Відбулася відкрита лекція Ігоря Калініна, професора кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого

22 лютого 2022 року

Згідно з графіком проведення відкритих лекційних занять у весняному семестрі 2021-2022 навчального року, науково-педагогічними працівниками кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого, 21 лютого 2022 р. для студентів 2 курсу 13 групи факультету ветеринарної медицини (спеціальність «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», ОС «Магістр») проведено відкриту лекцію на тему «Ферменти» з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії». Лектор – професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого, доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії наук вищоїосвіти України, лауреат премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка Ігор Калінін.


Дисципліна «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії» є обов’язковим компонентом освітньої програми «Ветеринарна медицина», який дає основні поняття про хімічний склад тваринного організму, класифікацію, функції білків, вуглеводів, ліпідів, мінеральних речовин, ферментів, гормонів та вітамінів. Вивченню підлягають основні шляхи перебігу біохімічних процесів, які забезпечують гомеостаз, енергетичний баланс, ріст і розвиток організму тварин. Істотна увага приділяється вивченню біохімічного складу біологічних рідин і тканин організму тварин і процесів, які в них відбуваються. Вивчення цієї дисципліни забезпечує опанування таких фахових компетентностей, як здатність використовувати сучасні знання про закономірності біохімічних процесів різних видів тварин для ефективного встановлення діагнозу та коригування процесів лікування тварин і застосування лікарських засобів. Лекція відбулася в дистанційному форматі на платформі Google Meet.


Ігор Калінін разом із другокурсниками розглянув на лекційному занятті поняття про ферменти, їх будову, поняття субстрату, активного центру ензиму, ензим-субстратного комплексу, субстратну специфічність ензимів, рівняння ферментативної реакції, кофактори, коензими, роль коензимів (тіамінпірофосфат, ФАД, ФМН, коензим А, НАД, НАДФ, піридоксальфосфат, біоцитин, ліпоаміди, 5’-дезоксиаденозилкобаламін, метилкобаламін) у каталітичних процесах за дії ферментів, механізм односубстратної ензимної реакції, номенклатуру та класи ензимів, характерні реакції для кожного класу ензимів, терміни, що використовуються в ензимології, ензимна кінетика, вплив фізико-хімічних факторів на активність ензимів, активатори та інгібітори ферментів. Слід відзначити різноманіття ілюстративного матеріалу, рівняння перебігу біохімічних реакцій за участі ферментів, яким доповнювалися основні теоретичні положення лекції.


На відкритій лекції були присутні завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого, професор Віктор Томчук, професори цієї ж кафедри Вікторія ГрищенкоВіктор ТрокозЛілія Калачнюк та доцент Дмитро Криворучко, заступник декана, доцент Юрій Жук, відповідальна від факультету ветеринарної медицини для здійснення контролю якості знань, доцент Наталія Бойкостуденти 2 курсу, 13 групи факультету ветеринарної медицини спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (ОС «Магістр»). Після завершення лекції викладачі та студенти провели анонімне анкетування щодо оцінювання якості проведення лекційного заняття.


На завершення, можна констатувати, що лекція проведена на високому науково-методичному та дидактичному рівнях. Студенти брали активну участь у дискусійних питаннях, які в подальшому їм стануть у нагоді при вирішенні практичних задач з діагностики та лікування тварин.

Віктор Томчук,
завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин
імені академіка М. Ф. Гулого, професор

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook