Підрозділ військової мобілізації та взаємодії із Збройними Силами України

Порядок отримання довідки Ф-20 студентами, аспірантами та працівниками

    Порядок отримання Довідки Ф-20 (відстрочка від призову на дійсну військову службу до Збройних Сил України на один навчальний рік) у підрозділі військової мобілізації та взаємодії із Збройними Силами України НУБіП України

   Довідка Ф-20 оформлюється студентам-призовникам та аспірантам тільки денної форми навчання, які перебувають на військовому обліку  одному із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки України та у підрозділі військової мобілізації та взаємодії із Збройними Силами України НУБіП України.

 Студентам і аспірантам, які не перебувають на військовому обліку в одному із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки України та у підрозділі військової мобілізації та взаємодії із Збройними Силами України НУБіП України,  Довідки Ф-20 не оформлюються.

 Для постановки на військовий облік у військово-мобілізаційному відділі студентам і аспірантам необхідно з сторінки підрозділі військової мобілізації та взаємодії із Збройними Силами України НУБіП України на сайті НУБіП України скачати натиснувши тут «Типова форма № П-2» «ОСОБОВАКАРТКА ПРАЦІВНИКА», і заповнити її, ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ТИПОВОЇ ФОРМИ №П-2 далі по тексту.

  Відскановану Типову форму П-2 «ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА», а також відскановане «Свідоцтво про приписку до призовної дільниці» надіслати на електронну адресу  [email protected]

    Файли, надіслані на інші електронні адреси не розглядаються!!!

 

   Заповнені не у відповідності із ЗРАЗКОМ ЗАПОВНЕННЯ ТИПОВОЇ ФОРМИ №П-2 або погано відскановані Форми П-2 або свідоцтва про приписку до призовної дільниці надіслані на адресу [email protected] для подальшої постановки на військовий облік та оформлення Довідки Ф-20

не розглядаються.

  

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ТИПОВОЇ ФОРМИ №П-2

 

 Типова форма № П-2

Найменування підприємства (установи, організації)

Код ЄДРПОУ_______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату та

Міністерства оборони України

 25.12.2009 № 495/656

 

Дата заповнення

Табельний номер

Індивідуальний ідентифікаційний номер

Стать (чоловіча, жіноча)

Вид роботи (основна, за сумісництвом)

 

___вересня 2022

 

0000000000

Чол.

студент

 

 

 
 
 
місце для фотокартки
 

 

 ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Прізвище               Українець              Ім’я             Богдан                   По батькові         Богданович

2. Дата народження "07" листопада   1981р._________

3. Громадянство   України ___________________________

4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища)

повна загальна середня (або інша в конкретному випадку до вступу в НУБіП України)___________________

 

Назва освітнього закладу

Диплом (свідоцтво), серія, номер

Рік закінчення

ВСП Ніжинський фаховий коледж НУБіП України

Диплом серіЇ АА № 959593

2018

або

 

 

Середня школа №61 м. Київ

 

2016

 

 

 

Спеціальність (професія) за дипломом (свідоцтвом)

Кваліфікація за дипломом (свідоцтвом)

Форма навчання

(денна, вечірня, заочна)

Обробка металів

Спеціаліст механік

денна

 

 

 

 

 

 

5. Післядипломна професійна підготовка:

навчання в       аспірантурі      ад’юнктурі      докторантурі (необхідне відмітити х)

 

Назва освітнього, наукового закладу

Диплом, номер, дата видачі

Рік закінчення

Науковий ступінь,

учене звання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Останнє місце роботи __________________________________посада (професія) _____________________________

7. Стаж роботи станом на "___"__________________20____р.      

Загальний ______днів _____ місяців ______років

що дає право на надбавку за вислугу років   ______ днів _____ місяців ______ років

8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність займаній посаді тощо) "___" ________________20___р. _______________________________________

9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид пенсійних виплат згідно з чинним законодавством)

__________________________________________________________________

10. Родинний стан неодружений (якщо одружений, то дані жінки; якщо є діти, то дані дітей)

 

Ступінь родинного зв’язку (склад сім'ї)

ПІБ

Рік народження

Батько

Українець Богдан Утимович

1964

Мати

Українець Антоніна Іванівна

1966

 

 

 

 

 

 

11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця, № будинку, квартири, номер контактного телефону, поштовий індекс) м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 45, кв.14; поштовий індекс:_________________

12. Місце проживання за державною реєстрацією: 21900, м. Київ, вул. І.Федороав, 45, кв.14_____________

___________________________________________

Паспорт: серія _____   № 000254126,   ким виданий   8026________

дата видачі 19 листопада 2017року__________________________

ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

Група обліку _________________________    

Придатність до військової служби ________________________

Категорія обліку   _____________________    

Назва РТЦК та СП за місцем реєстрації Голосіївський РТЦК та СП

Склад   ______________________________     

Назва РТЦК та СП за місцем фактичного проживання ____________________

Військове звання _____________________    

Військово-облікова спеціальність № ___________________       

Перебування на спеціальному обліку ___________________

 

ІІІ. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ)

Дата

Назва структурного підрозділу

Період навчання

Вид навчання

Форма навчання

Назва документа, що посвідчує професійну освіту, ким виданий

 

факультет

2022-2024

 

денна

 

 

       або        інститут

(для ІІІ

 

 

 

 

НУБіП України

скор.курсу)

 

 

 

 

 

2023-2027

 

 

 

 

 

(для І курсу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ

Дата

Назва структурного підрозділу (код)

Професія, посада

Розряд (оклад)

Підстава,

наказ №

Підпис працівника

назва

код за КП*

 

Факультет або

студент

 

…….. курс

 

 

 

інститут

 

 

 

 

 

 

НУБіП України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Відповідно до Класифікатора професій ДК 003-2005, затвердженого наказом Держстандарту України від 26.12.2005 №375, з урахуванням позначки кваліфікаційного рівня (6 знаків, наприклад, код професії "муляр" – 7122.2).

V. ВІДПУСТКИ

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава,

наказ №

початку відпустки

закінчення відпустки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові відомості Номер особистого мобільного телефону студента_____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

Дата і причина звільнення (підстава) ____________________________________________________________________

Працівник кадрової служби старший інспектор підрозділу військової мобілізації та взаємодії із ЗСУ    ________________

            (посада)                                (підпис)                        (ПІБ)                                                                                      .. 

 

Підписпрацівника (студента) ________________________ 

"______" _______________ 2022р.

                                                                                                                                                                           (дата)

 

 

Заповненню підлягають всі пункти, які у зразку заповнені голубим або зеленим кольором. У розділі І «Загальні відомості», при заповненні пунктів 11 та 12: якщо місце державної реєстрації співпадає з місцем фактичного проживання, необхідно заповнити лише пункт 12.

 

На кожного студента чи аспіранта після обробки отриманих файлів оформлюється  ОБЛІКОВА СПРАВА в паперовому вигляді з подальшим внесенням даних справи в електронну базу даних ВМВ та оформленням Довідки Ф-20 на адресу ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ, в якому студент чи аспірант перебувають на військовому обліку.

Студенти та аспіранти, які перебували на військовому обліку в ТЦК та СП які зараз знаходяться на тимчасово окупованій території України, повинні стати на військовий облік в ТЦК та СП за місцем фактичного мешкання на підконтрольній території України та надіслати скан приписного свідоцтва з відміткою про взяття на облік в новому ТЦК та СП на електронну адресу [email protected], після чого їм буде виготовлена та надіслана до нового місця військового обліку Довідка Ф-20 .

Довідки Ф-20 отримується студентом та аспірантом особисто і пердається особисто в ТЦК та СП в яких призовник перебуває на військовому обліку згідно відмітки про взяття на облік в Посвідчені про приписку до призовної дільниці.

Всі матеріали щодо оформлення та відправки Довідок Ф-20 до військкоматів на кожного студента (аспіранта)-призовника можна побачити на сайті НУБіП України (Схема набору сторінки підрозділу ВМ та взаємодії із ЗСУ на сайті НУБіП України: Головна\підрозділи університету\інші підрозділи\ підрозділ військової мобілізації та взаємодії із ЗСУ.

 
 

 

 Для замовлення довідки за формою 20 заповніть анкету за посиланням: 

Для співробітників:

 docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMihwO0Zv2fE8l7lrb_x0UjkeLQAivbl6Vy8xVp0iOb61wRQ/viewform

Для студентів: 

forms.gle/AXF18z3gWxhA8AFG9

 

Отримати паперову довідку за формою 20 можна щоп'ятниці з 9-30 по 16-15 в кабінеті 210 для студентів, а в кабінеті 213 для наково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів навчального корпусу 17 (провулок Сільськогосподарський 4). При собі мати оригінали паспорта чи ID картки та військово-облікового документа

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook