Розширене on-line засідання кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

24 листопада 2021 року
   За участі магістрів 2 року навчання, 20.11.21 відбулося чергове засідання кафедри генетикии, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського в розширеному складі. Перше питання було присвячене обговоренню готовності магістерських робіт до проходження ними перевірки на плагіат. Зокрема, завідувач кафедри Олександр Макарчук пібвів підсумки про високий рівень підготованих магістерських робіт і готовність їх до проходження перевірки на наявність плагіату. Також науково-педагогічні працівники кафедри звернули увагу студентів на поширені помилки та шляхи їх уникнення.  На завершення завідувач кафедри попросив студентів активізувати свою роботу, щоб до 5 листопада 2020 року кафедра могла відправити роботи магістрів на перевірку.
   Наступне питання було присвячене обговоренню ОП "Селекція і генетика сільськогосподарських культур".
   З метою вдосконалення та формулювання цілей і програмних результатів ОП було враховано пропозиції здобувачів та випускників вищої освіти відповідно до концепції студентоцентрованого підходу. Здобувачі вищої освіти та випускники входять до проєктної групи, що відповідає за розроблення ОП. Здобувачі та випускники вищої освіти мають можливість брати участь у засіданнях кафедр, Вчених рад факультету (nubip.edu.ua/node/93382) та Університету, анкетуваннях (nubip.edu.ua/node/86087), де розглядаються їхні пропозиції стосовно цілей, переліку навчальних дисциплін із групи вибіркових і програмних результатів навчання ОП на основі яких відбувається періодичний перегляд змісту ОП.
 З метою виявлення побажань та корегування ОП здобувачі вищої освіти брали участь у розширеному засіданні кафедри (протокол №5 від 24.11.2021; (nubip.edu.ua/node/105617), а також були проведені усні співбесіди та анкетування (nubip.edu.ua/node/4316/21). Побажання студентів будуть враховані під час формування цілей та програмних результатів навчання ОП на 2022-2023 навчальний рік. Зокрема, у навчальному плані (НП) вибірковий компонент «ДНК-технології у селекції і насінництві» буде переміщений у блок обов’язкових компонентів в цикл спеціальної (фахової) підготовки, оскільки вона формує важливі компетенції з використання сучасних методів створення сортів та гібридів.
  Перелік вибіркових дисциплін за ОП формувався на основі анкетування. Обсяг навчання за дисциплінами вільного вибору складає не менш як 25 %.
   Тематика кваліфікаційних робіт здобувачів ОП перебуває у нерозривному зв’язку із основними напрямами наукових досліджень НПП (nubip.edu.ua/node/4316/25). 
 
 
 
 
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook