КАЧУР Віра Олегівна

 

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 06 вересня 1974 р.

 

ОСВІТА:

1991-1996 рр. – Львівський державний університет імені Івана Франка, юридичний факультет, спеціальність «Правознавство»;

1996-200 рр. – аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальність 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».

2003 р. – захистила кандидатську дисертацію «Становлення та розвиток державно-правових інститутів Канади в XVII – 60-х роках ХІХ ст.» (Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, м. Харків).

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2000-2002 рр. – асистентка кафедри теорії та історії держави і права Львівського національного університету імені Івана Франка;

2002-2003 рр. – викладачка Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка;

2003 р. – дотепер – кафедра теорії та історії держави і права Національного університету біоресурсів і природокористування України (старша викладачка, доцентка, завідувачка кафедри).

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА:

081 «Право» ОС «Бакалавр»: теорія держави і права (денна і заочна форми навчання).

081 «Право» ОС «Магістр»: філософія права (денна і заочна форми навчання).

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА:

Авторка 3 навчальних посібників (2 з них з грифом МОН України), 12 робочих програм, 44 навчально-методичних розробок, присвячених історії та теорії держави і права, римському праву, юридичній деонтології, порівняльному правознавству, основам науково-правових досліджень тощо, а також 8 атестованих електронних навчальних курсів, адаптованих для різних форм навчання.

 

НАУКОВІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:

Коло наукових інтересів – теорія та історія держави і права, основи римського права, методологія наукових досліджень, правові цінності, правова культура.

Керівниця НДР 110/11-пр-2019 «Розробка ціннісно-правової стратегії розвитку правової культури в Україні у контексті протидії сепаратизму».

В авторському доробку 1 монографія, розділ в іноземній колективній монографії, наукові статті у SCOPUS та WoS, інших фахових виданнях України та зарубіжних країн, тези доповідей, з текстами яких можна ознайомитися за посиланням >>

 

Науковий доробок за останні 5 років - Науковий доробок кафедри


Авторський профіль у Scholar - Віра Качур / Vira Kachur

 

Авторський профіль у ORCID - https://orcid.org/0000-0002-4372-491X

 

Авторський профіль у SCOPUS - 57212606423

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
Здійснює керівництво науковою роботою студентів (науковий гурток "Клуб юних теоретиків"), входить до складу організаційних комітетів по проведенню міжнародних, всеукраїнських та внутрівузівських науково-практичних конференцій, «Тижня правових знань у НУБіП України» (з 2012 р.) та інших тематичних заходів.

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook