Студентський науковий гурток "Англійська мова у сучасному світі"

Керівник гуртка, канд. філол. н., завідувач кафедри Грабовська Інна Вікторівна
Тел.: (044) 527-81-81
E-mail: [email protected]

Голова гуртка, студентка І курсу групи ЗаР 21001 Закусило Таїсія
 

     В умовах світових глобалізаційних та інтеграційних процесів загострюється потреба в спеціалістах із високим рівнем знання англійської мови. Особливу роль у процесі формування належної англомовної компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери відіграють наукові лінгвістичні студентські гуртки, на заняттях яких студенти поглиблено вивчають англійську мову. Європейський вектор розвитку освіти, обраний Україною у третьому тисячолітті, спрямований на врахування мультилінгвізму. Англійська мова є пріоритетною серед мов міжнародного спілкування, саме тому акцент на мовленнєву, мовну, соціокультурну змістові лінії, врахування специфіки мовного простору сприяє більш якісному освітньо-виховному процесу формування майбутнього фахівця аграрного профілю.
Студентський науковий гурток «Англійська мова в сучасному світі» функціонує з 2015 року.
З вересня 2019 року керівником гуртка є к. філол. наук, завідувач кафедри Грабовська Інна Вікторівна.
Наукова спрямованість гуртка:
- ознайомлення студентів із тенденціями сучасного англомовного дискурсу;
- дослідження відмінностей варіантів англійської мови;
- вивчення специфіки сленгу та жаргону різних варіантів англійської мови;
- розвиток навичок спілкування на повсякденні теми;
- залучення студентів до участі в олімпіадах з англійської мови, наукових студентських конференціях, семінарах тощо.
Перспективи:
- розвиток комунікативної компетенції студентів;
- поглиблення знання студентів щодо сучасних тенденцій у сучасному англомовному дискурсі ;
- розширення країнознавчої та культурної компетенцій студентів;
- вивчення особливостей міжкультурного спілкування англійською мовою з представниками різних країн світу;
- практичне застосування теоретичних знань у реальному житті під час спілкування із носіями мови;
- підготовка виступів на конференціях та публікація статей за результатами досліджень.
Періодичність засідань - 2 рази на місяць.


Список членів гуртка

                                         
 

План-графік роботи
наукового гуртка «Англійська мова в сучасному світі»
на 2021-2022 н. р.

     План роботи студентського наукового гуртка передбачає поглиблення знань студентів з англійської мови. Робота гуртка спрямована на ознайомлення студентів із сучасними тенденціями англомовного дискурсу та поглиблення їх лінгвістичної та лінгвокультурної компетентності.

І семестр 
з/п
Заходи
Дата проведення
Посилання
Відповідальний
1.
English in the World. Standards and Experiences
09.2021
 www
Грабовська І. В.
2.
English in the World. Globalization
09.2021
 www
Грабовська І. В.
3.
English in the World. Lingua Franca
10.2021
 www
Грабовська І. В.
4.
English as a Foreign Language Study Opportunities
10.2021
www
Грабовська І. В.
5.
Character and Personality. Male and Female
11.2021
www
Грабовська І. В.
6.
Character and Personality. Stereotypes
11.2021
www
Грабовська І. В.
7.
CharacterandPersonality. Stereotypes. Human Archetypes
12.2021
www
Грабовська І. В.
8.
Education. Lifelong Learning
12.2021
www
Грабовська І. В.
 
ІІ семестр 

 

№ з/п
Заходи
Дата проведення
Посилання
Відповідальний
1.
PersonandNature. Climate Change
02.2022
www
Грабовська І. В.
2.
Person and Nature. Ecosystems
02.2022
www
Грабовська І. В.
3.
Person-in-Nature
03.2022
www
Грабовська І. В.
4.
Person and Nature. Environment Programmes
03.2022
www
Грабовська І. В.
5.
Art. Evolution
04.2022
www
Грабовська І. В.
6.
Modern Art
04.2022
www
Грабовська І. В.
7.
Art Heritage
05.2022
www
Грабовська І. В.
8.
Ukrainian Art
05.2022
www
Грабовська І. В.

 

Відкриті заходи 

 

Цикл виховних заходів «Обізнаність про Covid-19 врятує життя»

     Епідеміологічна ситуація, в якій опинився світ, вимагає свідомого ставлення від кожного громадянина, тому розповсюдження інформації щодо профілактики захворювання на Covid-19 є особливо важливим і для майбутніх фахівців аграрної сфери.

     Завідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей доцент Інна Грабовська та асистент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей доцент Катерина Пилипенко провели цикл англомовних виховних заходів щодо Covid-19 та його профілактики. Катерина Пилипенко акцентувала увагу студентів на особливостях життя в період пандемії, існуванні правдивої інформації та міфів про Covid- 19; наголосила на відповідальності за власне здоров’я та здоров’я оточуючих.