Кафедра процесів і обладнання переробки продукції АПК

Наукова діяльність кафедри

  Наукова діяльність кафедри зорієнтована на розробку інноваційних процесів, технологій і обладнання з достатнім рівнем надійності і довговічності для переробки продукції АПК. Кафедра володіє способами виробництва дизельного палива, пектиновмісних паст з рослинної сировини, дієтичних паст і кремів із сої та іншими сучасними технологіями.

  Кафедра виконувала науково-дослідну тематику за програмою міністерства аграрної політики України спрямовану на удосконалення машин і обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції та оптимізацію параметрів переробної техніки, виходячи з критеріїв ресурсозберігання, надійності й умов її експлуатації в колективних та фермерських господарствах (науковий керівник професор Дацишин О.В.)

 Колективом кафедри розроблений стандарт „Методика визначення енергомісткості сільськогосподарської продукції під час її зберігання та перероблення (Дацишин О.В., Ткачук А.І., Гудзенко М.М.,), „Рекомендації щодо впровадження ресурсозберігаючого технологічного процесу переробки круп’яних культур” та „Вихідні вимоги до універсальної лущильної машини” (Дацишин О.В., Ткачук А.І., Гудзенко М.М., Дениско О.А.).

В результаті виконання НДР за темою "Прикладні рішення створення нових способів глибинної переробки відходів жирів у енергоносії, корм і добрива" (керівник роботи: д.т.н, професор Сухенко Юрій Григорович), що здійснювалась у 2015–2016 роках досліджені відомі технології і створені нові способи переробки жирів та їх відходів у паливо – змащувальні рідини, а також обґрунтоване використання побічних продуктів синтезу біопалив для виробництва кормів і паливо-мастильних матеріалів. Доведена можливість отримання і використання в якості альтернативного рідкого палива метилових ефірів жирних кислот з жирів рослинного і тваринного походження з високим вмістом ВЖК. Отримані у дослідженнях результати зводяться до наступних основних висновків:

1. Розроблений проект технологічного регламенту і конструкція обладнання для виробництва рідкого біопалива з ТТЖ і жирових відходів переробних і харчових виробництв АПК.

2. Способи отримання рідкого біопалива з жирів рослинного і тваринного походження з високим вмістом ВЖК захищені 94 патентами України на корисні моделі.

3. Одержані результати НДР використовуються у навчальному процесі під час вивчення навчальних дисциплін: «Процеси і обладнання біотехнологічних виробництв» (лекція з розділів «гідравліка», «Теплопередача», «Масообмін»), «Устаткування виробництв галузі» (лекції на теми: «Технології виробництва рідких біопалив», «Обладнання для виробництва дизельного біопалива»); «Машиновикористання у переробній галузі» (лекції на тему: «Технологія виробництва олії»); розроблені та впроваджені у навчальному процесі лабораторні роботи на тему: «Проектування і розрахунок лабораторного реактора для виробництва дизельного біопалива»,  «Дослідження роботи пластинчастого теплообмінника», «Перемішування рідких середовищ» для студентів ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки «Біотехнологія», «Харчові технології та інженерія».

  Колектив співробітників і аспірантів під керівництвом професора Сухенко Ю.Г. розробив і впровадив у ВАТ „Проскурів”  (м. Хмельницький), СТОВ «Чигиринська аграрна компанія» (м. Чигирин) автоматизовані міні-заводи для виробництва дизельного біопалива з олійних культур (на фото), які пройшли приймальні випробування в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та паливо, яке отримується на цих міні-заводах відповідає європейському EN 14214, американському ASTM D-6751 і націоальному стандарту ДСТУ 6081:2009.

Заводи, які відвантажені споживачам інноваційної науково-технічної продукції кафедри ПіОПП АПК.

За розробку серії мобільних заводів для виробництва дизельного біопалива з технічних рослинних і тваринних жирів колектив кафедри, очолюваної Сухенком Ю.Г., на Міжнародній виставці «Агро-2010» одержав Золоту медаль, а на виставці «Агро-2011» Золотою медаллю була удостоєна технологія глибокої переробки жирів у широку номенклатуру паливо-мастильних матеріалів, змащувально-охолоджувальних рідин для металообробки, сировини для фармацевтичної і парфумерної промисловості.  На кафедрі, за останні 5 років захищені 2 кандидатські і 1 докторська дисертація.

 

За розробку серії мобільних заводів для виробництва дизельного біопалива з технічних рослинних і тваринних жирів колектив кафедри, очолюваної професором Сухенком Ю.Г., на Міжнародній виставці «Агро-2010» одержав Золоту медаль, а на виставці «Агро-2011» Золотою медаллю була удостоєна технологія глибокої переробки жирів у широку номенклатуру паливо-мастильних матеріалів, змащувально-охолоджувальних рідин для металообробки, сировини для фармацевтичної і парфумерної промисловості.

 

 Мобільні заводи для виробництва дизельного біопалива з рослинних і тваринних жирів, розроблені під керівництвом Ю.Г. Сухенка, пройшли державні приймальні випробування і ефективно працюють у м. Хмельницькому, м. Чигирині. Паливо відповідає вітчизняним і європейським стандартам.

 

 

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook