Увага! Внесено зміни і доповнення до «Положення про підготовку магістрів у НУБіП України»

23 березня 2022 року

З метою підвищення якості підготовки здобувачів освітнього ступеня «Магістр» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України Вчена рада університету затвердила зміни і доповнення, що внесені до «Положення про підготовку магістрів у НУБіП України» (протокол № 6 від 23 лютого 2022 р.).

Зміни та доповнення внесені та затверджені з метою узгодження із нормами оновлених Положення про організацію освітнього процесу (затвердженого Вченою радою від 27.10.2021, протокол № 3), Положення про підготовку і захист магістерської кваліфікаційної роботи (затвердженого Вченою радою від 23.06.2021, протокол № 11), Правил прийому на навчання до НУБіП України в 2022 році (затверджених  28.12.2021 р.) зокрема, в частині:

  1. Зазначення тривалості навчання здобувачів ступеня «Магістр» за освітньо-професійною програмою: термін  із  1,5 року поправлено на 1 рік і 4 місяці, за  освітньо-науковою  із  2 річного  поправлено на 1 рік  10 місяців (п.1.10 розділу  1. «Загальні положення»);
  2. Співвідношення аудиторного навчання та самостійної роботи студента змінено із «1/3 до 2/3» на «1/4 до 3/4» (п.2.9 розділу  2. «Освітній процес, зміст освіти та форми організації освітнього процесу студентів магістратури»);
  3. Структури екзаменаційного білета та його перевірки (п.2.29 розділу  2), зарахування результатів неформальної освіти (пп.2.38-2.40 розділу  2);
  4. Формулювання визначень загальних положень приведено  у  відповідність із визначеннями вказаними в новій редакції Закону про вищу освіту, зокрема «Магістр», «Освітня програма», «Форма здобуття вищої освіти» (на заміну «форми навчання»);
  5. Доповнено 2-й розділ Положення нормами, які описують порядок формування та вибору студентами вибіркових дисциплін ( п.п.2.3-2.6);
  6. Уточнено порядок присудження освітнього ступеня «Магістр» на виконання вимог стандартів вищої освіти (п.1.26 розділу 1);
  7. 4-й розділ доповнено нормами, затвердженими Правилами прийому на 2022 рік щодо порядку прийому абітурієнтів за окремими програмами шести галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини» на основі складання Єдиного фахового вступного випробування та Єдиного вступного іспиту.   

З повним текстом «Положення про підготовку магістрів у НУБіП України» з внесеними змінами і доповненнями можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці університету у рубриці «Освітня діяльність», розділі «Положення» п. 24.

Ярослав Рудик,
начальник навчального відділу
Олена Колеснікова,
заступник начальника навчального відділу
з магістерських програм

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook