Кафедра теорії та історії держави і права прозвітувала про успішне виконання чергового етапу ініціативної теми

12 грудня 2023 року

Зазвичай грудень – це місяць звітів про різні види робіт, які виконує кафедра протягом календарного року. Серед них – це звіт про науку та про стан виконання ініціативної тематики кафедри. У 2021 р. кафедра успішно завершила НДР НДР 110/11-пр-2019 «Розробка ціннісно-правової стратегії розвитку правової культури в Україні у контексті протидії сепаратизму» та  три ініціативні теми 0115U003408 «Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування правової культури особи в Україні», 0115U003562 «Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки ефективності законодавства» (наукова керівниця – Віра Качур) та 0115U003706 Актуальні проблеми української правової думки (наукова керівниця – Людмила Протосавіцька). Але початок повномасштабної війни не зупинив колектив від нових наукових пошуків. І в травні 2022 р.  кафедра розпочала нову ініціативну тему 0122U002639 «Роль правових цінностей у забезпеченні сталого розвитку держави» (наукова керівниця – Віра Качур). Цьогорічна звітна зустріч відбулася, на жаль, знову в режимі онлайн-зустрічі 06 грудня 2023 року, на якій були представлені наукові доробки виконавиці цієї теми.

 

Зокрема, Віра Качур зазначила, що головним завданням на 2023 р було з'ясувати науково-теоретичні підходи до розуміння категорії «правова орієнтація», яка є категорією, що напряму залежить від правових цінностей, а тому однією із детермінант сталого розвитку суспльства; продемонструвати прикладні аспекти її використання відповідно до тих значень, в якому ця категорія вживається; запропонувати рекомендації щодо формування системи ціннісних орієнтацій людини, яка здобуває вищу освіту. 

У результаті проведеної роботи було 1) проаналізовано теоретичну базу;  2) для отримання емпіричних даних були використані експериментальні методи спостереження та бесіди, опитування за методикою «Діагностики справжньої структури ціннісних орієнтацій особистості» С. Бубнової (Diagnostics of the real structure…, 2002) та опитування на предмет визначення трьох цінностей, які є визначальними для досліджуваних на дату його проведення. Тому наведемо опис вибірки. Діагностика ціннісних орієнтацій здобувачів вищої освіти проводилась у Національному університеті біоресурсів і природокористування України серед студентів 1 курсу юридичного факультету (2021 та 2022 року вступу), студентів 4 курсу лісогосподарського факультету спеціальності «Лісове господарство» та магістрів 1-го року навчання юридичного факультету (2020 та 2021 року вступу);

3) результати проведеної роботи апробовані у вигляді доповідей під час роботи всеукраїнських науково-практичних конференцій, круглих столів та нарад: «Забезпечення якості освітнього процесу - основне завдання кафедр університету». Нарада із завідувачами кафедр НУБіП України та його відокремлених структурних підрозділів 15 березня 2023 року. Доповідь: «Мотивація забезпечення якості навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах воєнного стану та кризових ситуацій», https://nubip.edu.ua/node/123639; Науково-практичний круглий стіл «Сучасні виклики для міграційної політики: правові, освітні та історичні аспекти», Суми, СумДУ, 24 червня 2023 р. Доповідь: «До питання про міждисциплінарні підходи у дослідженні теорії міграції», https://kmeep.law.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/10/kr_st_migration_2023.pdf; XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні», Львів, ЛьвівДУВС, 08 грудня 2023 р. Доповідь: «Національна безпека: виклики чи загрози?»;

 

4) опубліковано тези доповідей та виступів: - Качур В. О. До питання про міждисциплінарні підходи у дослідженні теорії міграції. Сучасні виклики для міграційної політики: правові, освітні та історичні аспекти : матеріали науково-практичного круглого столу, Суми, 24 червня 2023 р. / ред. колегія: В. М. Завгородня, А. М. Куліш та ін. Суми : Сумський державний університет, 2023. С.23-25. Url: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/kachur_migraciya_sumi.pdf; - Качур В.О. Мотивація забезпечення якості навчання та оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах воєнного стану та кризових ситуацій. Забезпечення якості освітнього процесу - основне завдання кафедр університету. Збірка доповідей за результатами наради із завідувачами кафедр НУБіП України та його відокремлених структурних підрозділів 15 березня 2023 року. Київ. Редакційний відділ НУБіП України, 2023. С.65-70. Url: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/scan_20230428_merged.pdf; - Качур В. Варіативні та інваріантні орієнтири науково-педагогічного працівника при підготовці наукових кадрів. Модернізація підходів до підготовки наукових кадрів у галузі права : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 2 січня – 12 лютого 2023 року.  Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С.43-45. Url: http://surl.li/lxeql

5) організовано: - проведення ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми юридичної науки очима молодих науковців», 16 листопада 2023 року на базі НУБіП України (програма конференції знаходиться за URL: https://nubip.edu.ua/node/70000); - упорядковано збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми юридичної науки очима молодих науковців», 16 листопада 2023 року на базі НУБіП України (збірник знаходиться за URL: https://nubip.edu.ua/node/70000); - запис роботи ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Проблеми юридичної науки очима молодих науковців», 16 листопада 2023 року на базі НУБіП України за URL: https://youtu.be/BxPdl04fV-0

 

Наразі завершився лише черговий етап наукового дослідження, проміжний звіт схвалено, а попереду нові наукові задуми та їх рішення.

 

Кафедра теорії та історії держави і права

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook