Публікаційна активність студентів

26 квітня 2020 року

Наукова робота гуртківців спрямована на пошук сортопідщепних комбінувань у розсаднику, формування елементів продуктивності плодових
культур, сортовивчення ягідних, плодових, горіхових та нетрадиційних культур, відпрацювання елементів технологій їх вирощування.

За результатами дослідницької роботи опубліковані наукові статті у фахових журналах:

 1. Havryliuk, O., Yevdokymov, D., Korol, I., Kushym, A., Maiboroda, D., & Oliinyk, B. (2024). Посухо- та жаростійкість сортів та гібридів яблуні колоноподібного типу. Наукові доповіді НУБіП України, 0(1/107). Отримано з http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/48752
 2. Havryliuk, О., Kondratenko, T., Mazur, B., & Petrenko, D. (2023). Якість пилку та добір запилювачів сортів яблуні колоноподібного типу. Наукові доповіді НУБіП України, 0(1(101)). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi1(101).2023.005
 3. Havryliuk O., Bondarenko Y., Boichuk H., & Petrenko D. (2022). Формування продуктивності сортів яблуні за умов Київщини. Наукові доповіді НУБіП України, 0(1(95)). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2022.01.010

Участь у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах (проєкти, конкурси, конференції та ін.)

2024 РІК

 1. Олійник Б. І., Щербатюк А. Б., Грасс Є.О., Гаврилюк О.С. (2024). Морозостійкість яблуні. Соціально-економічний стан в умовах воєнного часу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Східноєвропейський центр наукових досліджень (Суми, 19 лютого 2024 р). Research Europe. 203–207. https://www.researchgate.net/publication/378509820_Socialno-ekonomicnij_stan_v_umovah_voennogo_casu_materiali_Miznarodnoi_naukovo-prakticnoi_konferencii_Shidnoevropejskij_centr_naukovih_doslidzen_Sumi_19_lutogo_2024_r_Research_Europe
 2. Кушим А. В., Грасс Є. О., Корнєва К. А., Гаврилюк О.С. (2024). Аналіз складових продукційного процесу черешні. Соціально-економічний стан в умовах воєнного часу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Східноєвропейський центр наукових досліджень (Суми, 19 лютого 2024 р). Research Europe. 193–197. https://www.researchgate.net/publication/378517602_ANALIZ_SKLADOVIH_PRODUKCIJNOGO_PROCESU_CERESNI_Socialno-ekonomicnij_stan_v_umovah_voennogo_casu_materiali_Miznarodnoi_naukovo-prakticnoi_konferencii_Shidnoevropejskij_centr_naukovih_doslidzen_Sumi_19_
 3. Євдокимов Д. С., Царюк К. А., Корнєва К. А., Гаврилюк О.С. (2024). Рівень морозостійкості яблуні колоноподібного типу.. Соціально-економічний стан в умовах воєнного часу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Східноєвропейський центр наукових досліджень (Суми, 19 лютого 2024 р). Research Europe. 190–192. https://www.researchgate.net/publication/378515640_1_Evdokimov_D_S_Caruk_K_A_Korneva_K_A_Gavriluk_OS_2024_Riven_morozostijkosti_abluni_kolonopodibnogo_tipu_Socialno-ekonomicnij_stan_v_umovah_voennogo_casu_materiali_Miznarodnoi_naukovo-prakticnoi_konfe
 4. Грасс, Є. О., Щербатюк, А. Б., Гаврилюк, О. С. (2024). Технології вегетативного розмноження суниці. Матеріали збірника круглого столу «Талановита організатор, вчена-практик, педагог» (16 квітня 2024). Київ. 68–70 с. https://dnsgb.com.ua/diyalnist/naukova-diyalnist/krugli-stoli/materiali-kruglogo-stolu-prisvyacheno-85-richchyu-vid-dnya-narodzhennya-doktorki-biologichnih-nauk-profesorki-lyubovi-kalinivni-taranenko
 5. Євдокимов, Д.С., Олійник, Б. І., Гаврилюк, О.С. (2024). Чинники, що впливають на врожайність яблуні. Матеріали круглого столу «Талановита організатор, вчена-практик, педагог». (16 квітня 2024). Київ. 84–86 с. https://dnsgb.com.ua/diyalnist/naukova-diyalnist/krugli-stoli/materiali-kruglogo-stolu-prisvyacheno-85-richchyu-vid-dnya-narodzhennya-doktorki-biologichnih-nauk-profesorki-lyubovi-kalinivni-taranenko
 6. Євдокимов, Д.С., Сущик, Д. П., Костюченко, Є. С., Гаврилюк, О.С. (2024). Аналіз технології вирощування лохини в світі. Матеріали збірника круглого столу «Талановита організатор, вчена-практик, педагог». (16 квітня 2024). Київ. 86–88 с. https://dnsgb.com.ua/diyalnist/naukova-diyalnist/krugli-stoli/materiali-kruglogo-stolu-prisvyacheno-85-richchyu-vid-dnya-narodzhennya-doktorki-biologichnih-nauk-profesorki-lyubovi-kalinivni-taranenko
 7. Корнєва, К. А., Костюченко, Є. С., Сущик, Д. П., Гаврилюк, О.С.. (2024). Урожайність та особливості технології вирощування ожини. Матеріали збірника круглого столу «Талановита організатор, вчена-практик, педагог». Київ. (16 квітня 2024). Київ. 107-109 с. https://dnsgb.com.ua/diyalnist/naukova-diyalnist/krugli-stoli/materiali-kruglogo-stolu-prisvyacheno-85-richchyu-vid-dnya-narodzhennya-doktorki-biologichnih-nauk-profesorki-lyubovi-kalinivni-taranenko
 8. Кушим, А. В., Царюк, К. А., Гаврилюк О.С. (2024). Сортове різноманіття сортів груші в україні. Матеріали збірника круглого столу «Талановита організатор, вчена-практик, педагог». (16 квітня 2024). Київ. 121-223 с. https://dnsgb.com.ua/diyalnist/naukova-diyalnist/krugli-stoli/materiali-kruglogo-stolu-prisvyacheno-85-richchyu-vid-dnya-narodzhennya-doktorki-biologichnih-nauk-profesorki-lyubovi-kalinivni-taranenko
 9. Олійник, Б. І., Кушим, А. В., Гаврилюк, О.С. (2024). Походження та історичний розвиток малини ремонтантної. Матеріали збірника круглого столу «Талановита організатор, вчена-практик, педагог». (16 квітня 2024). Київ. 149–151 с. https://dnsgb.com.ua/diyalnist/naukova-diyalnist/krugli-stoli/materiali-kruglogo-stolu-prisvyacheno-85-richchyu-vid-dnya-narodzhennya-doktorki-biologichnih-nauk-profesorki-lyubovi-kalinivni-taranenko
 10. Царюк, К. А., Корнєва, К. А.,  Гаврилюк, О.С. (2024). Морфологія черешні та її вимоги до умов зовнішнього середовища. Матеріали збірника круглого столу «Талановита організатор, вчена-практик, педагог». (16 квітня 2024). Київ. 201–204 с. https://dnsgb.com.ua/diyalnist/naukova-diyalnist/krugli-stoli/materiali-kruglogo-stolu-prisvyacheno-85-richchyu-vid-dnya-narodzhennya-doktorki-biologichnih-nauk-profesorki-lyubovi-kalinivni-taranenko
 11. Щербатюк, А. Б., Грасс, Є. О., Гаврилюк, О. С. (2024). Технології вегетативного розмноження суниці. Матеріали збірника круглого столу «Талановита організатор, вчена-практик, педагог». (16 квітня 2024). Київ. 212–215 с. https://dnsgb.com.ua/diyalnist/naukova-diyalnist/krugli-stoli/materiali-kruglogo-stolu-prisvyacheno-85-richchyu-vid-dnya-narodzhennya-doktorki-biologichnih-nauk-profesorki-lyubovi-kalinivni-taranenko
 12. Криворучко, М.М., Поплавський, В.В., Гаврилюк, О.С. (2024). Сучасні системи промислового вирощування смородини чорної. Матеріали збірника круглого столу «Талановита організатор, вчена-практик, педагог». (16 квітня 2024). Київ. 111–113 с. https://dnsgb.com.ua/diyalnist/naukova-diyalnist/krugli-stoli/materiali-kruglogo-stolu-prisvyacheno-85-richchyu-vid-dnya-narodzhennya-doktorki-biologichnih-nauk-profesorki-lyubovi-kalinivni-taranenko
 13. Олійник Б.І., Кушим А.О., Гаврилюк О.С. (2024). Модифікація морфології та анатомії листя як наслідок колоноподібної архітектури яблуні домашньої (malus × domestica borkh.). Всеукраїнська науково-практична конференція. «Садівництво: сучасний стан та перспективи розвитку» присвячену 100-річчю від дня народження Петра Шеренгового
 14. Бегаль С.П., Бугаєнко К.С. Гаврилюк О.С. (2024). Яблуня колоноподібного типу. Всеукраїнська науково-практична конференція. «Садівництво: сучасний стан та перспективи розвитку» присвячену 100-річчю від дня народження Петра Шеренгового
 15. Щербатюк А. Б., Грасс Є. О., Гаврилюк О.С., (2024). Селекція колоноподібних сортів яблунь на east malling. Всеукраїнська науково-практична конференція. «Садівництво: сучасний стан та перспективи розвитку» присвячену 100-річчю від дня народження Петра Шеренгового
 16. Бегаль С.П., Грасс Є. О., Гаврилюк О.С., (2024). Вплив підщепи на післязбірний врожай нектарину з точки зору пошкодження охолодженням, біохімічних і молекулярних параметрів. Всеукраїнська науково-практична конференція. «Садівництво: сучасний стан та перспективи розвитку» присвячену 100-річчю від дня народження Петра Шеренгового
 17. Гаврилюк О.С., Олійник Б.І. (2024). Методи визначення зимостійкості плодових культур. Всеукраїнська науково-практична конференція. «Садівництво: сучасний стан та перспективи розвитку» присвячену 100-річчю від дня народження Петра Шеренгового
 18. Дячук Д.В., Деркач Д.М., Гаврилюк О.С. (2024). Вплив підщепи на зимостійкість плодових рослин. Всеукраїнська науково-практична конференція. «Садівництво: сучасний стан та перспективи розвитку» присвячену 100-річчю від дня народження Петра Шеренгового
 19. Бегаль С.П., Малюк В.В., Гаврилюк О.С. (2024). Вплив ґрунтово-кліматичних умов та рельєфу на зимостійкість плодових рослин. Всеукраїнська науково-практична конференція. «Садівництво: сучасний стан та перспективи розвитку» присвячену 100-річчю від дня народження Петра Шеренгового
 20. Бегаль С.П., Видиборець Є.П., Гаврилюк О.С. (2024). Вплив мінеральних та органічних добрив на зимостійкість плодових рослин. Всеукраїнська науково-практична конференція. «Садівництво: сучасний стан та перспективи розвитку» присвячену 100-річчю від дня народження Петра Шеренгового
 21. Чиж Н.В., Косякевич Е.С., Гаврилюк О.С. (2024). Вплив вологості ґрунту на ростові процеси та обводнення тканин плодових дерев. Всеукраїнська науково-практична конференція. «Садівництво: сучасний стан та перспективи розвитку» присвячену 100-річчю від дня народження Петра Шеренгового
 22. Гуляк Ю.О, Данченко А.В., Гаврилюк О.С. (2024). Стан спокою та морозостійкість плодових культур. Всеукраїнська науково-практична конференція. «Садівництво: сучасний стан та перспективи розвитку» присвячену 100-річчю від дня народження Петра Шеренгового

 2023 РІК

 1. Гаврилюк О.С. Кушнірук Д.І., Чайка В.С. (2023). Морозостійкість яблуні колоноподібного типу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України і світу», секція - Післявоєнне відновлення рослинних ресурсів та екологічна безпека країни. Київ, НУБІП України. 25 травня 2023 р. 455-457.
 2. Гаврилюк О.С., Володін C.І., Харченко В.С., Смалюх А.В., Муравська Ю.О. (2023). Визначення фотосинтезуючого потенціалу яблуні колоноподібного типу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України і світу», секція - Післявоєнне відновлення рослинних ресурсів та екологічна безпека країни. Київ, НУБІП України. 25 травня 2023 р. 363-365. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u381/sekciya_2.pdf
 3. Гаврилюк О.С., Цвіліховська С.В., Каліщук В.М., Михальчук В.О. (2023). Товарність плодів яблуні колоноподібного типу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України і світу», секція - Післявоєнне відновлення рослинних ресурсів та екологічна безпека країни. Київ, НУБІП України. 25 травня 2023 р. 538-540. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u381/sekciya_2.pdf
 4. Володін, С.І., Гаврилюк, О.С. (2023). Оцінка врожайності груші в умовах запорізької області. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції«Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни» Присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБіП України, 25-27 жовтня 2023 року, в НУБіП України, м. Київ. 72 c. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u163/tezy_kiyiv_2023_fin.pdf
 5. Володін, С.І., Гаврилюк, О.С. (2023). Вплив шкідників та хвороб на ріст і плодоношення груші. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції«Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни» Присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБіП України, 25-27 жовтня 2023 року, в НУБіП України, м. Київ. 76 c. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u163/tezy_kiyiv_2023_fin.pdf
 6. Володін, С.І., Гаврилюк, О.С. (2023). Сучасний стан сортового різноманіття груші. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни» Присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБіП України, 25-27 жовтня 2023 року, в НУБіП України, м. Київ. 74 c. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u163/tezy_kiyiv_2023_fin.pdf
 7. Кондратюк, С.І., Гаврилюк, О.С. (2023). Стійкість сортів ремонтантної малини проти шкідників і хвороб. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни» Присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБіП України, 25-27 жовтня 2023 року, в НУБіП України, м. Київ. 136 c. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u163/tezy_kiyiv_2023_fin.pdf
 8. Кондратюк, С.І., Гаврилюк, О.С. (2023). Походження ремонтантної малини та її історичний розвиток. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції«Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни» Присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБіП України, 25-27 жовтня 2023 року, в НУБіП України, м. Київ. 134 c. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u163/tezy_kiyiv_2023_fin.pdf
 9. Муравська, Ю.О., Гаврилюк, О.С. (2023). Аналіз технології вирощування лохини в світі. «Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни» Присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБіП України, 25-27 жовтня 2023 року, в НУБіП України, м. Київ. 168 c. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u163/tezy_kiyiv_2023_fin.pdf
 10. Смалюх, А.В., Гаврилюк, О.С. (2023). Морфологічні особливості яблуні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни» Присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБіП України, 25-27 жовтня 2023 року, в НУБіП України, м. Київ. 198 c. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u163/tezy_kiyiv_2023_fin.pdf
 11. Смалюх, А.В., Гаврилюк, О.С. (2023). Фактори, які впливають на продуктивність яблуні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни» Присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБіП України, 25-27 жовтня 2023 року, в НУБіП України, м. Київ. 196 c. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u163/tezy_kiyiv_2023_fin.pdf
 12. Харченко В.С., Щербатюк А.Б., Гаврилюк О.С. (2023). Особливості створення насаджень яблуні із колоноподібних сортів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни» Присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБіП України, 25-27 жовтня 2023 року, в НУБіП України, м. Київ. 226 c. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u163/tezy_kiyiv_2023_fin.pdf
 13. Харченко В.С., Грасс Є.О., Гаврилюк О.С. (2023). Генетика яблуні колоноподібного типу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни» Присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБіП України, 25-27 жовтня 2023 року, в НУБіП України, м. Київ. 225 c. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u163/tezy_kiyiv_2023_fin.pdf
 14. Черкас М. Біохімічні складові плодів суниці. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни» Присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБіП України, 25-27 жовтня 2023 року, в НУБіП України, м. Київ. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u163/tezy_kiyiv_2023_fin.pdf
 15. Шевчук Л., Латюк Н. Біохімічні складові плодів лохини. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни» Присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБіП України, 25-27 жовтня 2023 року, в НУБіП України, м. Київ. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u163/tezy_kiyiv_2023_fin.pdf
 16. Терещенко, В.М., Андрусик, Ю.Ю. (2023). Ріст і плодоношення сортів смородини селекції НУБІП України. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u394/tezi_iz_posternoyi_konferenciyi_kafedri_sadivnictva_2023_rik_0.pdf
 17. Савіцький, І.Д., Андрусик, Ю.Ю. (2023). Урожайність та якість ягід сортів ожини. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u394/tezi_iz_posternoyi_konferenciyi_kafedri_sadivnictva_2023_rik_0.pdf

Глінський Тарас зайняв призове місце у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 навчальному році. Тема «ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ЯБЛУНІ В УМОВАХ КИЇВЩИНИ» Link на публікацію про подію

 

 

 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook