіркових і набрала необхідну кількість бажаючих її вивчати. В 2022-2023 навчальному році вона вперше була включена в перелік обов’язкових дисциплін для студентів спеціальності “Галузеве машинобудування”. Був створений відповідний гурток, а 24 травня 2023 року була відкрита лабораторія віртуальної і доповненої реальності.

Колектив кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну. 2018 рік.

 Перший ряд (зліва направо): ст. лаб. Булах Т.О., лаб. Самсонова І.В., зав. кафедри, проф. Пилипака С.Ф., доц. Грищенко І.Ю., зав. лабораторіями Олійник В.О.
Другий ряд (зліва направо): доц. Василів П.А., проф. Несвідомін В.М., ст. викл. Несвідомін А.В., доц. Бабка В.М., докторант Муквич М.М.

 

На кафедрі проводиться наукова робота, як серед співробітників, так і серед студенів. Багато років поспіль кафедра готує студентів для участі у другому турі студентських наукових робіт. Щорічно від одного до трьох студентів є переможцями конкурсу зі спеціалізації “Прикладна геометрія”. На жаль, з початком російського брутального вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року цей конкурс, який відбувався у НТУ “ХПІ” (м. Харків) було тимчасово призупинено.
Кафедра готує аспірантів і докторантів. В даний час навчається один аспірант, а двоє колишніх аспірантів закінчили докторантуру і готують роботи до захисту. У них, а також у викладачів кафедри, серед яких всі мають наукові ступені, опубліковано більше 30 праць у виданнях, що індексуються наукометричною базою Скопус. Наказом № 530 МОН України від 6 червня 2022 року була створена спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка» і 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колектив кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну. 2023 рік.
Зліва направо: доц. Бабка В.М., ст. лаб. Булах Т.О., доц. Василів П.А., доц. Грищенко І.Ю., зав. кафедри проф. Пилипака С.Ф., доц. Воліна Т.М., проф. Несвідомін В.М., зав. лаб. Олійник В.О., доц. Несвідомін А.В.
 

 

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook