Навчити і навчатись: лютневі відкриті лекції на гуманітарно-педагогічному факультеті

11 березня 2023 року
  Відкрите заняття – це одна з форм роботи викладача, що є складником активізації його творчої та професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання студентів. Це методичний захід, під час якого відбувається показ кращого досвіду, популяризація нових педагогічних надбань і своєрідний пошук альтернативних методів.

  Відповідно до виконання наказу ректора «Про підвищення якості навчання в НУБіП України у 2022-2023 н.р.» та згідно із затвердженим графіком проведення відкритих лекційних занять у лютому 2023 року викладачі гуманітарно-педагогічного факультету провели 22 відкриті зустрічі зі студентською аудиторією різних факультетів та спеціальностей. Усі заходи організовано та проведено відповідно до вимог: із завчасно розміщеним оголошенням на офіційному сайті факультету; сформованою комісією із членів робочої групи, завідувача кафедри та представників адміністрації факультету; своєчасним поданням заповнених анкет оцінювання якості проведення лекційного заняття членами комісії та студентами.
  Цикл весняних відкритих занять на гуманітарно-педагогічному факультеті розпочали лекції професорів кафедри міжнародних відносин та суспільних наук Сергія Білана з дисципліни «Країнознавство» на тему «Країни Африки» для студентів 3 курсу спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», яка відбулася 07 лютого 2023 року, та професора Володимира Калуги з дисципліни «Міжнародна інформація та сучасні політичні інформаційні системи та технології» на тему «Інформація як феномен буття та явище соціального існування людини» для студентів 1 курсу тієї ж спеціальності, що відбулася 09 лютого поточного року. Обидві лекції високо оцінили та охарактеризували як зразкові і студенти, і присутні колеги на чолі із завідувачем кафедри та адміністрацією факультету (детальніше тут).

  Також 07 лютого 2023 року відбулося відкрите лекційне заняття професора кафедри педагогіки Олександра Кучая з дисципліни «Розумні цифрові технології в освіті» на тему «Цифрова адженда: першочергові сфери, ініціативи проекти цифровізації України» для магістрантів 1 року навчання спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» ОП «Педагогіка вищої школи».
  13 лютого 2023 року відбулась відкрита лекція професора кафедри соціальної роботи та реабілітації Інни Осадченко з дисципліни «Тренінг комунікативності та асертивності» на тему «Спілкування як самостійний вид діяльності» для студентів 3 курсу спеціальності «Соціальна робота». Студенти відзначили актуальність і своєчасність поданого матеріалу, адже саме спілкування як самостійна і специфічна форма активності особистості допомагає встановити відносини з іншими людьми, отримати інформацію, досягти певного взаєморозуміння, вирішити ділові проблеми (детальніше тут).

  У цей же день відбулося відкрите лекційне заняття доцента кафедри журналістики та мовної комунікації Ірини Вакулик з дисципліни «Латинська мова» для студентів 1 курсу спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» факультету тваринництва та водних біоресурсів.
  14 лютого 2023 року відбулося відкрите заняття доцента кафедри іноземної філології і перекладу Олени Пилипенко з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови (німецької) і переклад» на тему „Was macht eine echte Freundschaft aus?” для студентів 3 курсу спеціальності 035.04 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)». У ході заняття викладачеві повною мірою вдалося реалізувати поставлені цілі – збагатити тематичні знання студентів з іноземної мови, допомогти пізнавати соціокультурний аспект життя, розвивати культуру спілкування тощо (детальніше тут).

  Середина лютого на гуманітарно-педагогічному факультеті ознаменувалася також відкритими заняттями в офлайн форматі викладачів кафедри культурології для зацікавлених студентів усіх спеціальностей нашого університету. 14 лютого 2023 року відбулося відкрите заняття Владислави Чайки з дисципліни «Культура сольного співу» на тему «Співацький діапазон та його розвиток». В університетській аудиторії лектор докладно і доступно подала теоретичний матеріал про загальний, робочий і розмовний діапазон, порівнюючи спів зі спортом, пояснила і показала на практиці вокальні техніки його збільшення, продемонструвала, як працює з ученицями-вокалістками. А вже за кілька днів, 17 лютого поточного року студентів та колег потішив своїм відкритим заняттям доцент кафедри культурології Віктор Кавун з дисципліни «Українська естрадна культура» на тему «Вокальна майстерність і шляхи її вдосконалення». Теоретичний матеріал і вправи чергувалися з історіями із багаторічної практики викладача, що принесло в заняття особливий колорит, показало вміння володіти аудиторією, бути переконливим і досягати ефекту (детальніше тут).
  21 лютого 2023 року відбулося відкрите лекційне заняття доцента кафедри фізичної культури Сави Бринзака з дисципліни «Основи спортивної підготовки» для студентів 3 курсу спеціальності «Фізичної культури і спорт» гуманітарно-педагогічного факультету.
  22 лютого 2023 року старший викладач кафедри романо-германських мов і перекладу Юлія Чернова провела відкрите заняття з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови (англійської) і переклад» на тему „Housing and Rooms” для студентів 1 курсу спеціальності 035 «Філологія». Під час заняття студенти опановували тематичну лексику, ділилися особистою позицією стосовно життя в місті та сільській місцевості, вдосконалювали перекладацькі навички (детальніше тут)

  23 лютого 2023 року відбулася відкрита онлайн-лекція доцента кафедри журналістики та мовної комунікації Тетяни Чумак з дисципліни «Сучасна українська література та літературно-художня критика» на тему «Поетичні генерації сімдесятників та вісімдесятників у літературному процесі України другої половини ХХ століття» для студентів 2 курсу спеціальності «Журналістика». Розглядалися питання щодо творчих орієнтирів літератури 80-х років та тодішні літературні угрупування. Діяльність лектора доповнили виступи студентів із власними презентаціями на тему постмодернізму та творчості популярних на той час поетів (детальніше тут).

  24 лютого 2023 року відбулося відкрите практичне заняття асистента кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Аліни Клаптюк з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» на тему „Soil preparation. Mulch” для студентів 1 курсу спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» факультету захисту рослин, біотехнологій та екології. Англійською мовою студенти обговорювали підготовку ґрунту та мульчування, аналізували переваги та недоліки агротехнічних засобів, вчилися виявляти власне ставлення через виявлення згоди-незгоди з аргументацією та укладання власних речень (детальніше тут).

  25 лютого 2023 року на відкрите заняття з дисципліни «Іноземна мова» запросила колег та для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 року навчання денної форми спеціальності 051 «Економіка» старший викладач кафедри англійської філології Ірина Розгон. Заняття на тему „Social Issues” охоплювало різні проблеми: економічні, політичні, соціальні тощо та пройшло в невимушеній атмосфері активної взаємодії викладача зі студентами, які представили власні міні-доповіді про соціальні проблеми та їхній зв'язок з економікою у вигляді презентацій.

  Надзвичайно плідним на відкриті лекції на гуманітарно-педагогічному факультеті виявився день 28 лютого 2023 року, адже відразу дев’ять викладачів провели свої відкриті зустрічі зі студентською аудиторією університету. Так, доцент кафедри міжнародних відносин та суспільних наук Олени Кропивко провела відкриту лекцію з дисципліни «Регіоналістика та етнодемографічні процеси в регіонах світу» на тему «Закономірності, принципи і фактори регіонального розвитку» для студентів 3 курсу спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Лектор разом зі студентами розглядали рівень економічного і соціального розвитку регіонів, аналізували відмінності елементів територіальної структури господарства, фактори формування регіонів та сучасні тренди економічного розвитку регіонів України в умовах глобалізації і міждержавної інтеграції.

  Цього ж дня відбулися два відкриті заняття старших викладачів кафедри соціальної роботи та реабілітації. Каріна Власенко провела заняття з дисципліни «Історія соціальної роботи та соціального виховання» на тему «Особливості соціальної допомоги та підтримки населення у XIV-XVIII ст. на українських землях» для студентів 1 курсу спеціальності «Соціальна робота», а Каріна Федченко ділилася знаннями з дисципліни «Соціальний супровід сім’ї» зі студентами 4 курсу цієї ж спеціальності. Під час обговорення лекційного матеріалу викладачі постійно активізували роботу студентів, набуті ними знання на попередніх заняттях з курсів, стимулюючи їх до логічних міркувань та аналізу нового матеріалу, що позитивно вплинуло на досягнення поставлених цілей (детальніше тут).

 

  Так само насиченим видався день 28 лютого на кафедрі педагогіки. Відкрите лекційне заняття асистента Ольги Сироєжко з дисципліни «Педагогічна майстерність та етика» на тему «Педагогічний артистизм» для магістрантів 1 року навчання спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки» ОП «Педагогіка вищої школи» проходило шляхом залучення студентів у розмірковуючий діалог та висловлювання власного бачення нового матеріалу. Студенти дуже активно брали участь в обговорюванні компонентів педагогічного артистизму, тим самим підтверджуючи любов та зацікавленість у виборі своєї майбутньої професії. Старший викладач кафедри педагогіки Оксана Гончарук провела відкрите заняття з дисципліни «Основи загальної та соціальної педагогіки» для студентів 1 курсу спеціальності 231 «Соціальна робота» гуманітарно-педагогічного факультету. Завідувач кафедри педагогіки, професор Руслан Сопівник провів відкриту лекцію з дисципліни «Лідерство та адміністрування» на тему «Теорії походження лідерства» для студентів 2 курсу спеціальності 015.37 «Професійна освіта» (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології), у ході якої жваво обговорювалися різні припущення щодо виникнення лідерства як явища, студенти активно дискутували з лектором та між собою.

  Відкрита лекція доцента кафедри психології Людмили Омельченко з дисципліни «Психологія спілкування» на тему «Чинники ефективного спілкування» для студентів 2 курсу спеціальності 053 «Психологія» відзначалася науковістю, систематизованістю викладу, єдністю форми та змісту, емоційністю. Виклад теми мав проблемний характер та передбачав діалог зі студентами, наукові факти ілюструвалися яскравими прикладами з їхнього комунікативного досвіду, професійної практичної діяльності, ситуацій спілкування відомих людей, науковців, а водночас був ґрунтовним і доступним для здобувачів.

  Також 28 лютого 2023 року відбулося відкрите лекційне заняття старшого викладача кафедри філософії та міжнародної комунікації Дмитра Чорноморденка з дисципліни «Філософія» для студентів 1 курсу спеціальності «Облік і оподаткування» економічного факультету. Своїм досвідом з дисципліни «Економіка спорту» ділився зі студентами 3 курсу спеціальності «Фізична культура та спорт» гуманітарно-педагогічного факультету завідувач кафедри фізичного виховання Микола Костенко.
  Що ж, висновок із такого роду педагогічної діяльності один: проведення відкритих занять мотивує і викладача, і студентів, покращує ефективність роботи, сприяє підвищенню відповідальності за результати.


Захуцька Оксана Володимирівна,
PhD: доктор гуманітарних наук у галузі мовознавства,
доцент кафедри іноземної філології і перекладу

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook