До уваги студентів магістратури 2 року навчання!

18 жовтня 2020 року

 

     Згідно наказу ректора університету №738 від 13.10.2020 р. про запровадження дистанційного навчання у період з 16 жовтня по 15 листопада 2020 року, на виконання рішення Кабінету міністрів України, рекомендаційного листа МОН України від 12.10.2020 р. №1/9-576, внесено зміни до графіку освітнього процесу на І семестр 2020-2021 н.р.

 

Курс навчання,

освітній ступінь

Період аудиторного

навчання

Період дистанційного

 навчання

Зимова

екзаменаційна сесія

2 рік

магістри

05.10-15.10.2020

(2 тижні)

01.09-03.10.2020

(5 тижнів)

 

16.10-13.11.2020

(4 тижні)

09.11-21.11.2020 р.

(залежно від спеціальності та освітньої програми)

очно чи дистанційно;

практика та написання і захист магістерської роботи

     Для своєчасної підготовки до заходів, передбачених Положенням про підготовку магістрів у НУБіП України та Положенням про підготовку і захист магістерської роботи

     https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u101/polozhennya_pro_pidgotovku_i_zahist.pdf
     https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/polozhennya_pro_pidgotovka_magistriv_2018.pdf
ми підготували для Вас кілька порад.

     Положення містять наступні вимоги до організації підготовки і захисту магістерських робіт:

  • до 15 листопада (2 року навчання) – перевірка магістерських робіт на наявність плагіату;
  • до 25 листопада – проведення постерних презентацій результатів дослідження за спеціальностями (в поточному році в дистанційній формі);
  • до 30 листопада – проведення попереднього захисту магістерських робіт на випускових кафедрах;
  • 10-15 грудня (рекомендовані дати) – захист магістерських робіт перед екзаменаційною комісією;
  • 23, 24 грудня (рекомендовані дати) – випуск магістрів.

     Звертаємо особливу увагу на важливість дотримання академічної доброчесності при написанні магістерської роботи. Згідно вимог оновленого Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських і інших робіт на наявність плагіату https://nubip.edu.ua/node/12654 (№31):

  • п. 6.1. розділу 5. Максимальний збіг за однією роботою студента не повинен перевищувати 40%. У разі випадку типових дипломних робіт інженерних спеціальностей межа максимального збігу за однією роботою не повинна перевищувати 50%.

     У разі перевищення максимального відсотку збігу чи виявлення фактів порушення академічної доброчесності, зокрема наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату робота повертається студенту на доопрацювання ним змісту в десятиденний термін і надсилається на повторну перевірку.
     У разі виявлення в роботі підміни формату, фабрикації, фальсифікації, а саме використання макросів, автозаміни символів, тексту що не відповідає темі роботи – автор роботи позбавляється права доопрацьовувати роботу і не допускається до захисту перед екзаменаційною комісією.
     Нагадуємо, що Положення передбачають посилення участі у науковій діяльності та обов'язкове винесення на захист результатів кількох власних аналітичних досліджень. До складу використаних джерел в обов’язковому порядку включаються законодавчі та інші нормативні документи, наукові статті (у т.ч. не менше двох джерел із наукометричних баз Scopus та Web of Science), публікації результатів дослідження студента магістратури, керівника чи представників наукової школи університету із теми дослідження, а також практичні публікації, монографії, підручники, веб-сайти, інформацією яких Ви користувалися під час роботи.

     Вам необхідно підготувати реферат магістерської роботи, який містить характеристику самої роботи (інформацію щодо структури, кількості додатків, ілюстрацій, таблиць, використаних джерел; обсяг магістерської роботи у сторінках) та стислий виклад основного змісту (за розділами), висновки та ключові слова. Обсяг реферату до 3-х сторінок. Розміщується реферат перед змістом магістерської роботи.

     По проходженню кожного з етапів не забувайте оновлювати інформацію на Сторінці магістра https://nubip.edu.ua/node/50198 на сайті університету та в Індивідуальному навчальному плані. На особистій сторінці необхідно вказати перелік усіх публікацій із гіперпосиланням на них, прикріпити постер та реферат. Не забувайте й про висвітлення на сторінці особистих здобутків, досягнутих в процесі навчання та вдало складеного резюме для перспективи подальшого працевлаштування.

     З організаційних питань звертатись до деканатів, дирекцій та навчального відділу (кім. 206, корп.3).

 

Вдалого проходження усіх етапів підготовки та успішного захисту!

 

Олена Колеснікова,
заступник начальника навчального
відділу з магістерських програм

 

 
 

 

 
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook