Кафедра англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Наукова робота

Науково-педагогічні працівники кафедри активно займаються науково-дослідною роботою, що підпорядкована загальній кафедральній ініціативній темі «Сучасна англомовна професійна комунікація та переклад в лексико-семантичному, прагмалінгвістичному і психолого-педагогічному висвітленні» (державний реєстраційний номер 0119U101266).
Науковий керівник – к.пcихол.наук, доц. Березова Л. В.
Вивчення повсякденної практики викладання англійської мови в немовних закладах вищої освіти свідчить, що відбувається воно, як правило, традиційно: в центрі уваги виявляється формування умінь і навичок, необхідних для здійснення професійного спілкування, в основному, в опосередкованій формі – під час читання і перекладу професійно-орієнтованих текстів. Це призводить до того, що у більшості випускників немовних закладів вищої освіти виникають труднощі під час читання автентичної літератури, спілкування англійською мовою в діалогічній або монологічній формі, а також під час оформлення ділових паперів.
Актуальність ініціативної науково-дослідної теми кафедри зумовлена виявленими протиріччями між:
- обсягом англомовних знань студентів, рівнем володіння ними навичками англомовної професійної комунікації і недостатнім умінням активно використовувати їх у професійній діяльності, соціальній та міжкультурній комунікації;
- наявними передумовами до створення науково-педагогічного забезпечення англомовної професійної та соціально-культурної комунікації і складністю реалізації цього завдання на основі недостатнього вивчення лексико-семантичного, прагмалінгвістичного і психолого-педагогічного аспектів сучасної англомовної професійної комунікації та науко-технічного перекладу;
- зростанням інтересу до перекладу професійно-орієнтованих текстів (в аграрній і технічній сферах) і відсутністю спеціальних методичних матеріалів.
Мета дослідження полягає у підвищенні рівня англомовної професійної комунікації студентів аграрного профілю та розвитку їх навичок перекладу у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням і удосконаленні системи формування фахових компетентностей випускників вищої школи аграрного профілю у сфері їх професійної діяльності.

   

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook