Засідання проектної групи ОП "Селекція і генетика сільськогосподарських культур"

23 лютого 2022, 17:32
   Кафедра генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського за участі деканату провели засідання проектної групи ОП "Селекція і генетика сільськогосподарських культур". Головою проектної групи є декан факультету Оксана Тонха.
   Проектна група проаналізувала стратегічний план розвитку аграрного сектору України, відгуки та пропозиції роботодавців, випускників про виробничу доцільність дисциплін для аграрної сфери, тощо. Сформували переліки вибіркових блоків, які подають на розгляд і затвердження Вченої ради факультету, МР університету, ВР університету. Після затвердження проектна група забезпечить ознайомлення студентів 1 року навчання магістратури із вибірковими блоками до 10.11. поточного року.
   На зібрані було обговорено, що проектна група регламентує терміни оновлення ОП, НП і ОК. Освітня програма розробляється на весь нормативний термін навчання робочими групами, до складу яких входять гарант, декан факультету або його заступник, завідувачі та провідні фахівці випускових кафедр. Розроблений навчальний план розглядається на засіданні випускової кафедри, вченій раді факультету і затверджується ректором університету. Щорічно розробляються робочі програми ОК за формою встановленого зразка на основі НП і ОП провідними НПП університету до початку нового навчального року (семестру), розглядаються на засіданнях кафедр, відповідальних за її розроблення (протокол №9 від 03.06.2020р., протокол №8 від 01.06.2021р.), методичній раді факультету (протокол №6 від 22.06.2020) та Вченій раді факультету (№9 від 23.06.2020; № 5 від 18.06.2021)., затверджуються деканом, розміщуються на сайтах кафедр nubip.edu.ua/node/4316/24.
   Гарант програми Олександр Макарчук зауважив, що обсяг дисциплін за вибором студента (ВБ) складає не менше 25 % ЄКТС від загального обсягу навчального навантаження ОП. Вибіркові блоки поділяються на дисципліни за вибором студента за уподобаннями, що обираються із загального університетського переліку, і дисципліни за вибором за спеціальністю. Проектна група в складі співробітників кафедри вже підготували Вибіркові блоки і обговорили їх хзміст. 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook