Відділенню програмування ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» 20 років

14 вересня 2021 року
     Одним із стратегічних напрямків модернізації освітнього процесу у ВСП «Рівненського фахового коледжу НУБіП України» є використання інформаційних технологій. Тому на початку 2000 року колектив, тоді ще Рівненського державного аграрного технікуму отримав диплом за перше місце в республіканському огляді-конкурсі на кращу лабораторію комп’ютерної техніки серед вищих аграрних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.

     Впровадження з ініціативи директора, заслуженого працівника освіти України Корсуна Ярослава Петровича, комп’ютерних технологій у навчальному закладі, створення Комп’ютерно-інформаційного центру, Інтернет-клубу, зростання попиту на фахівців програмування поставило на порядок денний питання про відкриття нової спеціальності. Як результат у 2001 році було здійснено перший набір абітурієнтів за спеціальністю «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем».
     Минуло 20 років як було здійснено перший набір абітурієнтів на відділенні програмування. За цей час здобуто чимало перемог, пройдено довгий шлях з підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій.
     У 2004 році спеціальність було успішно акредитовано. Експертна комісія розглянула подану Рівненським коледжем акредитаційну справу та констатувала, що навчальний процес забезпечує висококваліфікований викладацький склад, здатний навчати і виховувати студентів на рівні сучасних вимог.
    Починали здобувати студенти фах програміста при землевпорядному відділенні, яке очолювала Бусленко Галина Михайлівна. Підготовку ІТ-фахівців здійснювало 27 висококваліфікованих викладачів у тому числі доктор технічних наук, професор Власюк Анатолій Павлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент Грицюк Петро Михайлович, кандидат педагогічних наук Немеш Олена Миколаївна, викладачі Новіцький Сергій Броніславович, Фесенко Вадим Олександрович, Багель Степан Пилипович, Бойко Мирослава Всеволодівна, Якимчук Ірина Олександрівна. Після успішного проходження акредитації у вересні 2004 року було створено відділення програмування, першим завідувачем якого було призначено Новіцького Сергія Броніславовича, а випускну циклову комісію цього відділення очолила Якимчук Ірина Олександрівна.

     2016 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 року № 16 «Про реорганізацію Рівненського державного аграрного коледжу» навчальний заклад став структурним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України і змінив назву на Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України». Життя підтвердило правильність і своєчасність такого рішення. Співпраця з університетом, зокрема з факультетом інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України, який очолює Олена Григорівна Глазунова, доктором педагогічних наук, професором, сприяє підвищенню якості освітніх послуг з підготовки програмістів, що надаються у коледжі. Ми маємо можливість використовувати науковий потенціал університету, його сучасні практичні бази, залучатися до визначення стратегічних завдань.
     Цього ж року ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» починає здійснювати набір абітурієнтів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». У вересні 2018 року здійснено перший набір за освітнім ступенем «Бакалавр» освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення», яку у травні 2020 року успішно акредитовано. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» проведено чотири успішні акредитації.
     Сьогодні на відділенні програмування навчається 398 здобувачів освіти, а фундаментальні теоретичні знання та практичні навики надають їм 40 науково-педагогічних та педагогічних працівників. Очолює відділення програмування Якимчук Ірина Олександрівна.

     Відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» випускова циклова комісія програмування та інформаційних дисциплін. Головою циклової комісії є Куделя Оксана Олексіївна, яка є випускницею коледжу першого набору студентів-програмістів. До складу циклової комісії входить 18 науково-педагогічних та педагогічних працівників: троє з них мають наукові ступені та вчені звання, десять викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, з них троє мають педагогічне звання «викладач-методист», два викладача мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», один викладач – «спеціаліст другої категорії», чотири – освітній ступінь магістра. Фахівець з виробництва Надозірний Святослав Вікторович є викладачем відділення за сумісництвом. Всіх їх об’єднують любов до своїх вихованців, високе почуття обов’язку, відданість справі, якій служать. Свідченням того, що колектив відділення програмування утримує лідируючі позиції серед відділень коледжу, є численні нагороди і відзнаки: дипломи, подяки, грамоти і кубки, що стимулюють колектив до нових вершин.
     Сьогодні відділення програмування – це не тільки студенти і викладачі, а й потужна матеріально-технічна база. На рахунку відділення 294 персональних комп’ютери, які розміщені у структурних підрозділах, навчальних кабінетах і лабораторіях Комп’ютерно-інформаційного центру. Співробітники комп’ютерно-інформаційного центру є завідувачі лабораторій та лаборанти, що виконують роботи із забезпечення навчального процесу у комп’ютерних кабінетах та лабораторіях, а також здійснюють обслуговування техніки та її налаштування. До складу комп’ютерно-інформаційного центру входять шість лабораторій та сім комп’ютерних кабінети, видавничий центр, оснащених сучасним обладнанням, мультимедійними проекторами, смарттелевізором. У коледжі створено локальну мережу з виходом в Інтернет, яку нещодавно оновлено та збільшеної функціональні можливості. За програмою розвитку «Рівненська ініціатива» щорічно ведеться оновлення бази відділення. Таке оновлення ведеться з 2016 року.

     Зусилля колективу відділення спрямовані саме на підготовку не просто фахівця, який володіє вузькопрофесійними знаннями і навичками праці, а фахівця-діяча, соціально-мобільну особистість, яка уміє працювати з людьми, може бути здібним організатором, не байдужим до громадського життя, здатна захистити власні інтереси та інтереси свого колективу. Завдяки обміркованим діям викладачів на заняттях не просто навчають окремо взятим дисциплінам, а створюють різноманітні, наближені до життя виховні моменти, які спонукають студентів більш вмотивовано вивчати фахові дисципліни з метою в майбутньому бути конкурентоспроможними на національному ринку праці.
     Складовою інформаційного забезпечення коледжу, а отже і відділення програмування є «Бібліотечно-інформаційний центр» із сучасною читальною залою, яка оснащена комп’ютерною технікою та має вільний доступ до Інтернету. Під час благодійної акції «Подаруй бібліотеці книгу!» з нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права, студенти та викладачів відділення програмування поповнили бібліотечний фонд сучасними підручниками, навчальними посібниками. Також є навчальні посібники, видані разом з викладачами факультету інформаційних технологій НУБіП України Глазуновою Оленою Григорівною, доктором педагогічних наук, професором, Голуб Беллою Львівною, кандидатом технічних наук, доцентом, Кузьмінською Оленою Геронтієвною, доктором педагогічних наук, доцентом.

     Центром методичної роботи коледжу та відділення програмування є методичний кабінет, вся робота якого спрямована на покращення та повноту методичного забезпечення освітнього процесу, поглиблення професійної ерудиції викладацького складу, пошук нових прийомів і засобів навчання та використання на практиці новітніх технологій. Завдячуючи фаховим компетентностям викладачів відділення програмування, у коледжі постійно проходить навчання комп’ютерній грамотності, освоєнню цифрових і мультимедіа технологій. Це різноманітні семінари, електронний навчальний курс «Медіаосвіта» для підвищення кваліфікації викладачів, виступи на педагогічних читаннях, майстер-класи, які розвивають медіаосвітню компетентність викладачів коледжу.

    З 2003 року коледж брав активну участь в освітянських форумах «Сучасні заклади освіти» та «Інноватика в сучасній освіті». За участь у виставках коледж неодноразово нагороджено золотими та срібними медалями. Викладачі програмування та інформаційних дисциплін готували роботи з досвіду освітньої діяльності відділення. Завдяки їхній праці коледж нагороджено у 2011 році золотою медаллю у номінації «Інновації використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі», у 2014 році коледж став лауреатом першого ступеня у номінації «Хмарні технології в освіті – нові компетенції у сфері ІКТ»; у 2015 – золота медаль у номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчального закладу»; у 2016 – золота медаль у номінації «Пошуково-дослідницькі підходи у вивчені навчальних предметів, дисциплін в умовах становлення інформаційного суспільства».

     Викладачі відділення програмування активні учасники Виставки педагогічного досвіду і творчості молоді. Роботи, представлені на виставку, завжди відрізняються інноваційністю та якісним оформленням. Неодноразово роботи, подані на Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «Педагогічний ОСКАР», займали призові місця У 2021 році Якимчук Ірина Олександрівна та Нікітська Оксана Віталіївна нагороджені дипломом за зайняте І місце у цьому конкурсі.

     На відділені діють наукові гуртки «Програміст», «Робототехніка та основи кіберзахисту ІоТ пристроїв», «Комп’ютерна графіка та дизайн», активізація роботи яких відбулася завдяки базовому Університету та гаранту освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» Коту Василю Васильовичу, кандидату технічних наук. НУБіП щорічно проводить «Фестиваль студентської науки», у 2019 та 2021 роках гуртківці відділення були нагородженні дипломами за ІІІ місце. Займаючись у наукових гуртках студенти мають можливість поглиблено вивчати дисципліни, займатися творчою роботою, самостійно працювати над певною проблемою та брати участь у студентських конференціях та конкурсах.

     За сприяння факультету інформаційних технологій та викладача Блозви Андрія Ігоровича, кандидата педагогічних наук, доцента з вересня 2019 року у коледжі на відділенні програмування розпочала роботу Мережева академія Cisco. Першими слухачами академії стали викладачі відділення програмування та юридичного відділення. Завдяки академії Cisco, інструктором якої у коледжі є Черняк Тетяна Григорівна, студенти крім основного фаху можуть опанувати дисципліни спеціальності «Комп’ютерна інженерія», «Кібербезпека».
     Славою і гордістю відділення є здобувачі освіти – учасники конкурсів, олімпіад та інших заходів. Студенти відділення щороку активно беруть участь у щорічному регіональному конкурсі «Студент року», всеукраїнських олімпіадах з інформатики, Хакатоні з розробки компʼютерних ігор Global Game Jam, спортивних змаганнях. Молодь часто поєднує навчання та роботу в провідних ІТ компаніях міста Рівне. Сприяє працевлаштуванню студентів громадська організація «ІТ кластер Рівного», девізом якої є «Живи, навчайся та працюй у Рівному». Саме за підтримки місцевої влади, ІТ компаній кластер проводить дні кар’єри, воркшопи, практичні семінари, майстер-класи для майбутніх програмістів з метою набуття ними практичних навичок. Співпраця з ІТ кластером, члени якого виступають стейкхолдерами, дозволяє постійно оновлювати освітньо-професійну програму «Інженерія програмного забезпечення» відповідно до сучасних вимог галузі ІТ та забезпечувати проходження здобувачами освіти виробних практик.

     Освітній процес це не тільки навчання, але й виховання високоморальної та духовно багатої особистості, патріота коледжу. Здобувачі освіти відділення програмування є активними учасниками різнопланових виховних заходів – «Краса коледжу», «Краща група відділення», «Голосіївська весна», «День програміста» тощо. Вже п’ять років поспіль викладачі та студенти відділення опікуються долею вихованців Клеванської школи-інтернат для дітей з вадами зору. Організовують свята та подарунки до Дня Святого Миколая, Великодніх свят та вітають випускників школи із закінченням навчання.

     Успішній самореалізації наших випускників сприяла можливість продовжити навчання за ступеневою освітою відповідно до укладених договорів з кращими закладами вищої освіти України: Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Західноукраїнським національним університетом, Національним університетом водного господарства та природокористування, Національним університетом «Львівська політехніка».
     Особливо приємно, що колишні випускники, закінчивши навчальні заклади, впродовж всієї історії існування відділення поверталися і повертаються працювати у свою альма-матер, щоб примножувати славу коледжу. Серед них Куделя Оксана Олексіївна, Масталярчук Євгеній Володимирович, Панасюк Василь Олексійович, Стрик Павло Миколайович, Кондюк Сергій Миколайович, Артемчук Вікторія Ігорівна.
     Колектив відділення програмування ВСП «РФК НУБіП України» має ще чимало цікавих задумів, далекосяжних планів, спрямованих на вдосконалення підготовки кадрів, є бажання працювати, є енергія дерзання і творення. А це, звичайно, чималі складові успіху.

Ярослав Корсун,
директор коледжу, заслужений працівник освіти України
Ірина Якимчук,
завідувач відділення програмування

 


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook