Секції конференції

СЕКЦІЇ

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

“EARTH BIORESOURCES AND ENVIRONMENTAL BIOSAFETY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES”

 («БІОРЕСУРСИ ПЛАНЕТИ ТА БІОБЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»),

 

Секція 1. «Якість і біобезпека біоресурсів та харчів. Радіаційна безпека. Роль природничих і гуманітарних наук для сталого природокористування».

Модератори: проф. Г. Ван Хуллєнбрук (Президент ІСА, Бельгія), проф. С. Мельничук (НУБіП України), проф. Д. Акер (Університет штату Айова, США), проф. В. Лук’янець (НУБіП України), проф. В. Копілевич (НУБіП України), проф. В.Кашпаров (НУБіП України)

Орієнтовна тематика секції:

-                     Біобезпека і природокористування: проблеми і перспективи;

-                     Стандартизація і якість біоресурсів та системи сталого розвитку природокористування;

-                     Глобальні і регіональні шляхи покращення якості життя людей;

-                     Хімічна біобезпека;

-                     Радіаційний захист людини і навколишнього середовища у випадку радіаційних та ядерних аварій;

-                     Досвід ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи – відродження  постраждалих територій;

-                     Особливості ведення лісового і сільського господарства у разі радіаційних та ядерних аварій;

-                     Проблеми та перспективи розповсюдження знань для фахівців в областях радіобіології та радіоекології в умовах посилення радіаційної біобезпеки;

-                     Досягнення суспільних та гуманітарних наук у сфері сталого розвитку (педагогіка, психологія, філософія, політологія, історія тощо).

 

Секція 2. «Рослинні біоресурси та ґрунтознавство, традиційні і генні технології: сьогодення і майбутнє. Захист рослин».

Модератори: акад. К. Скрябін (РАН, Росія), акад. М. Мельничук (НУБіП України), проф. О. Ван Клімпут (Гентський університет, Бельгія), проф. Й. Глоссл (Університет природних ресурсів і наук про життя, Австрія), проф. Г. Демидась (НУБіП України), проф. М. Бьоме (Університет ім. Гумбольдта в Берліні, Німеччина), доц. Т. Стефановська (НУБіП України).

Орієнтовна тематика секції:

-                     Новітні методи біотехнології: ДНК діагностика, клонування in vitro,  біобезпека генетично модифікованих рослин;

-                     Новітні ресурсозберігаючі, біо- та нанотехнології у рослинництві;

-                     Раціональне використання біоресурсів та виробництво органічної продукції рослинництва;

-                     Рослинництво закритого ґрунту – технології майбутнього;

-                     Сортові ресурси  зернових,  технічних,  кормових,  олійних,  овочевих, плодово-ягідних, декоративних, нетрадиційних  культур;

-                     Новітні технології виробництва, переробки та  зберігання рослинних біоресурсів і продуктів харчування;

-                     Рослинні біоресурси як сировина для отримання ліків, парфумерних засобів та спеціальних харчових добавок;

-                     Тропічне і субтропічне рослинництво: проблеми та перспективи.

 

Секція 3. Тваринництво, рибництво

Модератори: проф. Г. Матішов (Південний науковий центр РАН), акад. І. Ібатулін (віце-президент НААН України), проф. В. Дзіцюк (НУБіП України), проф. Ю.Піменов (Астраханський державний технічний університет, Росія), доц. В. Скоцик (НУБіП України, «Амако»), проф. Е. Ліндеманн (Університет ім. Гумбольдта в Берліні, Німеччина), проф. О. Кауфман (Університет ім. Гумбольдта в Берліні, Німеччина).

Орієнтовна тематика секції:

-                     Інноваційні рішення у збереженні біоресурсів тваринництва і аквакультури та навколишнього середовища;

-                     Світові рибні ресурси: сьогодення і майбутнє;

-                     Ембріотрансфер в Україні і світі: стан, проблеми і перспективи.

 

Секція 4. Біосоціальна економіка. Глобальна аграрна і продовольча політика. Державне управління системою сталого розвитку природи.

Модератори: проф. Т. Єсполов (Казахський державний аграрний університет, Казахстан), проф. А. Діброва (НУБіП України), проф. П. Бєлік (Словацький аграрний університет в Нітрі), проф. Ш. Ібатуллін (Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»), проф. Б.Клепацький (Варшавський університет наук про життя, Польща), проф. В.Меєрс (університет штату Міссурі, США), проф. Л. Усаченко (НУБіП України).

Орієнтовна тематика секції:

-                     Біоекономіка, продовольча безпека;

-                     Біоекономічні моделі у сільському господарстві;

-                     Аграрна політика та регулювання аграрних ринків;

-                     Зовнішньоекономічна діяльність, менеджмент та маркетинг в агробізнесі;

-                     Економічні, соціальні та екологічні аспекти сталого розвитку сільських територій;

-                     Конкурентоспроможність організаційно-правових форм на селі;

-                     Облік, аналіз і контроль у сільському господарстві;

-                     Фінанси, податки та страхування у сільському господарстві;

-                     Економіка природокористування;

-                     Державне регулювання сталого природокористування, правових, земельних відносин та навколишнього природного середовища.

 

Секція 5. Інженерія біосистем

Модератори:проф. Ф. Шоке (Політехнічний інститут Ла-Саль Бове, Франція), проф. В. Дубровін (НУБіП України), акад. Д. Стребков (Всеросійський інститут електрифікації сільського господарства, Росія), проф. Г. Голуб (НУБіП України), проф. П. Євіч (Інститут аграрної інженерії, VUZT, Прага, Чехія), проф. Т. Павловськи (Познанський інститут сільського господарства, Польща).

Орієнтовна тематика секції:

-                     Технічні системи сталого природокористування;

-                     Поновлювальна енергетика і біопалива.

 

Секція 6. «Альтернативна енергетика, автоматизовані електротехнології в біотехнічних системах».

Модератори: проф. В. Козирський (НУБіП України), проф. А. Хоховськи (Варшавський університет наук про життя, Польща), проф. О. Берека (НУБіП України),  проф. В. Харченко (Всеросійський науково-дослідний інститут сільського господарства, Росія), проф. А. Жильцов (НУБіП України).

Орієнтовна тематика секції:

-                     Системи енергозабезпечення на основі традиційних та поновлюваних джерел енергії;

-                     Системи автономного електроживлення споживачів у сільських регіонах;

-                     Новітні системи енерготеплозабезпечення в АПК;

-                     Новітні електротехнології та комплекси технічних засобів в АПК;

-                     Інформаційні управляючі системи в агропромисловому виробництві.

 

Секція 7.  «Актуальні проблеми ветеринарної медицини у забезпеченні продовольчої безпеки та ветеринарного благополуччя в умовах глобальної трансформації».

Модератори: проф. А. Велічко (Вроцлавський університет природничих наук, Польща), проф. М. Цвіліховський (НУБіП України),  проф. В. Недосєков (НУБіП України),  проф.  М. Гулюкін (Директор Всеросійського НДІ експериментальної медицини, Росія).

Орієнтовна тематика секції:

-                     Актуальність ветеринарної науки та інновацій у забезпеченні якості життя в умовах глобалізації;

-                     Ветеринарна освіта в умовах глобальної трансформації.

 

Секція 8. «Стале управління лісовими та урбанізованими ландшафтами на глобальному та регіональному рівнях: виклики та перспективи».

Модератори: проф. Ч. Олівер (Єльський університет, США), проф. П. Лакида (НУБіП України), проф. А. Швиденко (Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, Австрія), проф. Н. Олексійченко (НУБіП України), проф. В. Кітон (Університет Вермонту, США).

Орієнтовна тематика секції:

-                     Інноваційні стратегії розвитку лісового господарства України в умовах глобальної екологізації економіки;

-                     Охорона, збереження та збагачення біологічного різноманіття лісових і урбанізованих ландшафтів;

-                     Методичні та організаційні основи обліку та раціонального використання лісосировинних ресурсів;

-                     Ресурсозберігаючі технології переробки деревини;

-                     Оптимізація структури захисних насаджень лісоаграрних ландшафтів;

-                     Проблеми управління природними пожежами: глобальний та регіональний виміри;

-                     Сучасні методи вирощування та відтворення лісів.

 

Секція 9. «Інформаційні і телекомунікаційні технології, Extension».

Модератори: проф. С. Джонсон (Національний центр продовольчої та сільськогосподарської політики, США), проф. В. Коваль (НУБіП України), проф. А. Шелестов (НУБіП України), проф. Д. Коттон (Університет штату Небраска, США).

Орієнтовна тематика секції:

-                     Перспективи інформаційних і телекомунікаційних технологій у природокористуванні;

-                     ГІС-технології, системи оцінки стану і моніторингу якості біоресурсів та стану навколишнього середовища;

-                     Розвиток систем Extension і eXtension, їх вплив на процеси трансформації систем природокористування.

Секція 10. «Земельні ресурси, екологія, право».

Модератори: акад. С. Волков (Державний університет із землеустрою, Росія), проф. В. Курило (НУБіП України),  доц. О. Ісаченко (Державний університет із землеустрою, Росія), доц. О. Дорош (НУБіП України).

Орієнтовна тематика секції:

-                     Світовий досвід в оцінці якості і вартості земель сільськогосподарського призначення;

-                     Правове забезпечення якості біоресурсів, оточуючого середовища та сталого природокористування;

-                     Правові аспекти інтелектуальної власності у природокористуванні.

 

Секція 11. Воркшоп ФАО ООН з питань якості і безпечності харчової і сільськогосподарської продукції

Модератори: д-р А. Розстальний (ФАО ООН, Угорщина), проф. С. Мельничук (НУБіП України).

Орієнтовна тематика секції:

На секції будуть обговорені міжнародні стандарти і сертифікати в питаннях біобезпеки. Демонстрація новітніх методів діагностики хвороб та способів інформаційного забезпечення ветеринарного і фітосанітарного контролю.

 

Секція 12. Місія студентства і молодих вчених в питаннях пізнання, освоєння знань та реалізації в практиці принципів сталого розвитку природи та покращення якості життя

 

Модератори: О. Кухар (голова Студентської організації НУБіП України), проф. Н. Рідей (проректор з навчальної і культурно-виховної роботи НУБіП України), ст.н.с. А. Білоус (начальник НДЧ НУБіП України), Д. Черкашин (директор ННЦ культурно-виховної і соціальної роботи НУБіП України).

 

Орієнтовна тематика секції:

-                     Роль громадських організацій у реалізації рекомендацій наук про життя;

-                     Вплив міжнародних студентських наукових конференцій, стажувань та конкурсів на формування світогляду молодих вчених і фахівців наукоємних технологій;

-                     Вітчизняний та зарубіжний досвід пошуку джерел фінансування студентських наукових проектів;

-                     Роль студентства провідних Університетів наук про життя та аграрних наук в покращенні стану навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів через агітаційну, просвітницьку та волонтерську діяльність;

-                     Перспективи участі студентів у покращенні стану оточуючого середовища під девізом «За якість життя і екологобезпечене довкілля!»

 

Секція 13. Науково-інноваційні програми та інвестиційні пропозиції.

 

Модератори: Л. Козаченко (Президент Української аграрної конфедерації), проф. В. Юдін (Американсько-російська і східноєвропейська Рада підприємництва і торгівлі, США), С. Шепелев (директор Наукового парку НУБіП України), О. Алташин (віце-президент Наукового парку НУБіП України), представники компаній «John Deere», «Монсанто», «Амако», інші фірми.

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)