ІІI Міжнародна міждисциплінарна конференція «Фахові мови й новітні підходи до їх викладання» (LSP 2022)

28 квітня 2022, 10:00

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Гуманітарно-педагогічний факультет

ІІI МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ФАХОВІ МОВИ Й НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИКЛАДАННЯ» (LSP 2022) /

IІІ INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE
LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES AND WAYS OF INSTRUCTION AND ACQUISITION: INNOVATIVE APPROACH (LSP 2022)

(онлайн-формат зустрічі)

м. Київ, 28-29 квітня 2022 р. 

 

Запрошуємо до участі у пленарному засіданні, яке відбудеться у онлайн-форматі 

Початок о 10.00 28 квітня 2022 р.

Приєднатись можна за покликанням: 

Occurs every Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday effective Tuesday, April 26, 2022 until Friday, April 29, 2022 from 9:00 AM to 9:00 PM, (UTC+03:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
9:00 AM | (UTC+03:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius | 12 hrs

Join meeting

More ways to join:

Join from the meeting link
https://nules.webex.com/nules/j.php?MTID=md5738efc2d42545a2be5355fc7217a36

Join by meeting number
Meeting number (access code): 2675 059 7229
Meeting password: KFknW2r2Sm6

Join by phone
Use VoIP only

Join from a video system or application
Dial [email protected]

Загальна інформація

Мета конференції: поширення й обмін знань у мовознавстві загалом і перекладознавстві й методиці викладання іноземних мов, фахових, зокрема, а також організація ефективної міжкультурної комунікації у вдосконаленні відповідних умінь і навиків, популяризація серед викладачів і студентів ідеї поєднання знань і навиків у міждисциплінарному просторі з подальшим практичним застосуванням; прищеплення з-поміж учасників любові до фаху, сприяння культурно-естетичному та бізнес-направленому вихованню молоді. Науково-практична конференція відкриває широкі можливості для формування мовної, мовленнєвої та між- і соціокультурної компетенцій, а також для виховання ділових й естетичних почуттів студентської молоді.

Місце проведення: Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 19, навч. корпус № 1, ауд. 24, гуманітарно-педагогічний факультет.

До участі запрошуються визнані науковці, досвідчені експерти з відповідних галузей знань, науково-педагогічні працівники учбових закладів освіти, молоді вчені, студенти бакалаврату й магістратури, а також усі зацікавлені особи, особливо зі сфер управління якістю освіти й розвитку бізнесу.

Мова конференції: англійська (пленарне засідання), українська; окремі доповіді на секційних засіданнях після погодження організаційного комітету щодо прийняття результатів дослідження в роботу конференції допускаються німецькою, французькою, польською, італійською, іспанською.

 

Розклад роботи

Графік проведення конференції

День 1:

09.30–10.00 Реєстрація учасників
10.00–10.15 Відкриття конференції
10.15-11.00 Робота конференції (Keynote Speech)
11.00–12.30 Робота конференції (пленарне засідання – Panel 1, in English)
12.30-12.50 Перерва на каву (чай)
12.50-15.00 Робота конференції (пленарне засідання – Panel 2, in English)
15.00-16.00 Перерва
16.00-18.00 Робота конференції (пленарне засідання – Panel 3, in English / Ukrainian)
18.00-18.15 Завершення: День 1.

День 2:

09.30–10.00 Реєстрація учасників
10.00–11.30 Робота конференції (секційні засідання)
11.30-11.45 Перерва на каву (чай)
11.45-13.00 Робота конференції (секційні засідання)
13.00–14.00 Перерва на обід
14.00-15.30 Робота конференції (секційні засідання)
15.30-15.45 Перерва на каву (чай)
15.45-18.00 Робота конференції (секційні засідання)
18.00-18.15 Завершення: День 2
18.15-18.30 Підведення підсумків

 Для участі в роботі LSP 2022 потрібно надіслати електронною поштою до організаційного комітету заповнену за зразком заявку (Google Forms) і тези доповіді ([email protected]до 10 березня 2022 року. Назва файлу з тезами повинна відповідати прізвищу доповідача англійською мовою (Petrenko.doc).

Заявка заповнюється англійською мовою. При бажанні учасники можуть вказати тему(и) доповіді українською. Для заповнення заявки:

1. Необхідно скористатися покликанням:
https://docs.google.com/forms/d/1t_ivKzX_LPiBLDJRdoFjvEh2d8CtoNS2q7WnwCAdI5A/prefill

2. Заповнити поля.

3. Наприкінці, потрібно скопіювати покликання (copy link) і вставити його в адресний рядок браузера.

4. Перейти на заповнену заявку, дійти до кінця форми й натиснути «Відправити» (Submit).

При обранні опції участі у конференції з друком статті у міжнародному міждисциплінарному збірнику наукових праць, до 15 квітня 2022 року необхідно надіслати на електронну адресу [email protected] текст статті для його ознайомлення рецензентами (шаблон у прикріпленому файлі). За умови позитивного рішення головного редактора і рекомендацій рецензентів щодо друку статті, фінальна версія подається до 25 квітня 2022 року. Публікація попередньо планується у червневому випуску закордонного журналу.


Вимоги до тез доповіді

Тези можна подати однією з таких мов: українською, англійською, німецькою, французькою, польською, італійською, іспанською.
Ліворуч без відступу подати індекс УДК. Праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора (грубо), науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює або навчається автор (курсив). Шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал – 1.0.
Назва доповіді через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без крапки в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, грубо.
Текст тез подавати через один міжрядковий інтервал після назви. Вирівнювання по ширині.

Вимоги до оформлення: формат А-4; усі береги – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1.0. Після тексту по центру грубо подається список використаної літератури та джерел (за необхідністю) в алфавітному порядку за стандартами АРА, із зазначенням Література (References).

Обсяг тексту: до 2 сторінок.
Просимо звернути особливу увагу на мову викладення матеріалу.
Для тез – можна обрати будь-яку мову з нижчезазначеного переліку:

  • ✔ Українська
  • ✔ English
  • ✔ Deutsch
  • ✔ Français
  • ✔ Polska
  • ✔ Español
  • ✔ Italiano.

Для публікації статті – матеріали подаються виключно англійською мовою!

Організаційний внесок

Учасникам конференції пропонується обрати для себе бажану форму участі у LBLIC 2022: Безкоштовна (програма та інформація про проведення заходу розміщується на сайті університету);

У разі позитивного рішення редакційної колегії щодо прийняття матеріалів СТАТТІ, є можливість включення у збірник наукових праць (фінансова складова обговорюється за умови прийняття статті до друку). Друк статті в міжнародному науковому збірнику, з присвоєнням статті DOI та включенням до наукометричних баз (Google Scholar, CrossRef, Cite Factor, Open Access, Root Indexing, DOAJ, Index Copernicus, Zenodo, OAJI, Eurasian Scientific Journal, etc.)

Координати організаційного комітету

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 19, навч. корпус № 1, ауд. 24, гуманітарно-педагогічний факультет.
Телефони: +380 50 371 45 09 Чайка Оксана Ігорівна
+380 96 485 91 96 Стрілець Валентина Василівна
Електронна адреса: [email protected], [email protected]

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook