Сторінка аспіранта

аспірант кафедри теорії та історії держави і права
ГРОМОВИЙ Ярослав Сергійович

Тел.: (044) 259-97-25

Спеціальність: 081 «Право»

Термін навчання: 27.09.16 – 27.09.20

Тема дисертаційного дослідження: «Власність як ціннісна основа побудови правової держави в Україні» (витяг кафедри про затвердження)

Науковий керівник: Віра КАЧУР, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права

 

 

 

 

           Статті у фахових наукових виданнях України

Громовий Я. Власність як міждисциплінарна категорія. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2019. 10(2). С. 13–25. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/view/11838

Громовий Я.С. Правова цінність як загальнотеоретична категорія. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». 2019. № 59. Том. 1. С.30-34. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/index.php/archiv?id=196

Громовий Я.С. Власність як економічна категорія. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. ПРАВО. 2020. №7. С.28-32. URL: http://efp.in.ua/uk/journal-article/464

 

 

Статті у наукових виданнях інших держав

Громовий Я. Власність як правова цінність. Visegrad journal on human rights. 2020. №3 (volume 1). С.82-86. URL: http://vjhr-journal.sk/wp-content/uploads/2020/12/VJHR-3_2020_v_1.pdf


 

Тези наукових доповідей

Громовий Я. С. Цінність та правова цінність як явище права. «Дослідження актуальних питань юридичних наук» (м. Миколаїв, 11-12 грудня 2020 р.).  Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2020. С.11-14. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/48dec2020/2.pdf

Громовий Я.С. Власність як філософська категорія. Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя  утворення Української Народної Республіки) : зб. наук. ст. та тез повідом. міжнар. наук. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2017 р.) / ред-кол.: А. П. Гетьман (голова), В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв. Харків : Право, 2017. С.325-329.

 

Апробація результатів дослідження

1. Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність», м. Київ, 18-19 травня 2017 р. Доповідь: «Проблема співвідношення знання та віри в історії філософії».

2. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні», м. Харків 16-17 червня 2017 р. Доповідь: «Власність як філософський феномен».

3. Міжнародна науково-практична конференція «Людина і закон: публічно-правовий вимір», м. Дніпро, 6-7 жовтня 2017 р. «Власність як міждисциплінарний об’єкт».

4. XI внутрівузівська студентська науково-практична конференція «Проблеми сучасної юридичної науки в Україні очима молодих науковців», м. Київ, 6 жовтня 2017 р. Доповідь: «Власність як філософська категорія».

5. Міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки)», м. Харків, 23 листопада 2017 р. Доповідь: «Власність на землю, як об’єкт урядових спекуляцій у період відновлення української державності та встановлення радянської влади».

6. Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Юридична освіта: стан, виклики та перспективи», м. Київ, 3 листопада 2017 р.

 

 

Звіти аспіранта

Звіти аспіранта за 1 рік навчання (витяг з протоколу від 01.06.2017 р., витяг з протоколу від 28.11.2017 р.)

Звіти аспіранта за 2 рік навчання (витяг з протоколу від 13.06.2018 р., витяг з протоколу від 15.11.2018 р.)

Звіти аспіранта за 3 рік навчання (витяг з протоколу від 16.05.2019 р., витяг з протоколу від 18.11.2019 р.)

Звіти аспіранта за 4 рік навчання (витяг з протоколу від 12.06.2020 р.)

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook