ННЛ «Центр клітинних технологій у ветеринарній медицині» готовий до нових викликів

5 липня 2022 року
ФВМ НУБіП України
   В п’ятницю, 01 липня 2022 року, проректор НУБП України з наукової роботи та інноваційної діяльності Вадим Кондратюк відвідав навчально-наукову лабораторію «Центр клітинних технологій у ветеринарній медицині» (далі Центр) – науковий підрозділ кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка на факультеті ветеринарної медицини.

   Центр, який був створений наказом ректора НУБіП України у 2016 році, довів свою актуальність та ефективність. За порівняно короткий проміжок часу невеличкий колектив дослідників Центру успішно виконував всі завдання Державного замовлення за фінансової підтримки МОН України. Результати проведених досліджень опубліковані у більше 140 наукових працях у вітчизняних та зарубіжних виданнях з високим індексом цитування. Серед них монографії, науково-практичні рекомендації, навчальні посібники, статті, протоколи отримання МСК та лікування коней. За результатами цих досліджень захищено 3 докторські та 9 кандидатських дисертацій. Результати досліджень неодноразово доповідались на міжнародних наукових конференціях, науково-практичних семінарах і круглих столах, захищені більше 20 патентами. Для підготовки магістрів та докторів філософії за науковим напрямом «Клітинні технології у ветеринарній медицині» розроблений перший і єдиний в Україні комплекс навчальних матеріалів, за якими підготовлено та захищено 7 магістерських дипломів; також підготовлено програму курсів підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медицини у сфері застосування стовбурових клітин та продуктів клітинних технологій у ветеринарній регенеративній терапії. Крім того, на базі Центру проводиться підготовка студентських наукових робіт гуртківцями кафедри.

  

   Та на заваді успішному впровадженню результатів досліджень у клінічну практику в останні 2 роки стали негаразди із фінансуванням досліджень. Призупинилися основні дослідження, які виконуються за вимогами, орієнтованими на міжнародні стандарти. З великими труднощами аспірантам вдається виконати заплановані експерименти, оскільки вони як в гуманній, так і у ветеринарній медицині, потребують суттєвих фінансових витрат на обладнання, реактиви, матеріали.
   Керівництво Університету, дбаючи про підтримку досліджень на проривних наукових напрямках, намагається підтримати цей перспективний науковий напрям, аби завершити вирішення важливих для цього завдань, передбачені «Концепцією наукового супроводу розвитку клітинних технологій у ветеринарній медицині», розробленою авторським колективом кафедри, розглянутою та схваленою зборами Відділення ветеринарної медицини НААН України (2017).

 

   Тому науковий керівник Центру академік НААН А.Й. Мазуркевич чекав від цієї зустрічі із проректором на території Центру певних позитивних зрушень.
   Зустріч розпочалась із ознайомлення із матеріально-технічним оснащенням наукової лабораторії. Прискіпливий та допитливий, уважний і доброзичливий, Вадим Кондратюк цікавився вартістю кожного реактиву, умовами зберігання біологічного матеріалу в кріобанку, режимом роботи в боксах, станом забезпечення роботи СО2–інкубаторів, використання в дослідженнях спеціальних мікроскопів, вмістом холодильників для зберігання реактивів, веденням журналів досліджень, умовами дотримання принципів асептики та антисептики в роботі з біологічним матеріалом, наявністю відповідних нормативних документів, і зокрема дозволів локальної комісії з біоетики на проведення досліджень. Серед багатьох інших запитань не обійшли увагою і питання формування наукової школи, кількість учнів та їх роль в діяльності Центру.

 

   Анатолій Йосипович проінформував проректора, що Центр до цього часу залишається першим і єдиним осередком з вивчення стовбурових клітин у вітчизняній ветеринарній медицині та потребує державної підтримки, оскільки обладнання і реактиви, які використовуються у культивуванні стовбурових клітин є досить дорогими. Використання засобів клітинних технологій, а це – стовбурові клітини, їх продукти, отримані із тканин, в тому числі і крові, - дозволяє успішно виліковувати хворих тварин навіть з хворобами, які вважаються невиліковними традиційними методами. Основними пацієнтами для цього лікування являються високо цінні тварини – племінні, службові, спортивні.
   В перспективі передбачено розширення досліджень за участю тваринників та медиків у вирішенні проблеми забезпечення медичної трансплантології альтернативним донорським трансплантатом тваринного походження, але з геномом людини.
   Вадим Кондратюк відвідав також навчальні аудиторії, де проводяться заняття з дисципліни «Патофізіологія тварин» і «Ветеринарна імунологія» для здобувачів вищої освіти, студентів аспірантури, для роботи наукових студентських гуртків. Зокрема, він ознайомився із відеокомплексом для дистанційного навчання студентів та використання в лабораторних умовах альтернативних методів навчання в патофізіології та імунології.

   В процесі зустрічі розглянуто також питання ролі локальної комісії з біоетики для забезпечення в Університеті вимог до етичних проблем використання тварин в експериментах з науковою чи навчальною метою.
   Маємо надію на те, що результати цієї зустрічі допоможуть успішно подолати всі підводні перепони в питаннях фінансування проекту, результати виконання якого прискорять впровадження у ветеринарну клінічну практику найсучаснішого високоефективного та безпечного методу лікування тварин.

Слава Україні!

Тарас Савчук,
заступник декана ФВМ,
старший викладач кафедри хірургії і
патофізіології імені академіка І.О.Поваженка
 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook