Факультет конструювання та дизайну

Навчальна робота

На факультеті готують фахівців ОС "Бакалавр" зіспеціальності "Галузеве машинобудування" та «Будівництво та     цивільна  інженерія»,а також ОС "Магістр" за спеціалізаціями "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва", "Обладнання лісового комплексу" та «Промислове та цивільне будівництво». Після закінчення навчання випускникам ОС "Бакалавр" присвоюється кваліфікація – бакалавр з машинобудування та бакалавр з будівництва. Випускник-магістр отримує повну вищу освіту та кваліфікації: інженер-конструктор зі спеціалізації «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», інженер-механік ‑ «Обладнання лісового комплексу» та інженер-будівельник – «Промислове та цивільне будівництво».

 

ОС "Бакалавр"

ОС "Магістр"

Спеціальність

133 "Галузеве машинобудування"

Спеціалізації

"Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва"

"Обладнання лісового комплексу"

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

«Промислове та цивільне будівництво»

Термін навчання

Термін навчання

Денна форма

3 роки 10 місяців

Денна форма

1 рік 5 місяців

Заочна форма

4 роки 6 місяців

Заочна форма

1 рік 9 місяців

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти для вступу

 

Спеціальність

Конкурсні предмети

1

2 (профільний)

3

Галузеве машинобудування

Українська мова та література

Математика

Фізика,

іноземна мова

Будівництвота цивільна інженерія

Фізика,

іноземна мова

На факультеті навчається біля 600 студентів за денною та заочною формами навчання освітніхступенів «Бакалавр» і «Магістр». З 2008 р. факультетом розпочато підготовку магістрів за дослідницьким та виробничим спрямуваннями. На даний момент по спеціалізації "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" діють магістерські програми: «Конструювання, дизайн та випробування машин сільськогосподарського виробництва», «Мехатронні системи машин сільськогосподарського виробництва». Зі спеціалізації «Обладнання лісового комплексу» діє магістерська програма «Конструювання, дизайн та випробування обладнання лісового комплексу».

 

У відповідності до ліцензій Міністерства освіти і науки України

 

 

Спеціальності/ спеціалізації

Ліцензований обсяг (осіб)

Державне замовлення (осіб)

денна

заочна

денна

заочна

ОС «Бакалавр»

Галузеве машинобудування

170

120

60

15

Будівництво та цивільна інженерія

50

50

30

-

ОС «Магістр»

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

50

50

20

10

Обладнання лісового комплексу

50

-

20

-

Промислове та цивільне будівництво

25

-

10

-

    Однією з вимог сьогоднішнього роботодавця на ринку праці є знання іноземної мови. Тому з метою підвищення рівня підготовки сучасного фахівця на факультеті ряд дисциплін викладаються англійською мовою.
    Дисципліни «Матеріалознавство» та «Технологія конструкційних матеріалів» викладаються доктором технічних наук, професором Афтанділянцом Євгенієм Григоровичем англійською мовою з 2015 року.
    Для більш швидкого засвоєння англомовної термінології, що характерна для цих дисциплін, було видано двомовний навчальний посібник «Технологія конструкційних матеріалів» («Construction materials engineering») у 2016 році українською мовою, а в 2017 році англійською мовою (автори Афтанділянц Є.Г., Зазимко О.В., Лопатько К.Г., Іванова О.В.).

Наявність двомовного посібнику дало можливість виконувати перевірку знань студентів шляхом надання їм тем презентацій з посібнику, які студенти самостійно підготовляли, доповідали та обговорювали на заняттях англійською мовою. 
    При підготовки до іспиту з дисциплін студенти факультету виконали презентації англійською мовою, що були присвячені фізико-технологічним основам деформації металів, спеціальним способам литва, напруженням, деформації, дефектам і контролю якості зварних швів, методам отримання металевих порошків, спеціальним методам зварювання.
Декілька студентів не обмежились матеріалом наведеним у двомовному навчальному посібнику «Технологія конструкційних матеріалів» («Construction materials engineering»), а самостійно знайшли в інтернеті та додали в свої презентації цікаву інформацію, що не була наведена в посібнику.
Фахівець отримує глибокі знання з конструювання, інжинірингу, випробування машин сільськогосподарського виробництва та обладнання лісового комплексу, що базуються на теорії технічних систем, чіткого розуміння етапів системної оцінки та методів випробування сільськогосподарських і лісогосподарських машин згідно галузевих, національних та міжнародних стандартів. Реалізується інжиніринг машин через формування, структуризацію і розв’язок оптимізаційних задач аналізу і синтезу.
 

Зміцнення матеріально-технічної бази

 Одним з напрямків підготовки таких кадрів є підготовка магістрів з розрахунку, проектування і конструювання машин та обладнання сільськогосподарського виробництва. Підготовка магістрів-конструкторів базується на високому рівні підготовки фундаментальних та загально-технічних дисциплін, а також знань перспектив розвитку конструкцій сільськогосподарських машин та обладнання лісового комплексу певного призначення. 

 
Випуск магістрів
 
Навчальний процес на факультеті базується на кафедрах. На сьогодні факультет об’єднує 6 кафедр: конструювання машин і обладнання; механіки; технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства; нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну; надійності техніки; будівництва.

 
 

 
       Забезпечення навчальною та науковою літературою студентів і викладачів здійснює бібліотека НУБіП України. Одна з філій бібліотеки з читальним залом на 90 посадочних місць знаходиться в корпусі № 11 де розміщений факультет. Сьогодні фонд бібліотеки складає 45490 примірників 2372 найменувань та ін.
 
 
 
БібліотекаЧитальна зала бібліотеки

       Упродовж навчального процесу студенти факультету підвищують кваліфікацію завдяки участі у семінарах «Сучасні технології в рослинництві», який проводиться спільно з Університетом Хойєнхайм (Інститут зернових культур (Штутгарт, Німеччина)), Німецьким аграрним центром в Україні НімАЦ.

 

Стажування студентів факультету в компанії Джон Дір

     З метою ознайомлення з новинками пропозицій сучасної сільськогосподарської техніки та технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва, будівельної техніки і технологійстуденти факультету є постійними відвідувачами Міжнародних виставок, таких як: «Агро», «Зернові технології», «Агрофорум», «ІтерАГРО», «Високі технології»,«Intertechxpo», «Проектування, будівництво, ремонт»та ін.

 

 Участь студентів і викладачів факультету у міжнародній виставці «АгроЕкспо» з власними розробками

 

Також елементом підготовки висококваліфікованих кадрів є відвідування сучасних підприємств сільськогосподарського машинобудування України. Таким підприємством являється ПАТ «Elvorti» (м. Кропивницький), на якому студенти факультету мають можливість проходити й виробничі практики з перспективою майбутньогопрацевлаштування.На цьому підприємстві є можливість ознайомитись з роботою конструкторського бюро, етапами створення нових розробок, використання програмного забезпечення, а також про порядок розроблення технічної документації, що вкрай потрібно для майбутнього інженера-конструктора.

 

  Ознайомлення з продукцією, що виробляє підприємство

Сучасна автоматизована лінія
фарбування деталей
Конструкторське буро

 

 Зустріч з керівництвом підприємства

Приїзд та відїзд делегації

    Даний захід дає змогу під іншим кутом поглянути на власний доробок та опанувати навички доповідача, які їм знадобляться не тільки під час основного захисту магістерських робіт, а й у майбутній професійній діяльності.
      У 2014 року на базі факультетів конструювання та дизайну і механіко-технологічного було відкрито «Виставку новітньої сільськогосподарської техніки» у внутрішньому периметрі навчального корпусу №11. До поважних гостей, викладачів і студентів звернувся ректор університету Ніколаєнко С.М.: нова техніка, актуальні знання, сучасні підходи до навчання майбутніх інженерів – це те, що нам сьогодні конче необхідно. З вітальним словом виступили генеральний директор компанії «JohnDeere – Ukraine» Ігор Кутовий, генеральний директор компанії «Амако» Роман Осадчий, комерційний директор компанії «Versatile» Олексій Колотурський та заступник директора ННЦ «ІМЕСГ» Валентин Мироненко.

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook