Кафедра ТІДП про роботу у березні та плани на квітень

April 1, 2022

 

Після вимушеної перерви у роботі кафедра теорії та історії держави і права відновила свою роботу і у березні провела низку різних заходів, робочих нарад та засідання кафедри. Щодо останніх, то вони не лише дозволяють зустрітися й обговорити найважливіші питання життєдіяльності підрозділу, а й обмінятися думками, планами тощо.

 

11 березня 2022 р. колектив кафедри ТІДП зібрався дистанційно, щоб обговорити робочі моменти відновлення навчальних занять з 14 березня. Головну увагу зосередили на технічних можливостях забезпечення навчального процесу, оговорили можливості взаємозамін на випадок збоїв інтернет-мереж чи оголошення повітряної тривоги. Було домовлено про заповнення щоденного звіту присутності студентів і передачі таких даних у деканати відповідних факультетів. Також колектив підтримав ініціативу ректорату та вирішив перерахувати одноденний заробіток за березень на рахунок ЗСУ. 

Така робоча нарада забезпечила успішне відновлення навчальних занять, відсутність зриву занять, а також активну включеність науково-педагогічних працівників у навчально-методичну та наукову діяльність (детальніше тут), а також забезпечення роботи студентських наукових гуртків (детальніше тут).

 

 

З першого ж тижня значна увага була приділена виховній роботі. Були проведені зустрічі кураторів зі студентами. Так, Світлана Авраменко зазначила, що студентів групи 2001 війна розкидала по різним містам. На жаль, більшості довелося покинути свій дім, дехто наразарі перебуває в окупації. Не зважаючи на всі труднощі, майбутні юристи в міру можливостей продовжують навчання. Щодо групи Прав-2005, то наставниця Віра Качур зустрілася з ним 21 березня 2022 р. та обговорила нагальні питання щодо навчального процесу в теперішніх умовах. На початку зустрічі оговорили питання безпеки, можливості навчання та зворотного зв’язку. Потому перейшли до таких моментів: 1) ознайомилися з головними положеннями наказу ректора від 18.03.2022 р. №160 щодо завершення другого семестру 2021/2022 навчального року; 2) зупинилися на головних моментах організації начальної практики; 3) зупинилися на необхідності завершити процес формування вибіркової складової на 2022/2023 навчальний рік до 10 квітня 2022 р. Схожі зустрічі були проведені і Людмилою Протосавіцькю, Оленою Чомахашвілі, Іриною Єрмоленко.

 

 

22 березня 2022 р. було проведено засідання кафедри, на якому заслухали стан успішності та дисципліни студентів денної форми навчання неюридичних факультетів, виконання плану профорієнтаційної роботи кафедри теорії та історії держави і права на 2021/2022 навчальний рік, зупинилася на обговоренні наказу ректора від 18 березня 2022 р. №160, забезпеченні участі студентів 2 і 3 курсу юридичного факультету у формуванні вибіркової складової на 2022/2023 навчальний рік. У лютому студенти 1 і 3 курсів юридичного факультету все таки пройшли оцінювання залишкових знань студентів. При проведенні профорієнтаційної роботи активно залучаються студенти юридичного факультету (детальніше тут).

 

28 березня 2020 р. ми зібралися на чергову зустріч, на якій обговорили освітньо-професійні програми підготовки правників за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти на 2022/2023 навчальний рік. Були переглянуті матриці відповідності обов’язкових компонент загальної та фахової підготовки загальним програмним компетентностям (ЗК, СК) та програмним результатам навчання (ПРН). Таких навчальних дисциплін у 2022-2023 навчальному році буде п’ять: чотири для бакалаврату - «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія держави і права України» (загальна підготовка) та «Теорія держава і права», «Юридична деонтологія» (фахова підготовка) та одна для магістратури – «Філософія права». Щодо вибіркової складової, то її перелік також залишився без змін. Було наголошено на необхідності дотримання головних вимог щодо якісного забезпечення їх викладання – наявність наукових публікацій, підвищення кваліфікації, іноземне стажування тощо.

 

Також колектив привітав Каріма Ємельяненка з успішним проведенням 28 березня 2022 р. відкритого лекційного заняття для студентів 2 потоку 3 курсу агробіологічного факультету на тему: «Звернення громадян та їх роль у забезпеченні цінності правового регулювання» (детальніше тут).

 

Крім того, колектив кафедри забезпечив навчальний процес і на заочній формі навчання для студентів 1, 2 і 3 курсів з навчальних компонент, а завідувачка кафедри Віра Качур як голова Екзаменаційної комісії 30 березня 2022 р. успішно провела прийом кваліфікаційного іспиту у студентів освітньо-професійної програми підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності «Право» Міжкафедральної навчальної лабораторії ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» (заочна форма навчання).

 

 

 

 

Головними завданнями на квітень було визначено подальшу роботу над вдосконаленням дистанційного навчання в умовах воєнного стану, підвищення взаємодії із студентами, проведення проміжної атестації з навчальних дисциплін кафедри, підготовка навчально-методичних матеріалів, посилення публікаційної активності, проведення Дня відкритих дверей тощо.

Кафедра теорії та історії держави і права

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook