Підрозділ військової мобілізації та взаємодії із Збройними Силами України

Загальні відомості

 Метою діяльності  підрозділу військової мобілізації та взаємодії із ЗСУ є організація і виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням, реалізація державної політики у сфері цивільного захисту.

     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Підрозділ військової мобілізації та взаємодії із ЗСУ (далі – ПВМ та В із ЗСУ) є структурним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України. Був утворений у кінці 2014 року на підставі рішення Вченої ради НУБіП України, у зв’язку з одержанням університетом мобілізаційного завдання.

Підрозділ військової мобілізації та взаємодії із ЗСУ у своїй роботі керується:
Конституцією України;
Законами України:
«Про оборону України»;
«Про військовий обов’язок і військову службу»;
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
     Головною метою підрозділу військової мобілізації та взаємодії із ЗСУ є:
 - ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних, який передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов’язаних за місцем роботи або навчання;
 - ведення обліку військовозобов’язаних і призовників з-поміж працівників, здійснюючи заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надавати звітність із цих питань відповідним органам державної влади.

 Підрозділ ВМ та взаємодії із ЗСУ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади ректором університету.

 Начальник підрозділу ВМ та взаємодії із ЗСУ підпорядковується безпосередньо ректору університету. 

     ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА - Підрозділу ВМ та взаємодії із ЗСУ

     Організаційна структура підрозділу передбачає:

     Два сектора:

Скетор по роботі з призивниками та

сектор по роботі з військовозобов’язаними.

Очолює підрозділ начальник.

Два старших інспектори сектору по роботі з призивниками та старший інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних.

     Всього – три особи.

    Основні напрямки діяльності:

    - Виконання в університеті законодавчих та нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

    - Інформаційне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації.

    - Планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

    - Планування основних заходів щодо управління навчальним закладом у особливий період.

    - Виконання заходів з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку.

    - Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту.

    - Планування і здійснення підготовки працівників і студентів з питань цивільного захисту.

     ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПІДРОЗДІЛУ ВМ та взаємодії із ЗСУ

  Організація та проведення мобілізаційних заходів, мобілізаційної підготовки в університеті у мирний час та особливий період.

  Ведення кількісного та персонального обліку військовозобов’язаних та призовників, бронювання військовозобов’язаних, які працюють або навчаються в університеті.     

  Здійснення контролю за виконанням військовозобов’язаними законів України: «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про оборону України», «Про вищу освіту», інших нормативно – правових актів з питань військового обліку.

 ВЗАЄМОДІЯ З ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ МІСТА

 ПВМ та В із ЗСУ взаємодіє з проректорами, директоратами, деканатами, кафедрами, керівниками структурних підрозділів університету, органами місцевого воєнного управління, установами, організаціями міста з питань військової мобілізації і ведення військового обліку.

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook