Стартував тренінг для викладачів і науковців з написання проектних заявок для участі в грантах

23 квітня 2018 року

     На сьогодні надзвичайно гостро постають питання підвищення рівня конкурентоспроможності як вищих навчальних закладів, так і випускників на ринку праці, що в умовах дефіциту фінансування університетів, вимагає пошуку додаткових джерел фінансування для створення навчальних лабораторій, закупівлі нового обладнання, програмного забезпечення і реалізації інноваційних розробок факультетів НУБіП України. І саме тому, за словами начальника науково-дослідної частини Володимира Отченашка, ректоратом підтримано ініціативу проведення циклу тренінгів з написання проектів та проектних заявок для залучення додаткових коштів.

     Саме з обговорення концепції формування міжфакультетських проектних груп розпочався тренінг  з написання проектних заявок, який  провела завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Лідія Шинкарук. 

      Метою першої зустрічі з представниками усіх факультетів НУБіП було ознайомлення учасників з особливостями розробки проектних ідей та підготовки аплікаційних пропозицій для залучення фінансування бізнес-проектів від донорів та інших фінансових організацій, які діють в Україні. 

 

     В рамках тренінгу доповідач презентувала присутнім студентські проекти, які розроблялися спільно з викладачами кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту протягом останніх півроку, наголошуючи саме на партнерстві викладачів і студентів, факультетів та кафедр у написанні і реалізації проекту, адже кожен має виконувати свою роботу професійно і лише взаємодіючи в команді можна досягти успіху.

  

     Потім Лідія Василівна ознайомила всіх зі структурою проектної заявки, відмітивши, що основними показниками при оцінці їх інвесторами зазвичай є: актуальність проблеми; зрозумілість і логічність викладу; реалістичність, доцільність і раціональність запропонованого рішення; обґрунтованість і економічність запропонованих видатків; досяжність, соціальна значимість, стабільність очікуваних результатів.

     Поміж іншого, учасники тренінгу дізналися про важливість правильної постановки проблеми, мети і завдань проекту, лаконічність і в той же час ємність опису актуальності проекту, його методології, визначення ризиків та способів розробки бюджету. Все це на практиці учасники тренінгу будуть вивчати і практикувати під час наступних зустрічей, продовжуючи проходження тренінгу.

     Також Лідія Василівна акцентувала увагу на специфіці та відмінностях проектної заявки, проекту, бізнес-плану проекту і бізнес-плану підприємства. Наголосивши, що наразі, велику популярність здобувають проекти, які пропонують новаторські підходи щодо вирішення соціальних та екологічних проблем, підтримують економічний розвиток регіонів та галузей.

     Розпочинаючи пошук фінансування, слід пам’ятати, що для написання якісного проекту необхідно не один день, а іноді і не один місяць. Розпочинати підготовку заявки потрібно заздалегідь. Таким чином, буде більше часу, щоб ознайомитись з вимогами інвесторів і з самим процесом написання заявки.

     Тож не будемо втрачати часу і почнемо роботу над проектами, важливими для нашого університету!

Тетяна Лобунець

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015