Кафедра хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка

Історія кафедри

   Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут розпочав свою роботу у 1920 році, на базі політехнічного інституту. Кафедра хірургії розпочала свою діяльність у 1923 році в складі трьох викладачів: завідувача кафедри Стелецького В.І., доцента Шевандіна К.М. та асистента Боровського В.В.
У 1930 році завідувачем кафедри було затверджено Туркевича К.І., а асистентом – Поваженка І.О. В 1937 році завідувачем кафедри хірургії призначається Поваженко І. О. У цей час на кафедрі працювали асистентами Бурденюк А. Ф., Кулик С.Й., Чубар В.К.
   Уже в той час, а також у повоєнні часи, кафедра хірургії, що була розташована в клінічному корпусі ветеринарного інституту по вулиці Васильківській, набула великого авторитету серед власників тварин міста Києва, і перш за все, биндюжників (власників коней). Це стало можливим завдяки невтомній і високопрофесійній допомозі у лікуванні травмованих тварин, яких на той час інтенсивно використовували, як гужовий транспорт на будівництві. А коли за доносом недоброзичливців І.О. Поваженка у 1938 році заарештували, як ворога народу, саме масова акція биндюжників сприяла звільненню його з-під арешту.
   У 1940 році через великий обсяг навчального матеріалу кафедру хірургії було розділено на дві кафедри: загальної та спеціальної хірургії, якою продовжував завідувати Поваженко І.О., та кафедру оперативної хірургії, яку очолив Чубар В.К.
У роки Другої світової війни професор Поваженко І.О., асистенти Бурденюк А.Ф., Кулик С.Й., ординатор Гребельник П.Г. перебували на фронті. Двоє останніх загинули.
   За героїзм, проявлений в роки війни, Поваженко І.О. нагороджений багатьма орденами та медалями, в т. ч. орденом Червоної Зірки, орденом Великої Вітчизняної війни 1-го та 2-го ступенів. Поваженку І.О. у 1943 році присвоєно звання «Заслужений діяч науки України». У повоєнні часи Іван Омелянович Поваженко продовжував завідувати кафедрою до 1977 р., а потім, до 1991 року, працював професором кафедри.
У перші післявоєнні роки на кафедрі загальної та спеціальної хірургії працювали асистентами Бурденюк А.Ф., Немировський М.З., Шепель О.П., Братюха С.І.

Професор Поваженко І.О. приймає іспит у студентів, 1982 рік

Група студентів з викладачами ветеринарного факультету, 1976 рік. Серед них: асистент Терес М.О., доцент Бородиня І.В., доцент Радчук Б.В., професор Поваженко І.О., асистент Борисевич В.Б., аспірант Сухонос В.П.


Практичне заняття з хірургії у 6 корпусі, 1978 рік

   На кафедрі оперативної хірургії працювали завідувач В.К. Чубар, асистент Б.В. Радчук. У 1951 році, після смерті професора Чубаря В.К., завідувачем кафедри був призначений Радчук Б.В. З 1956 до 1958 рр. посаду завідувача кафедри оперативної хірургії зайняв професор Максименко О.Ф.
   У 1958 році Київський ветеринарний інститут увійшов до складу Української сільськогосподарської академії, як ветеринарний факультет. Оскільки навчальний корпус ветеринарного інституту (нині третій навчальний корпус НУБіП Укрїни) під час Другої світової війни було сильно пошкоджено, навчання проводилось на базі клінік Інституту по вул. Васильківській (четвертий навчальний корпус НУБіП України), а дві кафедри: загальної та спеціальної і оперативної хірургії були об’єднані у одну, яку очолив професор Поваженко І. О.; у складі, доцентів: Братюхи С.І., Радчука Б.В., Бородині І.В., Дерев’янка П.С., асистентів: Аврамова К.К., Красильнікова І.М. Пізніше на кафедрі розпочали свою діяльність, в якості асистентів, В.Б. Борисевич (з 1966 р.), М.О. Терес (з 1969 р.), Г.М. Калиновський (з 1975 р.), В.П. Сухонос (з 1976 р.).
   Згодом Терес М.О. після тривалого відрядження (робота у Гвінеї в 1974–1977 рр. з надання допомоги в питаннях підготовки національних кадрів) протягом 1987–1992 рр. працював заступником декана ветеринарного факультету УСГА.
   У 1977 р. кафедру хірургії очолив доктор ветеринарних наук, професор Братюха С.І. – учасник Другої світової війни.
Одночасно він працює деканом ветеринарного факультету (1976–1980рр.). Під його керівництвом було виконано і захищено 5 кандидатських дисертацій. У 1980 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник вищої школи України».

Професор Братюха С.І., завідувач кафедри хірургії та декан ФВМ, 1980 рік
 

Професор Борисевич В.Б. та доцент Міщишин В.Т. проводять хірургічне втручання в операційній кафедри, 1992 рік

Професор Борисевич В.Б. під час проведення руменотомії зі студентами

Операцію проводять доцент Бородиня І.В., асистент Терес М.О., ветлікар Хосідман К.Д. в операційній кафедри хірургії, 6 навчальний корпус

   Продовжувачами кращих традицій кафедри стали професори Борисевич В.Б., Бурденюк А.Ф., Петренко О.Ф., Калиновський Г.М., Сухонос В.П., доценти Бородиня І.В., Терес М.О.
   На кафедрі закінчили аспірантуру, а потім стали відомими вченими в окремих галузях науки, академік НАН України Романенко В.Д., професор Роговський П.Я.
   Упродовж 1988–1999 рр. кафедру очолював професор Борисевич В.Б. У 1999 році завідуючим кафедри став професор Петренко О.Ф., який працював на цій посаді до 2012 року.
   З 2012 по 2015 рік завідував кафедрою хірургії ім. професора І.О. Поваженка доцент Дорощук В.О.
   Професор Сухонос В.П. був завідувачем кафедри з 2015 по 2016 рік.
   З 2016 року завідувачем кафедри хірургії ім. акад. І.О. Поваженка є доктор ветеринарних наук Малюк М.О., який очолює кафедру по цей час.

 

Колектив кафедри хірургії ім. акад. І.О. Поваженка, 2017 рік
Верхній ряд, зліва-направо: аспірант Акуленко В. В., к.вет.н., доцент Ткаченко С.М., к.вет.н., доцент Солонін П.К., асистент Тарнавський Д.В., к.вет.н., доцент Ткаченко В.В., к.вет.н., доцент Дорощук В.О., аспірант Білошицький Р.В.
Нижній ряд, зліва-направо: к.вет.н., доцент Куліда М.А., д.вет.н., професор Сухонос В.П., лікар-ординатор Петренко В.С., д.вет.н., професор Малюк М.О., старший лаборант Євтушенко Р.М.

   На кафедрі хірургії вели педагогічну та науково-дослідну роботу професори, доктори ветеринарних наук, Борисевич В.Б., Петренко О.Ф., Сухонос В.П., доценти, кандидати наук Бородиня І.В., Калиновський Г.М., Міщишин В.Т., Корж А.В., Ткаченко С.М., Солонін П.К., Дорощук В.О., Куліда М.А., Ткаченко В.В., Литвиненко Д.Ю., асистенти, кандидати наук: Чомко В.М., Кудрявченко О.В., Міластная А.Г., Смурна О.В., Петренко О.О., асистенти Тарнавский Д.В., Климчук В.В., Бездітний П.М.
   У різні роки професори, доценти, асистенти, аспіранти та студенти постіну увагу в лекційних аудиторіях, навчальних та наукових лабораторіях відчували та відчувають з боку незамінних помічників – це ординатори, лаборанти, весь навчально-допоміжний персонал: Хосідман К.Д., Касьянова Л.П., Власенко Л.Ф., Руденко Т.С., Улітіна В.Ф., Манько О.М., Сергієнко П.Г., Москалевський А.В., П’ятницька М.Г., Зубок О.П., Гендзілевська Н.Т., Мархонь З.К., Євтушенко Р.М., Петренко В.С. та інші.

   Кафедра фізіології, патофізіології та імунології тварин заснована у 1921 р. В різні роки завідувачами кафедри були: професори В. Ю. Чаговець, М. П. Вашетко. С. Ю. Ярослав, М. В. Єрмаков, Є. М. Федій, В. В. Науменко, А. Й. Мазуркевич, В. І. Карповський, доценти С. Д. Шестаков, П. П. Герасимович.
   У 2017 році до складу кафедри хірургії ім. акад. І.О.Поваженка увійшли дисципліни «Патофізіологія тварин» та «Ветеринарна імунологія» реорганізованої кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин, а кафедра змінила назву на «Кафедру хірургії і патофізіології ім. акад. І.О.Поваженка».

Колектив кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка, 2018 рік
Верхній ряд, зліва-направо: завідувач центру клітинних технологій Бокотько Р.Р., к.вет.н., доцент Ткаченко С.М., аспірант Білошицький Р.В., к.вет.н., доцент Данілов В.Б., аспірант Акуленко В.В., асистент Тарнавський Д.В., к.вет.н., доцент Дорощук В.О., к.вет.н., доцент Ткаченко В.В., аспірант Савчук Т.Л., аспірант Дем’янцева Ю.В., к.вет.н, доцент Харкевич Ю.О.
Нижній ряд, зліва-направо: лаборант Вересенко О.П., старший лаборант Дейнека Т.М., старший лаборант Євтушенко Р.М., д.вет.н., професор Сухонос В.П., д.вет.н., професор, завідувач кафедри Малюк М.О., д.вет.н., професор, чл.-кор. НААН Мазуркевич А.Й., к.вет.н., доцент Куліда М.А., лікар-ординатор Петренко В.С.

Колектив кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка, 2022 рік
Зліва направо: перший ряд: асист. Ю. Ю. Довбня, асист. Ю. В. Суртаєва, аспір. О. В. Дубровіна, аспір. Н. В. Стадник, д.вет.н., проф., академік НААН А. Й. Мазуркевич, ст. лаб. В. В. Василенко, зав. каф., д.вет.н., доц. М. О. Малюк, к.вет.н., доц. М. А. Куліда, лаб. О. П. Вересенко; другий ряд: к.вет.н., доц. В. В. Климчук, асист. А. І. Горкава, асист. В. В. Гончар, к.вет.н., доц. В. В. Ткаченко, асист. Д. В. Тарнавський, асист. Д. О. Коваленко, к.вет.н., доц. Т. Л. Савчук, к.вет.н., к.вет.н., доц. С. М. Ткаченко, ст. вик. Р. Р. Бокотько

   Кафедра фізіології сільськогосподарських тварин заснована при Київському ветеринарному інституті в 1921 році.Першим її завідувачем був відомий вчений з світовим іменем професор Василь Юрійович Чаговець (1873–1941 рр.). Працюючи в лабораторії І.П. Павлова, захистив дисертацію (1903 р.) на тему: «Нарис електричних явищ на живих тканинах з погляду найновіших фізико-хімічних теорій».  Запропонована ним перша теорія виникнення біопотенціалів від зміни концентрації іонів мала велике значення для подальшого розвитку досліджень в електрофізіології. Вивчаючи механізм подразнювальної дії електричного струму на живі тканини, В.Ю. Чаговець показав, що збудження їх відбувається внаслідок поляризації поверхневих мембран. Ця теорія в електрофізіології стала загальновизнаною. Вивчаючи природу біоелектричних явищ, за рік до закінчення Військово-медичної академії (у 1896 р.) обґрунтував основні принципи іонної теорії збудження. Послідовники: Черніговський В.Н., Булигін І.А., Правдич-Немінський В.В., М.В. Лейник.Професор Чаговець Василь Юрійович (1873-1941 рр.)

   Професор Вашетко Микола Памфілович  досліджував роль центральної нервової системи в регуляції обмінних процесів, вплив мікроелементів на тваринний організм, патологічні процеси в нирках, патології опорно-рухового апарату. Послідовники: Щорс М.О., Губенко П.М., Буйко П.М. Підготував 15 докторів наук і 20 кандидатів наук. Автор понад  50 наукових праць.  Заслужений діяч  наук УССР.

Професор Вашетко Микола Памфілович  (1880-1960 рр.)

   Помітний слід в історії кафедри залишив професор Ярослав Семен Юрійович (1988–1974), який очолював колектив кафедри 20 років (1930–1937 рр. та 1956–1969 рр). Професор С.Ю. Ярослав був визначним експериментатором. Майже на кожній лекції теоретичний матеріал підкріплювався цікавими дослідами на тваринах. Семен Юрійович вніс багато нового у фізіологію: провів цікаві досліди по оживленню ембріонів людини та тварини, вивченню травлення, лімфи, вітамінів та біострумів. Піддав себе самозараженню з метою установлення етіології невідомого захворювання ("НЗ") – стахіботріотоксикозу, за що був нагороджений орденом "Знак пошани". Автор більше 100 наукових праць, в тому монографії, чотирьох підручників та посібник з фізіології людини та тварини. Підготував 12 кандидатів наук, три з яких – В.В.Науменко, П.С.Лященко та Б.В.Олійник захистили докторські дисертації.

Професор Ярослав Семен Юрійович (1988 -1974 рр.)

   З 1937–1941, а також з 1943 по 1951 рр. завідував кафедрою талановитий педагог, доцент Семен Дмитрович Шестаков. Пізніше кафедру очолювали доцент П.П. Герасимович (1051–1952 рр.), професор М.В.Єрмаков (1952–1955 рр.), професор Є.М.Федій (1969–1981 рр.). Євген Максимович Федій  підготував 15 кандидатів наук, автор 4 учбових посібниів та підручників з фізіології сільськогосподарських тварин для студентів вищих учбових закладів. Основний напрям  наукової роботи – вивчення впливу клітковини на процеси травлення в шлунку та в кишках великої рогатої худоби.

   З 1981 по 1993 рік кафедрою завідував доктор біологічних наук, професор Володимир Васильович Науменко. Він перший установив вплив типу вищої нервової діяльності на продуктивність свиней, розробив методику визначення типів вищої нервової діяльності в свиней. Дослідив зв'язок типу вищої нервової діяльності з продуктивністю свиней, найбільш  глибоко вивчив вікові особливості умовних рефлексів у піддослідних тварин, розробив методику визначення типів нервової системи свиней у виробничих умовах, розробив новий метод вакцинації тварин проти інфекційних захворювань; був керівником розробки радіотелеметричної реєстрації роботи серця у свиней.  Науменко В.В. підготував 7 кандидатів наук. Його послідовники:  доктор сільськогосподарських наук, професор Трокоз В.О., кандидат ветеринарних наук, доцент Величко С.В.,  кандидат ветеринарних наук, доцент Кладницька Л.В., кандидат біологічних наук  Шубенко О.І., кандидат біологічних наук Зотько М.О., кандидат біологічних наук Айо О.Д., кандидат ветеринарних наук Денисенко А.Є., кандидат біологічних наук Рекрут В.Д. Науменко В.В. є автором  110 наукових праць, в тому числі навчальних видань  з фізіології  сільськогосподарських тварин (монографія, підручники, учбові посібники). Володимир Васильович Науменко брав участь у бойових діях під час другої світової війни від її початку на теренах Радянського Союзу до перемоги над фашистською Німеччиною, за що нагороджений 24 урядовими нагородами, орденами, медалями та почесними знаками.   

Професор Науменко Володимир Васильович  (1919-2008 рр.)

   У 1948 році асистентом кафедри був майбутній академік АН України Петро Григорович Богач.  З 1946 по 1970 рік  доцентом кафедри працювала Таїсія Геннадіївна Брезгунова. На кафедрі працювали доценти А.С. Дячинський, Деревянко І.Д., Демченко В.Ю., Ліхтер М.П. В різні періоди часу на кафедрі працювали старшими лаборантами та лаборантами: Г.М. Бучакчинська, В.С. Заїка, Л.В. Карпик, Г.Н. Крупко, І.Т. Савєльєва, Г.В. Свищова, Л.Я. Сегеда, Л.Я.Войновська, О.М. Харчук та інші.

   З 1993 по 2001 роки кафедру нормальної і патологічної фізіології очолював А.Й. Мазуркевич,   автор понад 400 друкованих праць, у тому числі 20 підручників, навчальних посібників та монографій, Державного стандарту вищої освіти з напряму „Ветеринарна медицина”, ряду рекомендацій науково-методичного та науково-практичного змісту. Має понад 40 патентів та авторських свідоцтв, є співавтором 3 нових лікарських препаратів, зареєстрованих в Україні. Підготовив 8 докторів та 17 кандидатів наук. Наукова діяльність проф. Мазуркевича А.Й.  в період з 1972 по 1993 рр. присвячена вивченню змін в організмі жуйних  за впливу продуктів трансформації сечовини та нітратів за фізіологічних умов та в умовах  гострої і хронічної інтоксикації організму. З 2006 р. А.Й. Мазуркевич проводить експериментальні дослідження з вивчення властивостей стовбурових клітин залежно від виду тварин, умов отримання, культивування, зберігання та застосування їх в клітинній терапії.  Мазуркевич А.Й. є головою Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів, членом координаційно-методичної ради НМЦ «Ветеринарна медицина», науково-методичної ради Державного департаменту ветеринарної медицини, Міжвідомчої комісії з біоетики та біобезпеки, правління Всеукраїнської асоціації спеціалістів ветеринарної медицини України, двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій (НУБіП України), ради заслужених вчених НУБіП України, науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин факультету ветеринарної медицини НУБіП України, експертної комісії НУБіП України з оцінки якості і безпечності пестицидів, редакційної ради збірника «Науковий вісник НУБіП України», серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва»; науковий консультант реферативного журналу  «Агропромисловий комплекс України» НААН. Тривалий час А.Й.  Мазуркевич був членом експертної ради ВАК України, членом експертної ради Комітету України з державних премій, міжгалузевої ради НАН України з питань аграрного сектору; членом науково-технічної ради Міністерства аграрної політики України, членом колегій Державного департаменту ветеринарної медицини при МінАП України та Управління ветеринарної медицини Київської міської держадміністрації, членом Надзвичайних протиепізоотичних комісій: при Кабінеті Міністрів України та при Київській міській держадміністрації, членом редакційної ради журналу «Ветеринарна медицина України», редколегії    наукового   збірника   «Вісник   аграрної  науки»,   міжвідомчих наукових збірників «Ветеринарна медицина», «Біологія тварин». Відзнаки: Заслужений діяч науки і техніки України, Подяка Кабінету Міністрів України, Почесна відзнака УААН, Почесна Грамота державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України, звання генерал-майора ветеринарної служби, Подяка Голови Київської міської державної адміністрації, дипломи в рейтингу держкомітету ветеринарної медицини України та асоціації спеціалістів ветеринарної медицини України «Символ професійності»: «За вклад в науку», «За підготовку фахівців ветеринарної медицини», Почесна грамота Академії наук вищої освіти України. Лауреат Міжнародної премії «Дружба», премії ім. С.Г .Гжицького, першої премії АН ВО України в номінації «Навчальний посібник» та третьої премії в номінації «Підручники». Отримав відзнаку Міжнародного біографічного інституту «Золота медаль для України», має медалі: «1500-річчя Києва» та «Ветеран праці», «Ветеран ветеринарної медицини України», «Святого Юрія Переможця» від Української православної церкви Київського патріархату.

Професор, член-кореспондент НААН України,  академік Академії наук вищої освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України Мазуркевич Анатолій Йосипович

   З 2001 по 2017 роки кафедру фізіології, патофізіології та імунології тварин очолював доктор ветеринарних наук, професор, лауреат премії ім. С.З. Ґжицького Карповський Валентин Іванович. Постійно займається науковою роботою – є керівником держбюджетних тематик: ”Дослідити участь окремих органів і систем організму тварин у формуванні адаптаційно–компенсаторних реакцій під впливом чинників довкілля”, ”Вивчити особливості нейро-ендокринної регуляції фізіологічних функцій організму продуктивних  тварин  за  умов  дії  антропогенних  чинників  довкілля”, “Вивчити центральні регуляторні механізми формування реактивності, резистентності та продуктивності сільськогосподарських тварин і розробити шляхи їх фізіологічної корекції”  і “Вивчити механізми регуляції фізіологічних функції та розробити методи їх корекції у свиней за умов промислового вирощування ”. Є автором 274 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 26 патентів, 14 монографій, 11 навчальних підручників та посібників з грифом Міністерства аграрної політики України та Міністерства освіти та науки України, підготовлені навчальні програми: Фізіологія сільськогосподарських тварин та Фізіологія тварин.  Органiзував роботу науково-дослідного центру з випробування ветеринарних препаратів і кормових добавок, проведення науково-виробничих конференцій, був відповідальним декількох випусків Наукового вісника НУБіП України. Є  членом спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій при Національного університету біоресурсів і природокористування України та Львівському Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Є членом Асоціації ветеринарних патологів України та президентом Асоціації фізіологів тварин вищих навчальних закладів та наукових установ аграрних профілю України, Нагороджений державними та відомчими нагородами.

Професор,  академік Академії наук вищої освіти України Карповський Валентин Іванович

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook