85% спеціальностей бакалаврату та 70% магістратури, підготовку за якими здійснює Університет, забезпечені Стандартами вищої освіти України!

22 грудня 2020 року
     Успішно триває в нашому Університеті 2020-2021 навчальний рік, у всіх студентів денної форми навчання на часі зимова екзаменаційна сесія в дистанційному режимі та наближується до завершення І-й осінній семестр. Хочеться зазначити, що цього навчального року Університет здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за 46 спеціальностями і освітніми програмами з 22 галузей знань та освітнього ступеня «Магістр» за 37 спеціальностями, 58 освітньо-професійними програмами та 7 унікальними освітньо-науковими програмами з 18 галузей знань.

 

     Приємно відзначити, що 85% спеціальностей бакалаврату та 70% магістратури, підготовка яких здійснюється у нашому університеті, забезпечені Стандартами вищої освіти України, з яких вже наприкінці 2020 року було затверджено 6 бакалаврських та 11 магістерських, у розробці більшості з яких приймали участь найдосвідченіші науково-педагогічні працівники НУБіП України.

     Для можливостей використання Стандартів у повсякденній роботі деканів факультетів, директорів ННІ та їх заступників з навчальної роботи, гарантів освітніх програм, а також викладачів і студентів університету усі вони розміщені на офіційній веб-сторінці НУБіП України у рубриці «Освітня діяльність» підрубриці «Стандарти вищої освіти» за посиланням https://nubip.edu.ua/node/11.


     Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

     Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

  • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
  • перелік компетентностей випускника;нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти;
  • форми атестації здобувачів вищої освіти;
  • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

     Особливу увагу необхідно звернути на те, що:

  • кожна з навчальних дисциплін повинна забезпечувати набуття випускником певного освітнього ступеня, спеціальності та освітньої програми однієї із компетентностей стандартів: інтегральної, загальної або ж спеціальної (фахової або предметної), що стосується гарантів освітніх програм, завідувачів кафедрами та кожного викладача університету;
  • форма атестації здобувачів вищої освіти залежно від освітнього ступеня та спеціальності здійснюється у формі атестаційного екзамену та/або публічного захисту кваліфікаційної роботи, що стосується деканів факультетів, директорів ННІ та гарантів освітніх програм.

     Наш Університет у організації освітнього процесу неухильно дотримується усіх нормативних вимог Стандартів вищої освіти та керується рішеннями вченої ради та ректорату на чолі з ректором Станіславом Ніколаєнком, готуючи висококваліфікованих фахівців!

     Не винятком є і 2020 рік, коли найближчими днями відбудеться грудневий випуск 1799 магістрів, у тому числі 1102 денної форми навчання та 679 заочної, яким хочеться побажати успішного працевлаштування та кар’єрного зростання!

Оксана Зазимко,
заступник начальника навчального відділу

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook