Увага! Затверджено Порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. у НУБіП України в умовах карантинних обмежень

15 квітня 2021 року

 

     Для організованого проведення літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. наказом ректора університету від 12.04.2021 р. № 348 уведено в дію з дати підписання наказу «Порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. в НУБіП України в умовах карантинних обмежень», який стосується здобувачів вищої освіти освітніх програм підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавра та магістра, у яких згідно із затвердженим графіком освітнього процесу на 2020-2021 н.р. та наказом ректора екзаменаційна сесія запланована у дистанційному форматі.

 

     «Порядок проведення літної екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. в НУБіП України в умовах карантинних обмежень» розроблено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 104 та від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” і є складовою частиною положень «Про екзамени і заліки в НУБіП України» та «Про організацію освітнього процесу в НУБіП України».

     Порядок регламентує умови та функції усіх учасників освітнього процесу для організації дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р., зокрема:

1. Літня екзаменаційна сесія для усіх студентів, які навчаються за освітніми програмами підготовки фахівців освітніх ступенів (ОС) бакалавра та магістра, та всіх курсів (років) навчання, проводиться у терміни згідно із затвердженим графіком освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік.
2. Для організації дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. згідно графіка освітнього процесу декани факультетів та директори ННІ:

 • розробляють та затверджують розклад проведення заліків і екзаменів, захисту курсових робіт, проектів та термінів практичного навчання для студентів усіх освітніх програм, ОС, курсів та академічних груп, розміщують їх на офіційній web-сторінці факультету чи ННІ (у рубриці «Літня екзаменаційна сесія 2020-2021 н.р.) та спільно з гарантами відповідних освітніх програм забезпечують доведення цієї інформації до студентів та науково-педагогічних працівників (НПП), які викладають відповідні дисципліни навчального плану та приймають екзамен (залік) у студентів;
 • готують відомості обліку успішності та завчасно розсилають їх на електронні пошти НПП, які викладають відповідні дисципліни навчального плану та приймають екзамен (залік) у студентів;
 • контролюють своєчасність (не пізніше наступного дня після проведення контрольного заходу) надсилання з особистої електронної скриньки НПП заповнених відомостей обліку успішності на електронну пошту факультету чи ННІ та формують зведені матеріали за результатами літньої екзаменаційної сесії та практичного навчання студентів для підготовки наказів на нарахування стипендії тощо (оригінали відомостей з підписами НПП будуть оформлені згідно з чинним «Положення про екзамени та заліки в НУБіП України» до завершення літньої екзаменаційної сесії).

3. Для організації дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. завідувачі кафедр:

 • спільно з НПП кафедри забезпечують організацію дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. для студентів, які навчаються за відповідними освітніми програмами та освітніми ступенями;
 • контролюють своєчасність (не пізніше наступного дня після проведення контрольного заходу) надсилання НПП кафедри заповнених відомостей обліку успішності на електронну пошту факультету чи ННІ.

4. Для організації дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної сесії НПП *, які забезпечують викладання відповідної дисципліни та приймають екзамен (залік) у студентів:

 • за результатами навчання (враховуючи результати в elearn, вайбер-групах, на електронних скриньках, месенджерах тощо) виставляють студентам у графу «Навчальна робота» відомості обліку успішності відповідні оцінки (рейтингові бали) за навчальну роботу за семестр;
 • організовують дистанційно написання та перевірку письмової частини екзаменаційних, залікових завдань та захисту курсових робіт чи проектів (використовуючи можливості elearn, електронних скриньок, вайберів, месенджерів тощо);
 • організовують та дистанційно проводять співбесіди зі студентами за результатами оцінювання письмової частини екзаменаційної роботи, захисту курсових робіт чи проектів (з використанням сучасних засобів відео- та аудіо комунікації, вайбер, месенджер, Cisco Webex Meeting тощо);
 • заповнюють надіслані деканатами факультетів чи дирекціями ННІ відомості обліку успішності та своєчасно (не пізніше наступного дня після проведення контрольного заходу) надсилають їх на електронну пошту деканату факультету чи дирекції ННІ (згідно із затвердженим розкладом літньої екзаменаційної сесії).

5. Для організації дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної сесії старости академічних груп:

 • забезпечують підтримання комунікації між студентами групи, НПП і деканатом факультету (дирекцією ННІ);
 • організовують своєчасне складання студентами академічної групи літньої екзаменаційної сесії.

6. «Порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. в НУБіП України в умовах карантинних обмежень» вводиться в дію наказом ректора університету.

     * для об’єктивності оцінювання знань студентів вимогами «Положення про екзамени та заліки в НУБіП України» передбачена норма – екзамен приймають 2 НПП. При дистанційній організації літньої екзаменаційної сесії оцінка студенту виставляється двома НПП (лектором дисципліни та НПП, який забезпечує проведення практичних чи лабораторних робіт) після проведення дистанційного обговорення результатів екзамену.


    Текст Порядку розміщено на офіційній веб-сторінці НУБіП України https://nubip.edu.ua/node/12654 в розділі «Освітня діяльність», рубриці «Положення», «Порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 202-2021 н.р. в НУБіП України в умовах карантинних обмежень».

 

Василь Шинкарук,
проректор з науково-педагогічної роботи

 

 
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook