Шинкарук Лідія Василівна

професор
Шинкарук Лідія Василівна

Тел.: (044) 527-80-80

Електронна пошта: [email protected]

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України 

Освіта: Львівський торгово-економічний інститут, спеціальність «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами», кваліфікація «товарознавець вищої кваліфікації» (1986р.) 

Тема кандидатської дисертації: «Іноземні інвестиції та їх роль у становленні і розвитку економіки (регіональний аспект)», спеціальність «Економічна теорія» (2000р.)  

Тема докторської дисертації: «Нагромадження основного капіталу та тенденції його відтворення в економіці України», спеціальність «Економічна теорія та історія економічної думки» (2007р.) 

Вчені звання:

доцент кафедри економічної теорії та менеджменту (2002р.)

професор, спеціальність «Економіка та управління національним господарством»  (2012р.)

член-кореспондент НАН України,  спеціальність «Економіка промисловості» (2012р.)

Наукові інтереси: економічне зростання та структурні зміни в економіці; макроекономічне моделювання, моделі загальної та часткової рівноваги, міжгалузевого балансу; макроекономічне прогнозування; інвестиційний клімат; структурна політика; зовнішньоекономічна політика, аналіз інтеграційних ефектів; секторальні перспективи модернізації національної економіки; стратегічне планування; управління міжнародними проектами 

Наукові досягнення:

розвиток наукової школи у галузі макроекономіки (економічне зростання та структурні зміни в економіці) та прогнозування (структурні зміни в національній економіці з урахуванням основних факторів зовнішнього впливу);

дослідження актуальних проблем економіки промисловості у контексті формування ефективної структури як реального сектора, так і економіки в цілому;

визначення особливостей перебігу структурних трансформацій національної економіки та розроблення методичних підходів до прогнозування структурних змін в економіці України з урахуванням основних факторів впливу макроекономічних темпів і пропорцій розвитку світової економіки та ефектів участі у інтеграційних процесах в середньо- та довгостроковій перспективі. 

Підготовка наукових кадрів:

7 кандидатів наук та 2 докторів наук.  

Членство у спеціалізованих вчених радах:

Д 26.004.01 Національного університету біоресурсів і природокористування України

К 76.051.12 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Членство у редколегіях та редакційних радах:

фахові видання України «Економіка і прогнозування», «Економічна теорія», «Економіка і менеджмент культури», «Проблеми економіки та політичної економії»

Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal)

Науковий електронний журнал «Управління і сталий розвиток» (голова редакційної ради) 

Співпраця з органами державної влади:

Член урядових робочих груп з підготовки заходів щодо переорієнтації наукового та науково-технічного потенціалу держави на забезпечення конкретних потреб розвитку національної економіки, заходів промислової політики в умовах сучасних глобалізаційних процесів та їх впливу на подальший розвиток національної економіки, проведення аналізу наслідків інтеграційних процесів для економіки.

Член робочої групи при Комітеті з питань промислової політики та підприємництва Верховної Ради України. 

Підвищення кваліфікації: Сертифікати

Стажування: Сертифікати

1. Семінар-практикум «Нові зміни нормативно-правової бази здійснення державних закупівель», м. Ялта (2013р.)

2. Тренінг Центрально-європейської Академії Навчань та Сертифікації (CEASC), Академічного Інкубатора Підприємництва (AIP),  Мережі пунктів Європейської Інформації Europe  Direct, Вищої Школи Інформатики (WSInf) (м. Бидгощ, Польща) «Написання проектів. Фонди ЄС», м. Львів (2015р.)

3. Вища школа інформатики та мистецтв в Лодзі, Факультет Інформатики та Управління, Післядипломна Освіта «Менеджер європейських проектів  в фінансовій перспективі 2014-2020» (2015-2016р.)

4. Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів ІV рівнів акредитації за тематикою «Інновація в освіті» ‒ ННІ післядипломної освіти НУБіП України (2016р.)

5. ПФ НУБіП семінар «International Cambridge exams – the Challenges of today» (2016р.)

6. ГПФ НУБіП семінар «Developing your listening skills for Cambridge English: First. – Ten Easy Ways to build Exam Confidence» (2016р.)

7.Seminar "Information Technologies in Management" in University of Economics, Prague (2017р.)

8. Підвищення кваліфікації за програмою «Розширення можливостей наукового пошуку та популяризації власних досліджень за допомогою платформи Web of Science»  ‒ ННІ післядипломної освіти НУБіП України (2017 р.)

9. Iowa State University, College of Agriculture and Life Sciences Certificate of attendance awarded to Lidia Shynkaruk Enhancing American English Kyiv, NULES (2017)

10. Seminar Foreign-language student’s development in the coordinates of Eurointergation processes in Ukraine, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (2017)

11.  Академія Поморська м. Слупськ (Польща) міжнародне наукове стажування за програмою «Інноваційні освітні технології Європейський досвід та його нормативно-правове впровадження» (2020)

Нагороди:

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2002р.), Орден княгині Ольги ІІІ ступеня (2013р.)

Google Scholar:  h-індекс - 13, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 591

https://scholar.google.com.ua/citations?user=W3FmEooAAAAJ&hl=uk

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7434-1495

Scopus Author ID: www.scopus.com/authid/detail.uri

Publons: https://publons.com/researcher/3826996/lidiia-shynkaruk/

Публікації 

Публікації у закордонних виданнях

Публікації за результатами проектів/НДР

 

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook