Про систему підготовки магістрів за освітньою програмою «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»

7 грудня 2018 року
     27 листопада була заслухана та обговорена інформація завідувача кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського Віталія Жемойда на ректораті щодо питання «Про систему підготовки магістрів за освітньою програмою «Селекція і генетика сільськогосподарських культур».
     Рішення ректорату обговорили на засіданні кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського за участю декана агробіологічного факультету Оксани Тонхи.
     Підготовка фахівців за спеціальністю 201 «Агрономія» освітньої програми «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» проводиться відповідно до закону України «Про вищу освіту» та програми «Голосіївська ініціатива-2020». Науково-педагогічний колектив випускової кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського динамічно розвивається, поповнюється молодими перспективними кадрами і налічує 2 доктори с.-г. наук і 7 кандидатів с.-г. та біол. наук. Деканат та колектив кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського провів активну роботу зі створення, комплектування та оптимізації навчально-наукових лабораторій, оновлення кадрів. Ліцензійний набір на освітню програму «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» складає 20 осіб, а державне замовлення -10. Створені умови для підсилення лабораторних і практичних досліджень: навчальна лабораторія з селекції і насінництва (навч. корпус №4, ауд. 61); навчально-науковий центр «Сучасні методи створення та ідентифікації сортів рослин» на базі Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків НААНУ та навчальна лабораторія «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» на базі Українського інституту експертизи сортів рослин.
  
     Продовжуються традиції наукової школи з селекції і насінництва польових культур (М. О. Зеленського). За 2016-2018 рр. посилено підготовку кадрів вищої кваліфікації, що відобразилось у захисті 2 кандидатських дисертацій (науковий керівник доц. Жемойда В.Л.) та підготовці 4 -х аспірантів.
     Для популяризації освітньої програми і відбору талановитої молоді кафедрою вже 15 років спільно з НЕНЦ України Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер-генетик». Магістри кафедри виконують дослідження на сучасну тематику: 20 % з яких складають неординарні теми, 30% - інноваційні та 50% - традиційні.
     Для виконання польових та лабораторних досліджень магістри використовують умови, які створені у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція». В лабораторіях кафедри щорічно виконуються державні та госпдоговірні тематики на  загальну суму близько 500 тис. грн.
     Для якісного і високоефективного проведення практичної підготовки магістрів та наступного їх працевлаштування кафедрою генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського підписані договори про творче співробітництво з більш як 20 науково-дослідними закладами НАН та НААН України (ТОВ Агрофірмою «Колос» Сквирського району Київської обл. та ін.).
     Для підсилення наукової складової у підготовці магістрів за освітньою програмою ефективно працює науковий гурток «Селекціонер-генетик». Активізована робота НПП кафедри у підготовці і виданні сучасної навчально-методичної роботи за новим її змістом, що відповідає сучасним вимогам генетико-селекційних, біотехнологічних підходів до створення сортів та гібридів.
     В той же час ректорат відмічає, що на кафедрі відсутня сучасна лабораторія «Генетико-селекційних досліджень», недостатня активність НПП кафедри у видавничій діяльності та наповненні електронних навчальних курсів дисциплін.
     Приймаючи до уваги вищеприведене ухвалено:
     Для підвищення якості підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» передати на кафедру генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського із факультету захисту рослин дисципліни: генетика,екологічна генетика та генетика імунітету.
     Одним із основних і приорітетних завдань є створення на агробіологічному факультеті сучасної лабораторії «Генетико-селекційних досліджень» з використанням методів гаплоїдії, що дозволить одержувати гомозиготні інбредні лінії для гетерозисної селекції при значному скороченні терміну створення гібридів. Для успішного виконання даного завдання декан обіцяла посприяти в наданні аудиторії, в якій кафедрою буде обладнано лабораторію.
     Забезпечити навчальні дисципліни сучасною навчально-методичною вітчизняною і зарубіжною літературою і посилити вимоги до наповнення змісту підручників та навчальних посібників згідно рекомендації Вченої ради Університету. Подати до друку навчальний посібник «Практичне насінництво та насіннєзнавство сільськогосподарських рослин», монографію «Селекція пшениці озимої на стійкість проти хвороб».
     НПП кафедри завершити наповнення, оновлення й атестації електронних навчальних курсів дисциплін, розміщених на навчально-інформаційному порталі НУБіП України.
     Для посилення ефективності практичного навчання магістрів-селекціонерів і стажування НПП кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського поновити договори з провідними НДЗ України і за кордоном по новітніх генетико-селекційних дослідженнях.

     Посилити ефективність профорієнтаційної роботи, зокрема з учасниками та переможцями Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер-генетик» та секції МАН «Селекція і генетика сільськогосподарських культур». Залучити на підготовче відділення до 3-ох осіб. 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook