Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності

Публікації

Наукові видання

1. Ільчук М.М. Пропозиція на ринках тваринницької продукції та бізнес-планування її виробництва/ М.М. Ільчук, І.А. Коновал, І.В. Мельникова. – К.: Аграр Медіа Груп, 2013. – 533 с.

2. Кваша С.М. Прогнозування виробництва продукції рослинництва та його ресурсне забезпечення в Україні/ С.М. Кваша, М.М. Ільчук, І.А. Коновал, М.М. Федюшко  – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 244 с.

3. Світовий ринок молока і молочної продукції: стан і тенденції розвитку/ В. І. Радько, М. С. Маршалок, С.О. Нікітченко, Р.М. Рудько та ін. – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2013. – 305 с.

4. Oрганізаційно-економічні відносини у сфері виробництва та переробки молока / В.І. Радько, М.С. Маршалок, С.О. Нікітченко, Р.М. Рудько. – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2013. – 438 с.

5. Ільчук М.М. Ефективне функціонування аграрних підприємств на ринку молока /. М.М. Ільчук, І.С. Гурська. - Бережани, 2012. – 253 с.

6. Ільчук М.М. Розвиток ринку молочної продукції/ М.М. Ільчук, В.І. Радько, І.В. Мельникова. - К.: ТОВ «ЦП «Компринт» - 2012. - 427 с.

7. Ільчук М.М. Бізнес-планування підприємницької діяльності в сфері АПК / М.М. Ільчук, І.А. Коновал. - К.: "Нічлава", 2012. - 361 с.

8. Формування попиту та пропозиції на ринках основних видів тваринницької продукції /М.М. Ільчук, І.А. Коновал, І.С. Гурська, О.Ф. Кирилюк. - К.: "Нічлава", 2012. - 298 с.

9. Підприємницька діяльність в аграрному секторі економіки: стан та перспективи / Р.М. Рудько, В.І. Радько, М.С. Маршалок, С.О. Нікітченко.- К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2012. - 451 с.

10. Ефективне функціонування сільськогосподарських підприємств: теорія і практика / Р.М. Рудько, В.І. Радько, М.С. Маршалок, С.О. Нікітченко. - К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2012. -  605 с.

11. Ільчук М.М. Розвиток ринку молочної продукції/ М.М. Ільчук, В.І. Радько, І.В. Мельникова.. - К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2012. - 427 с.

12. Любар Р.П. Ефективне функціонування аграрних підприємств: теорія та практика/ Р.П. Любар, І.І. Андросович. - К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2012.– 435 с.

13. Рудько Р.М. Підприємницька діяльність в аграрному екторі економіки: стан та перспективи / Рудько Р.М., Маршалок М.С.,  Радько В.І., Нікітченко С.О. та ін. - К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2012. – 605 с.

14. Ільчук М.М. Розвиток молокопродуктового підкомплексу в умовах глобалізації/ М.М. Ільчук, В.І. Радько, І.В. Мельникова. - К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2011. -  512 с.

15. Нікітченко С.О. Ефективність інтегрованих підприєств аграрної сфери за умов удосконалення матеріально-технічного забезпечення – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2011.-  363 с.

 

Підручники та навчальні посібники

1. Азізов С.П. Організація аграрного виробництва і бізнесу:підручник / С.П. Азізов, П.К. Канінський; За ред. Азізова С.П. – К.: Четверта хвиля, 2013. - 624 с.

2. Ільчук М.М. Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК: навчальний посібник/ М.М. Ільчук, І.А. Коновал. –К.: ЗАТ «Нічлава», 2013. – 308 с.  

3. Азізов С.П. Організація аграрного виробництва і бізнесу:підручник/ С.П. Азізов, П.К. Канінський; За ред. Азізова С.П. - К.: ТОВ "Четверта хвиля", 2012. -774 с.

4. Волощук В.М. Бізнес-план інвестиційно-інноваційного проекту будівництва і експлуатації свинокомплексу потужністю 24 000 голів/ В.М. Волощук, М.М. Ільчук, І.А. Коновал.  . - К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2011. – 68 с.,

5. Ільчук М.М. Бізнес-план інвестиційно-інноваційного проекту реконструкції молочного комплексу на 1600 корів із замкнутим циклом виробництва/ М.М. Ільчук, В.М. Волощук, І.А. Коновал. -  К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2011. – 72 с.

6. Маршалок М.С. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів ОКР "Бакалавр" спеціальності 6.030504 "Економіка підприємства".- К.: ЦП "КОМПРИНТ", 2011.- 251с.

7. Маршалок М.С. Економічні відносини між виробничою та обслуговуючими сферами в АПК: методичні вказівки для самостійної підготовки студентів ОКР "Магістр" спеціальності 8.030504 -"Економіка підприємства", спеціалізації "Організація виробничого обслуговування підприємств аграрної сфери-К.:  ЦП "КОМПРИНТ", 2011.- 112с.

 

Типові програми навчальних дисциплін

1. Організація виробництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.030504 «Економіка підприємства» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. – К.:Аграрна освіта, 2010.

2. Організація і планування виробництва в аграрних формуваннях. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» із напрямів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. – К.:Аграрна освіта, 2010.

3. Планування і контроль на підприємстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» в аграрних вищих навчальних закладах  II - IV рівнів акредитації. – К.:Аграрна освіта, 2011.

4. Кооперація в підприємницькій діяльності АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит» 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент організацій» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. – К.:Аграрна освіта, 2009. 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook