Кафедра статистики та економічного аналізу

Наукова робота

Для посилення наукової активності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD), науково-педагогічних працівників кафедри, виконуються прикладні дослідження і розробки за ініціативною темою науково-дослідної роботи «Розробити інформаційно-аналітичну систему управління результативністю діяльності підприємств» (04.2024-12.2028 р.р.) (номер державної реєстрації 0124U002537), керівник д.е.н., проф., професор кафедри статистики  та економічного аналізу І.Д. Лазаришина.

Науково-педагогічний колектив кафедри статистики та економічного аналізу результативно виконував дослідження з ініціативних науково-дослідних тем:

«Формування аналітико-прогностичної системи управління стратегічним розвитком підприємств аграрної сфери» (номер державної реєстрації 0116U008082), керівник д.е.н., проф., професор кафедри статистики  та економічного аналізу В.К. Савчук;     

«Розробити систему управління відтворенням біологічних ресурсів України: економічний вимір, оцінка, прогноз» (номер державної реєстрації 0111U008871), керівник д.е.н., проф., професор кафедри статистики  та економічного аналізу В.К. Савчук. 

За результатами наукових досліджень 2020–2023 років науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано 9 колективних монографій, 13 наукових статтей у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus, 20 статтей – у Web of Science, 25 статтей -  у фахових наукових виданнях МОН України в галузі економічних наук, 77 статтей – у інших міжнародних наукометричних базах.

На базі кафедри статистики та економічного аналізу проведено:

 

- Міжнародну науково-практичну конференцію «Фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення післявоєнного  відновлення  економіки України», присвячену 50-річчю кафедри статистики та економічного аналізу, 30-річчю кафедри фінансів та 25-річчю  кафедри банківської справи та страхування Національного університету біоресурсів і природокористування України , 5-6 жовтня 2023 р.

 

  
 

 

-         ІV Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Стратегія інноваційного розвитку аграрних формувань України: аналітико-прогнозний аспект», 5-6 жовтня 2022 р. (Збірник конференції)

-         ІІІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Стратегія інноваційного розвитку аграрних формувань України: аналітико-прогнозний аспект», 8 вересня 2020 р.;

 

-         ІІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Аналітико-прогностичне моделювання стратегії соціально-економічного розвитку підприємств аграрної сфери», присвячену 45-річчю кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України, 17-20 вересня 2018 року;

-         Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Соціально-екологічна відповідальність бізнесу: облікове відображення та аналітично-прогнозна оцінка», присвячену 65-річчю економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, 16 червня 2016 року. (https://nubip.edu.ua/node/23191).

Науковці кафедри приймають участь у міжнародних наукових проєктах, зокрема науково-практичному міжнародному проєкті «Розвиток молочної галузі України» (Ukraine Dairy Supply Chain Development), що реалізується Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) (2018-2023 р.р.) В рамках даного проєкту к.е.н., доц. А.М. Шиш здійснює впровадження напрацювань та створеної бази знань у вигляді Референтної моделі молочної ферми, що відбувається через Асоціацію виробників молока (м. Умань).

На кафедрі статистики та економічного аналізу здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD):

Вакулик Дарина Андріївна (ОНП «Облік і оподаткування») «Управлінський облік та аналіз податкових розрахунків в умовах цифровізації» (науковий керівник д.е.н., проф., професор кафедри статистики та економічного аналізу І.Д. Лазаришина);

Случак Віталій Олегович (ОНП «Облік і оподаткування») «Аналіз та аудит витрат в умовах функціонування хмарних технологій» (науковий керівник д.е.н., проф., професор кафедри статистики та економічного аналізу І.Д. Лазаришина);

Січкар Іван Олександрович (ОНП «Облік і оподаткування») «Облік і аналіз в управлінні товарними запасами» (науковий керівник д.е.н., проф., професор кафедри статистики та економічного аналізу І.Д. Лазаришина);

Бойченко Владислав Тимурович (ОНП «Облік і оподаткування») «Обліково-аналітичне забезпечення управління віртуальними активами» (науковий керівник д.е.н., проф., професор кафедри статистики та економічного аналізу В.К. Савчук);

Собченко Михайло Олександрович (ОНП «Облік і оподаткування») «Аналітико-прогнозне забезпечення управління фінансуванням розвитку сільськогосподарських підприємств» (науковий керівник д.е.н., проф., професор кафедри статистики та економічного аналізу В.К. Савчук);

Лазаріді Максим Миколайович (ОНП «Облік і оподаткування») «Аналітичне забезпечення управління фінансовими ресурсами підприємств аграрного сектору» (науковий керівник к.е.н., доц., доцент кафедри статистики та економічного аналізу Л.Р. Воляк);

Коваль Владислав Ігорович «Економічна ефективність інформаційної системи управління підприємствами» (ОНП «Економіка підприємств та галузей національного господарства») (науковий керівник к.е.н., доц., завідувач кафедри статистики та економічного аналізу А.О. Музиченко).

Науково-педагогічний колектив кафедри створює умови для активізації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти, їх творчого зростання, проводить Всеукраїнські студентські олімпіади з дисциплін «Аналіз господарської діяльності», «Статистика», Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.

Кафедра приділяє велику увагу залученню здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти до наукових досліджень. На кафедрі функціонують наукові студентські гуртки:

«Бізнес аналітика», керівник д.е.н., проф. І.Д. Лазаришина. Web-сторінка гуртка: https://nubip.edu.ua/node/65541.

«Цифрова статистика», керівник к.е.н., доц. А.В. Чухліб. Web-сторінка гуртка: https://nubip.edu.ua/node/25332.

Учасники студентських наукових гуртків активно представляють результати науково-дослідної роботи на всеукраїнських та міжнародних наукових заходах.

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook