Освітні нормативи САД

1 січня 2020 року

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»


Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»


Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261


Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266


Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 1 березня 1999 року № 309


Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами)


Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 року № 40


Наказ Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 23 вересня 2019 року №1220

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» від 27 липня 2016 року № 567


Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06 березня 2019 року № 167


Проекти стандартів вищої освіти України підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії

Документи НУБіП України

Положення про педагогічну практику здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України


Положення про освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням і дискримінації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату

Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України

Положення про порядок звітування аспірантів/здобувачів про виконання індивідуального плану наукової роботи (2016) 

Положення про порядок звітування аспірантів/здобувачів про виконання індивідуального плану наукової роботи (2019)

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Положення про організацію освітнього процесу підготовки доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Положення про екзамени та заліки у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Положення про екзамени та заліки у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (2020)

Положення про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України

Положення про академічну доброчесність у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Положення про порядок реалізації аспірантами Національного університету біоресурсів і природокористування України права на вільний вибір навчальних дисциплін 

Антикорупційна програма Національного університету біоресурсів і природокористування України

Положення про академічну мобільність студентів і аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook