Кафедра менеджменту ім. професора Й.С. Завадського

Ступінь вищої освіти «Магістр»

 
Спеціальність 073 «Менеджмент»
 
 
 
Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»
 
Концепція підготовки
Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» спрямована на забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної підготовки фахівців, здатних розв’язувати практичні проблеми та складні спеціалізовані завдання у сфері управління організацією та її підрозділами. Програма сприятиме формуванню у магістрів ділових якостей, професіоналізму, творчої активності, підприємництва, самостійності в процесі розробки й прийняття рішень, організованості, готовності працювати в умовах динамічного висококонкурентного середовища.
 
 
Вибіркові блоки за спеціальністю:
 
Вибірковий блок «Управління в різних організаційно-правових формах господарювання»
Підготовка фахівців для управління діяльністю суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм. Майбутні магістри з менеджменту, обравши цей блок дисциплін, здобудуть теоретичні знання та практичні навички щодо підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання шляхом виробництва якісної продукції чи надання послуг, використовуючи систему специфічних сучасних управлінських інструментів, що відповідають різним організаційно-правовим формам господарювання, етапам їх організаційного розвитку тощо.
 
Вибіркові компоненти відповідно до навчального плану підготовки магістрів
за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»
(освітньо-професійна програма підготовки)
 
Вибіркові компоненти ОПП
вільного вибору за спеціальністю
Вибірковий блок 1 «Управління в різних організаційно-правових формах господарювання»
ВК 1.1
Антикризове управління підприємствами
4
екзамен
 
ВК 1.2
Управління ризиками та економічною безпекою
4
екзамен
 
ВК 1.3
Управління ланцюгами постачання
4
екзамен
 
ВК 1.4
Логістичний менеджмент
4
екзамен
 
ВК 1.5
Договірне право
4
екзамен
 
ВК 1.6
Комплексна система управління якістю продукції та послуг
4
екзамен
 
ВК 1.7
Корпоративне управління
4
екзамен
 
ВК 1.8
Управління діяльністю кооперативів
4
екзамен
 
ВК 1.9
Управління змінами
4
екзамен
 
 
( Каталог навчальних планів і програм підготовки магістрів, С. 143)
Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» спрямована на забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної підготовки фахівців, здатних розв’язувати практичні проблеми та складні спеціалізовані завдання у сфері управління організацією та її підрозділами. Програма сприятиме формуванню у магістрів ділових якостей, професіоналізму, творчої активності, підприємництва, самостійності в процесі розробки й прийняття рішень, організованості, готовності працювати в умовах динамічного висококонкурентного середовища.
Освітня програма підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» 2023-2024 н.р
 
 
(MASTER CURRICULA AND TRAINING PROGRAMS, Р. 134)
 
The educational and professional program "Management of Organizations and Administration" is aimed at providing fundamental theoretical and practical training specialists capable of solving practical problems and complex specialized tasks in the field of management of the organization and its departments. The program will promote the formation of masters of business qualities, professionalism, creativity, entrepreneurship, independence in the process of development and decision-making, organization, and willingness to work in a dynamic highly competitive environment.
 
  
 

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Менеджмент організацій і адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Кваліфікація: Магістр менеджменту, менеджер (управитель) організації

(ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook