Старт навчального процесу підготовки PhD

30 вересня 2021 року
     Наприкінці місяця, а саме 27 вересня нещодавні вступники в аспірантуру, а нині здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії приступили до виконання освітньої складової згідно розкладу та обраної освітньо-наукової програми.

     Організація освітнього процесу наразі є надважливим завданням як для відділу аспірантури так і для науково-педагогічних працівників університету. В умовах жовтої зони карантину заняття для очної (денної) форми навчання проходять у дистанційному режимі.
     На сьогоднішній день розпочато цикл викладання обов’язкових дисциплін згідно навчального плану відповідної освітньо-наукової програми (незалежно від обраної спеціальності, до таких дисциплін входять: філософія науки, іноземна мова за професійним спрямуванням, педагогіка та управління закладами вищої освіти) та цикл дисциплін фахової підготовки, який може різнитися в залежності від обраної спеціальності.


     Викладання вищезазначених дисциплін передбачає набуття аспірантом важливих компетентностей, зокрема таких як:

  • здобуття глибинних знань із спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, зокрема, засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму;
  • оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору;
  • здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.

     В свою чергу відділ аспірантури нагадує, всю необхідну інформацію та розклад занять можна знайти на сайті відділу аспірантури.
     Шановні здобувачі, щиро зичимо успіхів у подальшому навчанні!

Віталій Вакуленко,
завідувач відділу аспірантури
Надія Міняйло,
провідний фахівець відділу аспірантури

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook